Bảng giá tên miền

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

Tên miền Việt Nam

Lệ phí đăng ký
(không chịu thuế)
(1)
Phí duy trì
(không chịu thuế)
(2)
DV tài khoản
quản trị tên miền
năm đầu
(chưa bao gồm thuế VAT)
(3)
DV tài khoản
quản trị tên miền
năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
(4)
Tổng tiền
năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
(1+2+3)+(3)*10%
Tổng tiền
năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(2+4)+(4)*10%
.vn 200,000 đ 350,000 đ 200,000 đ 100,000 đ 770,000 đ
460,000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn 200,000 đ 250,000 đ 200,000 đ 100,000 đ 670,000 đ
360,000 đ
".gov.vn/ org.vn/ edu.vn/ info.vn/ pro.vn/ health.vn/ ac.vn" 120,000 đ 150,000 đ 200,000 đ 100,000 đ 490,000 đ
260,000 đ
.name.vn 30,000 đ 30,000 đ 20,000 đ 20,000 đ 82,000 đ
52,000 đ
.int.vn 120,000 đ 150,000 đ 200,000 đ 100,000 đ 490,000 đ
260,000 đ
".binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn" 120,000 đ 150,000 đ 200,000 đ 100,000 đ 490,000 đ
260,000 đ

Giá tên miền Quốc tế

Phí đăng ký duy trì năm đầu Phí duy trì năm tiếp theo Chuyển về VDO
.com 299,000 đ 299,000 đ 219,000 đ
.net 272,000 đ 272,000 đ 239,000 đ
.org 283,000 đ 283,000 đ 285,000 đ
.top 249,000 đ 249,000 đ 209,000 đ
.website | .space 475,000 đ 475,000 đ 399,000 đ
.xyz 271,000 đ 271,000 đ 228,000 đ
.site 588,000 đ 588,000 đ 494,000 đ
.work 181,000 đ 181,000 đ 152,000 đ
.vip 339,000 đ 339,000 đ 285,000 đ
.yoga | .wedding | .fashion | .fit 655,000 đ 655,000 đ 551,000 đ
.casino 3,132,000 đ 3,132,000 đ 2,631,000 đ
.movie 6,328,000 đ 6,328,000 đ 5,316,000 đ
.blog 655,000 đ 655,000 đ 551,000 đ
.online 735,000 đ 735,000 đ 617,000 đ
.tech 1,040,000 đ 1,040,000 đ 873,000 đ
.press 1,440,000 đ 1,440,000 đ 1,209,000 đ
.host 1,921,000 đ 1,921,000 đ 1,614,000 đ
.rocks 271,000 đ 271,000 đ 228,000 đ
.irish 316,000 đ 316,000 đ 266,000 đ
.agency | .today | .center | .email | .institute | .international | .city | .network | .run 411,000 đ 411,000 đ 346,000 đ
.band 475,000 đ 475,000 đ 399,000 đ
.zone | .services | .works | .cool | .life | .wtf | .sale | .team 633,000 đ 633,000 đ 532,000 đ
.recipes | .fund | .golf 1,044,000 đ 1,044,000 đ 877,000 đ
.store 1,175,000 đ 1,175,000 đ 987,000 đ
.fun 475,000 đ 475,000 đ 399,000 đ
.photo 610,000 đ 610,000 đ 513,000 đ
.pics 610,000 đ 610,000 đ 513,000 đ
.fyi 460,000 đ 411,000 đ 346,000 đ
.parts | .contractors | .enterprises | .academy | .computer | .training | .direct | .associates | .care | .market | .land | .mba 633,000 đ 633,000 đ 532,000 đ
.partners | .flights | .kitchen | .shoes | .finance | .university | .financial | .coupons 1,044,000 đ 1,044,000 đ 877,000 đ
.lawyer 791,000 đ 791,000 đ 664,000 đ
.dating 1,044,000 đ 1,044,000 đ 877,000 đ
.webcam | .trade | .bid | .party | .science | .date | .faith | .review | .accountant | .download | .loan | .racing | .win | .cricket | .men | .stream 316,000 đ 316,000 đ 266,000 đ
.info 372,000 đ 372,000 đ 311,000 đ
.ninja 380,000 đ 380,000 đ 319,000 đ
.report | .photography | .technology | .photos | .directory | .systems | .support | .solutions | .ltd | .group 411,000 đ 411,000 đ 346,000 đ
.reviews | .dance 475,000 đ 475,000 đ 399,000 đ
.bargains | .cheap | .boutique | .tools | .pub | .marketing | .events | .productions | .foundation | .properties | .rentals | .watch | .guru | .bike | .singles | .estate | .repair | .coffee | .moda | .cash | .fitness | .digital | .church | .town | .vet | .haus | .auction | .software | .gives | .forsale | .money | .chat | .style | .plus | .army | .express | .cafe | .show | .shopping 633,000 đ 633,000 đ 532,000 đ
.actor 791,000 đ 791,000 đ 664,000 đ
.codes | .expert | .ventures | .claims | .toys | .dog | .restaurant | .delivery | .pizza | .coach | .tours | .taxi | .wine | .vin 1,044,000 đ 1,044,000 đ 877,000 đ
.investments | .credit | .gold | .doctor 2,088,000 đ 2,088,000 đ 1,754,000 đ
.games 380,000 đ 380,000 đ 319,000 đ
.tips 411,000 đ 411,000 đ 346,000 đ
.news | .family | .studio 475,000 đ 475,000 đ 399,000 đ
.farm | .social | .house | .exchange | .media | .consulting | .engineer 633,000 đ 633,000 đ 532,000 đ
.mortgage 949,000 đ 949,000 đ 797,000 đ
.capital | .engineering | .tax 1,044,000 đ 1,044,000 đ 877,000 đ
.accountants | .energy 2,088,000 đ 2,088,000 đ 1,754,000 đ
.live 475,000 đ 475,000 đ 399,000 đ
.world 633,000 đ 633,000 đ 532,000 đ
.art 285,000 đ 285,000 đ 239,000 đ
.icu 181,000 đ 181,000 đ 152,000 đ
.asia 297,000 đ 297,000 đ 266,000 đ
.rent 1,322,000 đ 1,322,000 đ 1,111,000 đ
.college 1,322,000 đ 1,322,000 đ 1,111,000 đ
.com.de 158,000 đ 158,000 đ 133,000 đ
.company | .business | .casa 181,000 đ 181,000 đ 152,000 đ
.in.net 203,000 đ 203,000 đ 171,000 đ
.link | .click | .co.nl 226,000 đ 226,000 đ 190,000 đ
.pictures | .jp.net 237,000 đ 237,000 đ 199,000 đ
.us | .gb.net 249,000 đ 249,000 đ 209,000 đ
.cc | .futbol | .com.co | .net.co | .nom.co | .observer | .realty 271,000 đ 271,000 đ 228,000 đ
.com.se 278,000 đ 278,000 đ 234,000 đ
.co.uk 278,000 đ 278,000 đ 234,000 đ
.club 280,000 đ 280,000 đ 235,000 đ
.eu 298,000 đ 298,000 đ 250,000 đ
.biz 305,000 đ 305,000 đ 256,000 đ
.mex.com 316,000 đ 316,000 đ 266,000 đ
.name 339,000 đ 339,000 đ 285,000 đ
.rip | .radio.fm | .radio.am 380,000 đ 380,000 đ 319,000 đ
.blue | .tel | .pro 384,000 đ 384,000 đ 323,000 đ
.gr.com 396,000 đ 396,000 đ 332,000 đ
.gift | .nagoya | .tokyo | .yokohama | .cymru | .wales | .miami 407,000 đ 407,000 đ 342,000 đ
.supply | .supplies | .exposed | .equipment | .gallery | .graphics | .lighting | .management | .education | .schule | .gratis | .reisen | .football | .jetzt | .soccer 411,000 đ 411,000 đ 346,000 đ
.pink | .red 411,000 đ 411,000 đ 370,000 đ
.boston 452,000 đ 452,000 đ 380,000 đ
.mobi | .pw | .desi | .video | .cloud | .eu.com | .us.com | .ae.org | .us.org | .de.com 475,000 đ 475,000 đ 399,000 đ
.luxe 509,000 đ 509,000 đ 427,000 đ
.co.no 565,000 đ 565,000 đ 475,000 đ
.wiki | .co | .love 588,000 đ 588,000 đ 494,000 đ
.ink 601,000 đ 601,000 đ 505,000 đ
.me | .country | .help | .lol 601,000 đ 601,000 đ 513,000 đ
.vision | .fish | .industries | .community | .catering | .cards | .democrat | .vacations | .immobilien | .clothing | .construction | .domains | .builders | .florist | .gripe | .discount | .guide | .place | .deals | .kaufen | .fail | .limited | .republican | .gifts | .sarl | .immo | .rehab | .school | .navy | .airforce | .cab | .charity | .gmbh | .co.com | .ooo | .plus.dpml.zone 633,000 đ 633,000 đ 532,000 đ
.surf | .beer | .cooking | .fishing | .horse | .rodeo | .vodka | .garden 655,000 đ 655,000 đ 551,000 đ
.uk.com | .uk.net 689,000 đ 689,000 đ 579,000 đ
.bz | .ws 700,000 đ 700,000 đ 588,000 đ
.tv 735,000 đ 735,000 đ 617,000 đ
.sexy | .mom 746,000 đ 746,000 đ 626,000 đ
.nyc | .soy | .how 775,000 đ 775,000 đ 651,000 đ
.rest | .attorney | .dentist 791,000 đ 791,000 đ 664,000 đ
.bayern | .abogado | .gd | .vg 848,000 đ 848,000 đ 712,000 đ
.se.net | .hu.net 859,000 đ 859,000 đ 721,000 đ
.buzz | .kiwi 870,000 đ 870,000 đ 731,000 đ
.tattoo 881,000 đ 881,000 đ 740,000 đ
.christmas 904,000 đ 904,000 đ 759,000 đ
.menu 945,000 đ 945,000 đ 794,000 đ
.london | .degree | .cn.com | .ru.com | .sa.com | .jpn.com 949,000 đ 949,000 đ 797,000 đ
.design 972,000 đ 972,000 đ 816,000 đ
.quebec 983,000 đ 983,000 đ 826,000 đ
.viajes | .limo | .cleaning | .holiday | .condos | .maison | .tienda | .cruises | .villas | .holdings | .plumbing | .camera | .diamonds | .voyage | .careers | .camp | .glass | .solar | .furniture | .insure | .lease | .healthcare | .clinic | .dental | .surgery | .memorial | .legal | .apartments | .bingo | .tennis | .jewelry | .theater | .hockey | .salon | .hospital | .br.com | .za.com 1,044,000 đ 1,044,000 đ 877,000 đ
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw 1,175,000 đ 1,175,000 đ 987,000 đ
.poker 1,198,000 đ 1,198,000 đ 1,006,000 đ
.bar | .fans 1,469,000 đ 1,469,000 đ 1,234,000 đ
.scot | .vegas 1,514,000 đ 1,514,000 đ 1,272,000 đ
.io 1,582,000 đ 1,582,000 đ 1,329,000 đ
.build 1,616,000 đ 1,616,000 đ 1,357,000 đ
.global | .green 1,675,000 đ 1,675,000 đ 1,407,000 đ
.paris 1,695,000 đ 1,695,000 đ 1,424,000 đ
.bio 1,932,000 đ 1,932,000 đ 1,623,000 đ
.loans | .tires | .reise 2,088,000 đ 2,088,000 đ 1,754,000 đ
.best 2,136,000 đ 2,136,000 đ 1,794,000 đ
.law 2,183,000 đ 2,183,000 đ 1,834,000 đ
.ceo 2,215,000 đ 2,215,000 đ 1,860,000 đ
.physio 2,339,000 đ 2,339,000 đ 1,965,000 đ
.adult | .porn | .archi | .travel 2,486,000 đ 2,486,000 đ 2,088,000 đ
.fm 2,497,000 đ 2,497,000 đ 2,098,000 đ
.xxx 2,622,000 đ 2,622,000 đ 2,202,000 đ
.blackfriday | .guitars | .hiphop | .audio | .diet | .property | .flowers 2,938,000 đ 2,938,000 đ 2,468,000 đ
.creditcard 3,132,000 đ 3,132,000 đ 2,631,000 đ
.hiv 5,062,000 đ 5,062,000 đ 4,252,000 đ
.juegos | .hosting | .sucks | .game 8,475,000 đ 8,475,000 đ 7,119,000 đ
.feedback 8,814,000 đ 8,814,000 đ 7,404,000 đ
.tickets 10,283,000 đ 10,283,000 đ 8,638,000 đ
.theatre 14,125,000 đ 14,125,000 đ 11,865,000 đ
.storage 14,690,000 đ 14,690,000 đ 12,340,000 đ
.dpml.zone 25,312,000 đ 25,312,000 đ 21,262,000 đ
.reit 29,380,000 đ 29,380,000 đ 24,679,000 đ
.car | .auto | .protection | .security | .cars 56,500,000 đ 56,500,000 đ 47,460,000 đ

Chi tiết biểu phí Transfer tên miền .VN về VDO

Tên miền .vn

Phí transfer
(1)
Phí duy trì
(Không chịu thuế)
(2)
DV tài khoản
quản trị tên miền năm
tiếp theo
(Chưa bao gồm thuế VAT)
(3)
Tổng tiền transfer
& sử dụng năm
tiếp theo
(Đã bao gồm 10% thuế VAT)
(1+2+3)+(3)*10%
.vn Miễn phí 350,000 đ Miễn phí 350,000 đ
.com.vn Miễn phí 250,000 đ Miễn phí 250,000 đ
.net.vn | .biz.vn Miễn phí 250,000 đ Miễn phí 250,000 đ
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính Miễn phí 150,000 đ Miễn phí 150,000 đ
.vn(1 kí tự) Miễn phí 40,000,000 đ Miễn phí 40,000,000 đ
.vn(2 kí tự) Miễn phí 10,000,000 đ Miễn phí 10,000,000 đ
.name.vn Miễn phí 30,000 đ Miễn phí 30,000 đ
Tên miền tiếng Việt Miễn phí 20,000 đ Miễn phí 20,000 đ