Bảng giá Thuê Máy Chủ

Thuê Máy Chủ
Dell PowerEdge R620
4,890,000đ/Tháng
4,890,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel® Xeon® Processor E5-2609 (4Core, 10M Cache, 2.40 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 and E5-2600 v2 processors
 • RAM:   16GB DDR3
 • HDD:   4x500GB SATA Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
Dell PowerEdge R720
5,490,000đ/Tháng
5,490,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (4Core, 10M Cache, 2.50 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 and E5-2600 v2 processors
 • RAM:   32GB DDR3
 • HDD:   4x 600GB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
Dell PowerEdge R630
6,290,000đ/Tháng
6,290,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (6Core, 15M Cache, 1.90 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 v3 or E5-2600 v4 processors
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1TB SATA Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
Dell PowerEdge R730
7,090,000đ/Tháng
7,090,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (6Core, 15M Cache, 2.40 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 v3 or E5-2600 v4 processors
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 800GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
Dell PowerEdge R640
10,190,000đ/Tháng
10,190,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz) Support 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors family
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 960GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
Dell PowerEdge R740
11,540,000đ/Tháng
11,540,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz) Support 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors family
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB GB SAS Or 2x 960GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR250
5,590,000đ/Tháng
5,590,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1 x Intel® Xeon® E-2136 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-SR250
 • RAM:   16GB DDR4
 • HDD:   4x 600GB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR530
7,490,000đ/Tháng
7,490,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel® Xeon® Processor SP 4110 8C/16T 2.1G 11M 9.6GT UPI
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 600GB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR550
8,740,000đ/Tháng
8,740,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR550
9,990,000đ/Tháng
9,990,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 800GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR650
10,690,000đ/Tháng
10,690,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 960GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR650
10,940,000đ/Tháng
10,940,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 960GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
HPE ProLiant DL360 Gen8
5,040,000đ/Tháng
5,040,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel® Xeon® Processor E5-2407 v2 (4Core, 10M Cache, 2.40 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 and E5-2600 v2 processors
 • RAM:   16GB DDR3
 • HDD:   4x500GB SATA Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
HPE ProLiant DL380 Gen8
5,490,000đ/Tháng
5,490,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (4Core, 10M Cache, 2.50 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 and E5-2600 v2 processors
 • RAM:   32GB DDR3
 • HDD:   4x 600GB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
HPE ProLiant DL360 Gen9
6,290,000đ/Tháng
6,290,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (6Core, 15M Cache, 1.90 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 v3 or E5-2600 v4 processors
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1TB SATA Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
HPE ProLiant DL380 Gen9
7,090,000đ/Tháng
7,090,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (6Core, 15M Cache, 2.40 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 v3 or E5-2600 v4 processors
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 800GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
HPE ProLiant DL360 Gen10
9,800,000đ/Tháng
9,800,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz) Support 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors family
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 960GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
HPE ProLiant DL380 Gen10
11,150,000đ/Tháng
11,150,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz) Support 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors family
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB GB SAS Or 2x 960GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
IBM System x3250 M4
3,040,000đ/Tháng
3,040,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel Xeon Ivy Bridge Quad-Core E3-1230 v2 3.30GHz, 8MB L3 cache Support One Intel Xeon E3-1200 and E3-1200 v2 processors
 • RAM:   16GB DDR3
 • HDD:   4x300GB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
IBM System x3650 M4
4,990,000đ/Tháng
4,990,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (4Core, 10M Cache, 2.50 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 and E5-2600 v2 processors
 • RAM:   32GB DDR3
 • HDD:   4x 600GB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
IBM System x3550 M5
5,040,000đ/Tháng
5,040,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel® Xeon® E5-2620 v4 8Core 2.1Ghz 20M cache 8GT/s DMI, 85W Support Two Intel Xeon E5-2600 v3 and E5-2600 v4 processors
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1TB SATA Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
IBM System x3650 M5
7,840,000đ/Tháng
7,840,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel® Xeon 10C E5-2630 v4 10Core 2.2GHz/2133MHz/25MB Support Two Intel Xeon E5-2600 v3 and E5-2600 v4 processors
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 800GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
IBM System x3650 M5
9,090,000đ/Tháng
9,090,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel® Xeon E5-2640 v4 10Core 2.4Ghz 25M cache 8GT/s DMI, 90W Support Two Intel Xeon E5-2600 v3 and E5-2600 v4 processors
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 960GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
IBM System x3250 M6
6,890,000đ/Tháng
6,890,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited

Gói
dịch vụ
CPU RAM HDD Băng thông
Internet
Network Port Ip public Lưu lượng
thông tin
Data Center Cước duy trì
hàng tháng
*
Dell PowerEdge R620 2x Intel® Xeon® Processor E5-2609 (4Core, 10M Cache, 2.40 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 and E5-2600 v2 processors 16GB DDR3 4x500GB SATA Or 2x 480GB SSD 200Mbps 1Gbps 1 Unlimited 4,890,000
Dell PowerEdge R720 2x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (4Core, 10M Cache, 2.50 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 and E5-2600 v2 processors 32GB DDR3 4x 600GB SAS Or 2x 480GB SSD 200Mbps 1Gbps 1 Unlimited 5,490,000
Dell PowerEdge R630 2x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (6Core, 15M Cache, 1.90 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 v3 or E5-2600 v4 processors 32GB DDR4 4x 1TB SATA Or 2x 480GB SSD 200Mbps 1Gbps 1 Unlimited 6,290,000
Dell PowerEdge R730 2x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (6Core, 15M Cache, 2.40 GHz) Support Two Intel Xeon E5-2600 v3 or E5-2600 v4 processors 32GB DDR4 4x 1.2TB SAS Or 2x 800GB SSD 200Mbps 1Gbps 1 Unlimited 7,090,000
Dell PowerEdge R640 1x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz) Support 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors family 64GB DDR4 4x 1.2TB SAS Or 2x 960GB SSD 200Mbps 1Gbps 1 Unlimited 10,190,000
Dell PowerEdge R740 2x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz) Support 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors family 64GB DDR4 4x 1.2TB GB SAS Or 2x 960GB SSD 200Mbps 1Gbps 1 Unlimited 11,540,000
tư vấn

Đăng ký dùng thử miễn phí

Hãy để lại thông tin để đăng ký dùng
thử và nhận tư vấn miễn phí

  captcha

  Thuê máy chủ

  Máy chủ chính hãng
  Thiết bị chính hãng từ Dell, Hp, IBM, Lenovo
  Cam kết UPTIME 99.99%
  Hệ thống luôn online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra
  Câu hỏi thường gặp

  Dịch vụ Thuê máy chủ hay cho thuê server là dịch vụ mảng trung tâm dữ liệu, theo đó VDO sẽ cung cấp cho khách hàng lựa chọn thuê server Dell, Hp, IBM, Lenovo, Supermicro…Đồng thời cung cấp vị trí đặt máy, hạ tầng thiết bị kết nối, thiết bị sao lưu, backup, dự phòng…

  Hiện tại đối với dịch vụ cho thuê server, VDO đang sử dụng những dòng CPU mới nhất, cho hiệu năng cao nhất như:

  – Intel® Xeon® Processor E5-26091

  – Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2

  – Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3

  – Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3

  – Intel Xeon Silver 4210 Processor

  – Intel Xeon Silver 4210 Processor

  ………………………………………………

  Chỉ với 2,345,000 đ, quý khách hàng đã có thể sở hữu những dòng máy chủ mới nhất, mạnh nhất trên thế giới, được sử dụng hệ thống CNTT hàng đầu Việt Nam và hưởng nhiều chính sách ưu đãi cả về giá cả lẫn dịch vụ của VDO

  Hoàn toàn có thể. Đây là lý do khách quan, vì vậy VDO có trách nhiệm kiểm tra và nếu đúng máy chủ bị lỗi do nhà sản xuất chúng tôi sẽ đổi mới cho khách hàng

  Sau khi khách hàng đã thuê máy chủ, trong vòng 1 tháng quý khách hàng có thể liên hệ với VDO để đổi máy khác với lý do chính đáng. Chúng tôi sẽ thay thế máy chủ cùng loại hoặc có cấu hình tương đương..

  VDO có tự ý sao lưu backup dữ liệu không?

  Chúng tôi tuyệt đối không sao lưu backup dữ liệu của khách hàng khi không được sự đồng ý. Nhưng nếu có nhu cầu, khách hàng sẽ liên hệ và đăng ký tiếp dịch vụ backup của chúng tôi.

  Chúng tôi cung cấp Ram theo từng loại cấu hình. Các Ram cung cấp đều là hàng mới 100%, có bảo hành và đạt hiệu suất cao như:

  • 16GB DDR3
  • 32GB DDR4
  • 64GB DDR4

  Trong quá trình setup máy chủ, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ cài đặt hệ điều hành bản quyền (nếu cần), một số các ứng dụng hay phần mềm cơ bản khác hoàn toàn miễn phí

  Trong quá  trình thuê máy chủ hay bất kì dịch vụ nào của VDO: Thuê chỗ đặt máy chủ, Thuê máy chủ ảo, Thuê tủ rack… gặp sự cố phần mềm, phần cứng hay các lỗi khác hay liên hệ ngay với kỹ thuật viên của VDO qua đường dây nóng : 1900 0366

  Chúng tôi sẽ ngay lập tức kiểm tra, phân tích và sửa chữa lỗi hệ thống của máy chủ. Sau khi khắc phục xong chúng tôi sẽ thông tin lại với khách hàng để kết nối lại dịch vụ máy chủ hoạt động bình thường. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt lại các phần mềm hệ.

  Trong điều khoản hợp đồng với khách hàng thuê server chúng tôi đã nêu rõ, khi phần cứng bị lỗi do khách quan thì  ngay lập tức, khách hàng sẽ được thay thế bằng thiết bị khác và chúng tôi sẽ có những chính sách đền bù hợp lý cho khách hàng.

  VDO là đại lý cung cấp máy chủ và các dịch vụ máy chủ của FPT-IS, Viettel, VDC, CMC…chúng tôi sẽ căn cứ theo nhu cầu của từng khách hàng để tư vấn loại máy chủ, cấu hình và vị trí đặt máy chủ hợp lý nhất.

  Chúng tôi tận dụng tối đa năng lực hạ tầng của các Data center lớn nhất VN để mang đến dịch vụ cho thuê máy chủ giá rẻ nhất có thể, đạt hiệu suất cũng như chất lượng quốc tế.

  – Hoàn toàn có thể được. Việc di chuyển máy chủ từ nơi cũ sang data mới, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí.

  – Đã có rất nhiều trường hợp như vậy và đều được chúng tôi hỗ trợ tối đa. Khách hàng đang thuê máy chủ của đơn vị khác và muốn chuyển sang thuê máy chủ của VDO, chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống máy chủ có cấu hình tương đương để backup lại dữ liệu hiện có để tránh việc gián đoạn dịch vụ.

  Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ có những báo cáo, đánh giá về khả năng đáp ứng của hệ thống bao gồm phần cứng và đường truyền để khách hàng được biết trong suốt quá trình cho thuê máy chủ. Nếu khách hàng không am hiểu về công nghệ, chúng tôi sẽ đưa ra tư vấn để đưa ra quyết định có nên nâng cấp hoặc không nâng cấp hệ thống.

  Với quyền truy cập root, người dùng có thể cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên máy chủ của mình. Nếu phần mềm đô yêu cầu giấy phép thì bạn phải mua và áp dụng giấy phép. Tuy nhiên bạn cũng có thể nhờ đến sự hỗ trợ của đội kỹ thuật viên lựa chọn và cài đặt phần mềm nào phù hợp nhất cho bạn.

  Thuê máy chủ là dịch vụ trọng tâm và uy tín của VDO. Với việc đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam có công nghệ tiên tiến sẽ giúp cho thời gian hoạt động của máy chủ được bảo đảm lên đến 99.99%

  Tùy thuộc vào cấu hình máy chủ và lượng truy cập, lượng dữ liệu trên website của người dùng để tính toán được có thể chạy bao nhiều web và ứng dụng trên máy chủ với một địa chỉ IP duy nhất.

  Sau khi cài đặt server cho khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến việc quản trị server để khách hàng toàn quyền quản lý. Khi đó thông qua remote desktop connect là khách hàng có thể dễ dàng thao tác, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ có hướng dẫn chi tiết

  Có. Tuy nhiên khách hàng phải liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi thông qua Hotline 1900 0366 hoặc Email: [email protected]

  5/5 (1 Review)

  About ADMIN

  Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

  khách hàng
  cp-01
  bộ y tế-01
  Logo_Viettel-01
  fpt_Logo-01
  logo cmc-01
  VNPT_Logo-01
  TPBank logo-01
  logo napas-01
  telehouse-01
  Mobifone_logo-01
  logo-GDS-01
  Vietnamobile_Logo-01
  HP_logo_2012-01
  Dell_Logo-01
  Lenovo_logo_2015-01
  Nvidia_image_logo-01
  logo sông đà 5-01

  Ý kiến khách hàng

  NAPAS

  Chúng tôi thực sự ấn tượng về khả năng Support chuyên sâu, tận tình, xử lý nhanh chóng các sự cố của các kỹ thuật viên VDO

  NAPAS - Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam
  TPBank

  Rất hài lòng với chất lượng dịch vụ và thái độ chăm sóc khách hàng của VDO. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với các bạn

  TPBank - Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam

  Khi hợp tác với VDO về gói thầu lắp đặt hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu cho bệnh viện, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về VDO và hoàn toàn tin tưởng VDO thông qua việc thực hiện thành công nhiều gói thầu lớn với sự bảo đảm về chất lượng thiết bị, công tác lắp đặt chuyên nghiệp và hỗ trợ quản lý hệ thống rất nhiệt tình. Các bạn đã không làm chúng tôi thất vọng và xin cảm ơn VDO!

  - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

  VDO có các trung tâm dữ liệu lớn tiêu chuẩn trên khắp cả nước, việc này rất thuận tiện cho một công ty lớn như chúng tôi khi có thể dễ dàng kết nối dữ liệu thông tin từ nhiều chi nhánh của công ty lại với nhau

  - Công ty Cổ phần Sông Đà 5

  Chúng tôi yêu cầu lắp đặt một hệ thống trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn tiên tiến, đạt tiêu chuẩn cao, một đơn vị thi công chuyên nghiệp, có khả năng xử lý những yêu cầu khó nhất. Và VDO chính là lựa chọn đúng đắn nhất của chúng tôi

  - Bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực Thanh Hóa
  nhận khuyến mãi

  Nhận thông tin khuyến mãi của VDO

   captcha