Bảng giá GPU Dedicated Server

GPU Dedicated Server

Dịch vụ cho thuê Dedicated GPU Server của VDO cung cấp những dòng máy chủ cấu hình cao tích hợp sẵn các bộ vi xử lý hình ảnh chuyên dụng Graphics Processing Unit (GPU), kết hợp với Card GPU NVIDIA Tesla, Quadro RTX cho sức mạnh vượt trội.

Sản phẩm dịch vụ được chuyên biệt hóa để xử lý khối lượng công việc lớn, phức tạp như ngành khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, Big data and Machine learning, xử lý đồ họa, công nghiệp ô tô, ứng dụng chăm sóc công nghệ cao…


GPU1.Dell
1xT4.x16GB
19,650,000đ/Tháng
19,650,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla T4 16 GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU2.Dell
2xT4.x16GB
33,000,000đ/Tháng
33,000,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla T4 16 GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU3.Dell
2xT4.x16GB
36,500,000đ/Tháng
36,500,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Del R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla T4 16 GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU4.Dell
1xV100.x16GB
30,500,000đ/Tháng
30,500,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU5.Dell
2xV100.x16GB
45,350,000đ/Tháng
45,350,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU6.Dell
2xV100.x16GB
48,800,000đ/Tháng
48,800,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU7.Dell
1xV100.x32GB
30,500,000đ/Tháng
30,500,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU8.Dell
2xV100.x32GB
45,350,000đ/Tháng
45,350,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU9.Dell
2xV100.x32GB
48,800,000đ/Tháng
48,800,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU7.Dell
1xV100.x32GB
21,800,000đ/Tháng
21,800,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU8.Dell
2xV100.x32GB
28,100,000đ/Tháng
28,100,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU9.Dell
2xV100.x32GB
31,500,000đ/Tháng
31,500,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU10.Dell.1x
RTX8000.x48GB
32,350,000đ/Tháng
32,350,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Quadro RTX 8000 Passive 48 GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU11.Dell.2x
RTX8000.x48GB
49,200,000đ/Tháng
49,200,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 8000 Passive 48 GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU12.Dell.2x
RTX8000.x48GB
52,600,000đ/Tháng
52,600,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 8000 Passive 48 GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU13.Dell.1x
RTX6000.x24GB
30,000,000đ/Tháng
30,000,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Quadro RTX 6000 Passive 24 GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU14.Dell.2x
RTX6000.x24GB
44,600,000đ/Tháng
44,600,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 6000 Passive 24 GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU15.Dell.2x
RTX6000.x24GB
48,000,000đ/Tháng
48,000,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 6000 Passive 24 GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU16.Dell.2x
V100.x32GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R940xa
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU17.Dell.4x
V100.x32GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R940xa
  • CPU : 4x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 10x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 4x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU18.Dell.4x
V100.x32GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R940xa
  • CPU : 4x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 512GB
  • STORAGE : 20x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 4x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU19.Dell.2x
V100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R940xa
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU20.Dell.4x
V100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R940xa
  • CPU : 4x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 4x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU21.Dell.4x
V100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R940xa
  • CPU : 4x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 512GB
  • STORAGE : 12x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 4x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU22.Dell.1x
P100.x16GB
28,900,000đ/Tháng
28,900,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB DDR4
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla P100 16G CoWoS
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU23.Dell.2x
P100.x16GB
42,300,000đ/Tháng
42,300,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB DDR4
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla P100 16G CoWoS
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU24.Dell.2x
P100.x16GB
45,700,000đ/Tháng
45,700,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R740/
   R740xd
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB DDR4
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla P100 16G CoWoS
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU25.Dell.1x
P100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R840
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB DDR4
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla P100 16G CoWoS
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU26.Dell.2x
P100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R840
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB DDR4
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla P100 16G CoWoS
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU27.Dell.2x
P100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R840
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB DDR4
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla P100 16G CoWoS
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU28.Dell.1x
P100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R940xa
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB DDR4
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla P100 16G CoWoS
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU29.Dell.2x
P100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R940xa
  • CPU : 4x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB DDR4
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 4x Tesla P100 16G CoWoS
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU30.Dell.2x
P100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Dell R940xa
  • CPU : 4x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 512GB DDR4
  • STORAGE : 12x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 4x Tesla P100 16G CoWoS
  • Bandwidth : 1Gbps
GPU1.HP.1x
T4.x16GB
18,600,000đ/Tháng
18,600,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla T4
   16 GB
  • Bandwidth :
GPU1.HP.2x
T4.x16GB
31,700,000đ/Tháng
31,700,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla T4
   16 GB
  • Bandwidth :
GPU3.HP.2x
T4.x16GB
35,200,000đ/Tháng
35,200,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla T4
   16 GB
  • Bandwidth :
GPU4.HP.1x
V100.
x32GB
36,400,000đ/Tháng
36,400,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla V10
   32GB
  • Bandwidth :
GPU5.HP.2x
V100.
x32GB
58,650,000đ/Tháng
58,650,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V10
   32GB
  • Bandwidth :
GPU6.HP.2x
V100.x32GB
62,100,000đ/Tháng
62,100,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V10
   32GB
  • Bandwidth :
GPU7.HP.1xRT
8000.x48GB
31,000,000đ/Tháng
31,000,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Quadro RTX
   8000 48 GB
  • Bandwidth :
GPU8.HP.2xRT
8000.x48GB
47,800,000đ/Tháng
47,800,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX
   8000 48 GB
  • Bandwidth :
GPU9.HP.2xRT
8000.x48GB
51,200,000đ/Tháng
51,200,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX
   8000 48 GB
  • Bandwidth :
GPU10.HP.1xRTX
6000.x24GB
28,700,000đ/Tháng
28,700,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Quadro RTX
   6000 24 GB
  • Bandwidth :
GPU11.HP.2xRTX
6000.x24GB
43,300,000đ/Tháng
43,300,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX
   6000 24 GB
  • Bandwidth :
GPU12.HP.2xRTX
6000.x24GB
46,700,000đ/Tháng
46,700,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX
   6000 24 GB
  • Bandwidth :
GPU13.HP.1xRTX
4000.x8GB
20,650,000đ/Tháng
20,650,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Quadro RTX
   4000 8 GB
  • Bandwidth :
GPU14.HP.2xRTX
4000.x8GB
26,950,000đ/Tháng
26,950,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX
   4000 8 GB
  • Bandwidth :
GPU15.HP.2xRTX
4000.x8GB
30,500,000đ/Tháng
30,500,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10/
   DL385 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX
   4000 8 GB
  • Bandwidth :
GPU16.HP.1xP100.
x16GB
27,600,000đ/Tháng
27,600,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla P10
   16GB CoWoS
  • Bandwidth :
GPU17.HP.2xP100.
x16GB
40,950,000đ/Tháng
40,950,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD
   6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla P10
   16GB CoWoS
  • Bandwidth :
GPU18.HP.2xP100.
x16GB
44,400,000đ/Tháng
44,400,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : HPE DL380 Gen10
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla P10
   16GB CoWoS
  • Bandwidth :
GPU1.Lenovo.1xT4.x16GB
20,050,000đ/Tháng
20,050,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla T4 16 GB
  • Bandwidth :
GPU2.Lenovo.2xT4.x16GB
33,400,000đ/Tháng
33,400,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla T4 16 GB
  • Bandwidth :
GPU3.Lenovo.2xT4.x16GB
36,850,000đ/Tháng
36,850,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla T4 16 GB
  • Bandwidth :
GPU1.Lenovo.SR670.1xT4.x16GB
26,250,000đ/Tháng
26,250,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla T4 16 GB
  • Bandwidth :
GPU2.Lenovo.SR670.2xT4.x16GB
35,400,000đ/Tháng
35,400,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla T4 16 GB
  • Bandwidth :
GPU3.Lenovo.SR670.2xT4.x16GB
38,850,000đ/Tháng
38,850,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla T4 16 GB
  • Bandwidth :
GPU4.Lenovo.1xV100.x16GB
30,800,000đ/Tháng
30,800,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth :
GPU5.Lenovo.2xV100.x16GB
45,700,000đ/Tháng
45,700,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth :
GPU6.Lenovo.2xV100.x16GB
49,200,000đ/Tháng
49,200,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth :
GPU4.Lenovo.SR670.1xV100.x16GB
32,800,000đ/Tháng
32,800,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth :
GPU5.Lenovo.SR670.2xV100.x16GB
47,700,000đ/Tháng
47,700,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth :
GPU6.Lenovo.SR670.2xV100.x16GB
51,200,000đ/Tháng
51,200,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth :
GPU7.Lenovo.1xV100.x32GB
38,100,000đ/Tháng
38,100,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth :
GPU8.Lenovo.2xV100.x32GB
60,350,000đ/Tháng
60,350,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth :
GPU9.Lenovo.2xV100.x32GB
63,800,000đ/Tháng
63,800,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth :
GPU7.Lenovo.SR670.1xV100.x32GB
40,100,000đ/Tháng
40,100,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth :
GPU8.Lenovo.SR670.2xV100.x32GB
62,350,000đ/Tháng
62,350,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth :
GPU9.Lenovo.SR670.2xV100.x32GB
65,800,000đ/Tháng
65,800,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth :
GPU10.Lenovo.1xRTX5000.x16GB
25,000,000đ/Tháng
25,000,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Quadro RTX 5000 16 GB
  • Bandwidth :
GPU11.Lenovo.2xRTX5000.x16GB
34,200,000đ/Tháng
34,200,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 5000 16 GB
  • Bandwidth :
GPU12.Lenovo.2xRTX5000.x16GB
36,500,000đ/Tháng
36,500,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 5000 16 GB
  • Bandwidth :
GPU13.Lenovo.1xRTX8000.x48GB
34,700,000đ/Tháng
34,700,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Quadro RTX 8000 Passive 48 GB
  • Bandwidth :
GPU14.Lenovo.2xRTX8000.x48GB
51,600,000đ/Tháng
51,600,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 8000 Passive 48 GB
  • Bandwidth :
GPU15.Lenovo.2xRTX8000.x48GB
55,000,000đ/Tháng
55,000,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 8000 Passive 48 GB
  • Bandwidth :
GPU16.Lenovo.1xRTX6000.x24GB
30,400,000đ/Tháng
30,400,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Quadro RTX 6000 Passive 24 GB
  • Bandwidth :
GPU17.Lenovo.2xRTX6000.x24GB
44,950,000đ/Tháng
44,950,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 6000 Passive 24 GB
  • Bandwidth :
GPU18.Lenovo.2xRTX6000.x24GB
48,400,000đ/Tháng
48,400,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 6000 Passive 24 GB
  • Bandwidth :
GPU19.Lenovo.1xRTX4000.x8GB
22,350,000đ/Tháng
22,350,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Quadro RTX 4000 8 GB
  • Bandwidth :
GPU20.Lenovo.2xRTX4000.x8GB
28,800,000đ/Tháng
28,800,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 4000 8 GB
  • Bandwidth :
GPU21.Lenovo.2xRTX4000.x8GB
32,300,000đ/Tháng
32,300,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Quadro RTX 4000 8 GB
  • Bandwidth :
GPU22.Lenov.1xV100.x32GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR860
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth :
GPU23.Lenovo.2xV100.x32GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR860
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth :
GPU24.Lenovo.2xV100.x32GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR860
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 32GB
  • Bandwidth :
GPU25.Lenovo.1xV100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR860
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth :
GPU26.Lenovo.2xV100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR860
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth :
GPU27.Lenovo.2xV100.x16GB
đ/Tháng
0đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR860
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla V100 16GB
  • Bandwidth :
GPU28.Lenovo.1xP100.x16GB
29,300,000đ/Tháng
29,300,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla P100 16GB CoWoS
  • Bandwidth :
GPU29.Lenovo.2xP100.x16GB
42,650,000đ/Tháng
42,650,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla P100 16GB CoWoS
  • Bandwidth :
GPU30.Lenovo.2xP100.x16GB
46,100,000đ/Tháng
46,100,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR650
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla P100 16GB CoWoS
  • Bandwidth :
GPU28.Lenovo.SR670.1xP100.x16GB
31,300,000đ/Tháng
31,300,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 1x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 64GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 4x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 1x Tesla P100 16GB CoWoS
  • Bandwidth :
GPU29.Lenovo.SR670.2xP100.x16GB
44,650,000đ/Tháng
44,650,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 128GB
  • STORAGE : 2x 480GB SSD 6x 1.2TB SAS
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla P100 16GB CoWoS
  • Bandwidth :
GPU30.Lenovo.SR670.2xP100.x16GB
48,100,000đ/Tháng
48,100,000đ/Tháng
  • ServerModel/Series : Lenovo ThinkSystem SR670
  • CPU : 2x Intel Xeon-Gold 6130
  • Ram : 256GB
  • STORAGE : 6x 1.92TB SSD
  • NVIDIA GPU : 2x Tesla P100 16GB CoWoS
  • Bandwidth :
GPU Packet ServerModel/Series CPU RAM STORAGE NVIDIA GPU Bandwidth Đơn giá(VNĐ)
GPU1.Dell
1xT4.x16GB
Dell R740/
R740xd
1x Intel Xeon-Gold 6130 64GB 2x 480GB SSD
4x 1.2TB SAS
1x Tesla T4 16 GB 1Gbps 19,650,000
GPU2.Dell
2xT4.x16GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 128GB 2x 480GB SSD
6x 1.2TB SAS
2x Tesla T4 16 GB 1Gbps 33,000,000
GPU3.Dell
2xT4.x16GB
Del R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 256GB 6x 1.92TB SSD 2x Tesla T4 16 GB 1Gbps 36,500,000
GPU4.Dell
1xV100.x16GB
Dell R740/
R740xd
1x Intel Xeon-Gold 6130 64GB 2x 480GB SSD
4x 1.2TB SAS
1x Tesla V100 16GB 1Gbps 30,500,000
GPU5.Dell
2xV100.x16GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 128GB 2x 480GB SSD
6x 1.2TB SAS
2x Tesla V100 16GB 1Gbps 45,350,000
GPU6.Dell
2xV100.x16GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 256GB 6x 1.92TB SSD 2x Tesla V100 16GB 1Gbps 48,800,000
GPU7.Dell
1xV100.x32GB
Dell R740/
R740xd
1x Intel Xeon-Gold 6130 64GB 2x 480GB SSD
4x 1.2TB SAS
1x Tesla V100 16GB 1Gbps 30,500,000
GPU8.Dell
2xV100.x32GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 128GB 2x 480GB SSD
6x 1.2TB SAS
2x Tesla V100 16GB 1Gbps 45,350,000
GPU9.Dell
2xV100.x32GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 256GB 6x 1.92TB SSD 2x Tesla V100 16GB 1Gbps 48,800,000
GPU7.Dell
1xV100.x32GB
Dell R740/
R740xd
1x Intel Xeon-Gold 6130 64GB 2x 480GB SSD
4x 1.2TB SAS
1x Tesla V100 32GB 1Gbps 21,800,000
GPU8.Dell
2xV100.x32GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 128GB 2x 480GB SSD
6x 1.2TB SAS
2x Tesla V100 32GB 1Gbps 28,100,000
GPU9.Dell
2xV100.x32GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 256GB 6x 1.92TB SSD 2x Tesla V100 32GB 1Gbps 31,500,000
GPU10.Dell.1x
RTX8000.x48GB
Dell R740/
R740xd
1x Intel Xeon-Gold 6130 64GB 2x 480GB SSD
4x 1.2TB SAS
1x Quadro RTX 8000 Passive 48 GB 1Gbps 32,350,000
GPU11.Dell.2x
RTX8000.x48GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 128GB 2x 480GB SSD
6x 1.2TB SAS
2x Quadro RTX 8000 Passive 48 GB 1Gbps 49,200,000
GPU12.Dell.2x
RTX8000.x48GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 256GB 6x 1.92TB SSD 2x Quadro RTX 8000 Passive 48 GB 1Gbps 52,600,000
GPU13.Dell.1x
RTX6000.x24GB
Dell R740/
R740xd
1x Intel Xeon-Gold 6130 64GB 2x 480GB SSD
4x 1.2TB SAS
1x Quadro RTX 6000 Passive 24 GB 1Gbps 30,000,000
GPU14.Dell.2x
RTX6000.x24GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 128GB 2x 480GB SSD
6x 1.2TB SAS
2x Quadro RTX 6000 Passive 24 GB 1Gbps 44,600,000
GPU15.Dell.2x
RTX6000.x24GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 256GB 6x 1.92TB SSD 2x Quadro RTX 6000 Passive 24 GB 1Gbps 48,000,000
GPU16.Dell.2x
V100.x32GB
Dell R940xa 2x Intel Xeon-Gold 6130 128GB 2x 480GB SSD
6x 1.2TB SAS
2x Tesla V100 32GB 1Gbps Liên hệ
GPU17.Dell.4x
V100.x32GB
Dell R940xa 4x Intel Xeon-Gold 6130 256GB 10x 1.92TB SSD 4x Tesla V100 32GB 1Gbps Liên hệ
GPU18.Dell.4x
V100.x32GB
Dell R940xa 4x Intel Xeon-Gold 6130 512GB 20x 1.92TB SSD 4x Tesla V100 32GB 1Gbps Liên hệ
GPU19.Dell.2x
V100.x16GB
Dell R940xa 2x Intel Xeon-Gold 6130 128GB 2x 480GB SSD
6x 1.2TB SAS
2x Tesla V100 16GB 1Gbps Liên hệ
GPU20.Dell.4x
V100.x16GB
Dell R940xa 4x Intel Xeon-Gold 6130 256GB 6x 1.92TB SSD 4x Tesla V100 16GB 1Gbps Liên hệ
GPU21.Dell.4x
V100.x16GB
Dell R940xa 4x Intel Xeon-Gold 6130 512GB 12x 1.92TB SSD 4x Tesla V100 16GB 1Gbps Liên hệ
GPU22.Dell.1x
P100.x16GB
Dell R740/
R740xd
1x Intel Xeon-Gold 6130 64GB DDR4 2x 480GB SSD
4x 1.2TB SAS
1x Tesla P100 16G CoWoS 1Gbps 28,900,000
GPU23.Dell.2x
P100.x16GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 128GB DDR4 2x 480GB SSD
6x 1.2TB SAS
2x Tesla P100 16G CoWoS 1Gbps 42,300,000
GPU24.Dell.2x
P100.x16GB
Dell R740/
R740xd
2x Intel Xeon-Gold 6130 256GB DDR4 6x 1.92TB SSD 2x Tesla P100 16G CoWoS 1Gbps 45,700,000
GPU25.Dell.1x
P100.x16GB
Dell R840 1x Intel Xeon-Gold 6130 64GB DDR4 2x 480GB SSD
4x 1.2TB SAS
1x Tesla P100 16G CoWoS 1Gbps Liên hệ
GPU26.Dell.2x
P100.x16GB
Dell R840 2x Intel Xeon-Gold 6130 128GB DDR4 2x 480GB SSD
6x 1.2TB SAS
2x Tesla P100 16G CoWoS 1Gbps Liên hệ
GPU27.Dell.2x
P100.x16GB
Dell R840 2x Intel Xeon-Gold 6130 256GB DDR4 6x 1.92TB SSD 2x Tesla P100 16G CoWoS 1Gbps Liên hệ
GPU28.Dell.1x
P100.x16GB
Dell R940xa 2x Intel Xeon-Gold 6130 128GB DDR4 2x 480GB SSD
6x 1.2TB SAS
2x Tesla P100 16G CoWoS 1Gbps Liên hệ
GPU29.Dell.2x
P100.x16GB
Dell R940xa 4x Intel Xeon-Gold 6130 256GB DDR4 6x 1.92TB SSD 4x Tesla P100 16G CoWoS 1Gbps Liên hệ
GPU30.Dell.2x
P100.x16GB
Dell R940xa 4x Intel Xeon-Gold 6130 512GB DDR4 12x 1.92TB SSD 4x Tesla P100 16G CoWoS 1Gbps Liên hệ
tư vấn

Đăng ký dùng thử miễn phí

Hãy để lại thông tin để đăng ký dùng
thử và nhận tư vấn miễn phí

  captcha

  GPU DEDICATED SERVER

  Máy chủ cấu hình cao
  Máy chủ chính hãng Dell EMC, HP Enterprise, Lenovo ThinkSystem, Lenovo SystemX…
  Tùy chọn GPU Card
  NVIDIA Tesla T4, Tesla V100, Tesla P100, RTX 8000, RTX 6000, RTX 5000, RTX 4000,…
  Triển khai nhanh
  Máy chủ và các loại NVIDIA GPU card đã được VDO Data trang bị sẵn
  Tiết kiệm chi phí
  Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, chi phí bảo trì, nâng cấp thiết bị,…
  Câu hỏi thường gặp

  Dịch vụ Dedicated GPU Server VDO Data cho thuê trọn gói bao gồm thiết bị phần cứng máy chủ chuyên dụng hỗ trợ GPUs, được tích hợp sẵn các bộ vi xử lý hình ảnh chuyên dụng Graphics Processing Unit (GPU) và chỗ đặt thiết bị máy chủ này trên Data center đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier3.

  Khách hàng thuê Dedicated GPU Server của VDO Data sẽ được lựa chọn sử dụng những dòng máy chủ chính hãng, có cấu hình cao và mới nhất của Dell EMC, HP Enterprise, Lenovo ThinkSystem, Lenovo SystemX…

  – Dell PowerEdge R740 / Dell PowerEdge R740xd / Dell PowerEdge R840 / Dell PowerEdge R940xa / Dell PowerEdge R730
  –  HPE Proliant DL380 Gen10 / HPE Proliant DL385 Gen10
  –  Lenovo ThinkSystem SR650 / Lenovo ThinkSystem SR670 / Lenovo ThinkSystem SR860
  –  Lenovo IBM x3650 M5

  Card GPU là gì?

  Card GPU – Graphics Processing Unit – là một bộ vi xử lý chuyên dụng để tăng tốc, xử lý đồ họa cho bộ vi xử lý trung tâm CPU. GPU có các tính năng ưu việt so với các trình điều khiển đồ họa cơ bản. GPU có thể tiếp nhận hàng ngàn luồng dữ liệu cùng một lúc vì thế có thể tăng tốc một số phần mềm tới hơn 100 lần so với một CPU.

  Thông thường Card GPU được sử dụng trong các hệ thống nhúng, máy trạm workstation, điện thoại di động, máy tính cá nhân, máy chơi game… và hiện nay nó đã được ứng dụng trên máy chủ GPU nhằm mang đến một sức mạnh mới trong một dịch vụ còn khá mới mẻ ở Việt Nam – Dịch vụ cho thuê Dedicated GPU Server

  Các loại Card GPU được tích hợp trong dịch vụ Dedicated GPU Server của VDO DATA

  –  NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6 / NVIDIA Tesla V100 16GB HBM2 / NVIDIA Tesla V100 32GB HBM2
  –  NVIDIA Quadro RTX 8000 48 GB GDDR6 / NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB GDDR6 / NVIDIA Quadro RTX 5000 16 GB GDDR6 / NVIDIA Quadro RTX 4000 8 GB GDDR6
  –  NVIDIA Quadro RTX 8000 Passive 48 GB GDDR6 / NVIDIA Quadro RTX 6000 Passive 24 GB GDDR6
  –  NVIDIA Tesla P100 16GB CoWoS HBM2…

  Bộ xử lý đồ họa máy chủ gpu NVIDIA được hỗ trợ các loại kiến trúc, công nghệ (architecture, technologies) như:

  –  CUDA-X (CUDA-X AI, CUDA-X HPC)
  –  NVIDIA Volta™ GPU architecture
  –  NVIDIA Pascal™ GPU architecture
  –  NVIDIA Turing Tensor Core technology
  –  NVIDIA® NVLink™ and NVIDIA NVSwitch™

  VDO Data cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ GPU Server được đặt tại các Trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam như Viettel, FPT, VNPT,…

  Máy chủ GPU và hệ thống thiết bị được đặt tại Data center đáp ứng các bộ tiêu chuẩn chuẩn quốc tế:

  – Tiêu chuẩn thiết kế: các Data center VDO Data hợp tác được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế Teir 3.

  – Tiêu chuẩn vận hành, quản lý chất lượng: Tuân thủ bộ thư viện ITIL và ISO 9001:2008.

  – Tiêu chuẩn bảo mật thông tin: Đạt chứng chỉ ISO 27001:2013.

  – Tiêu chuẩn quản trị năng lượng: ISO 50001:2011.

  VDO Data cung cấp dịch vụ thuê máy chủ GPU Server được đặt tại các Data center tiêu chuẩn quốc tế Tier3 và các gói dịch vụ có băng thông internet 1Gbps, không giới hạn lưu lượng thông tin với hệ thống hạ tầng thiết bị Network Port 10Gbps/ 40Gbps

  Có thể nâng cấp CPU, RAM, SSD, GPU khi đang thuê Dedicated GPU Server của VDO Data được không?

  Hoàn toàn có thể. Quý khách hàng hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của VDO Data để được tư vấn và nâng cấp như sau:

  Hotline 1900 0366

  5/5 (1 Review)

  About ADMIN

  Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

  khách hàng
  cp-01
  bộ y tế-01
  Logo_Viettel-01
  fpt_Logo-01
  logo cmc-01
  VNPT_Logo-01
  TPBank logo-01
  logo napas-01
  telehouse-01
  Mobifone_logo-01
  logo-GDS-01
  Vietnamobile_Logo-01
  HP_logo_2012-01
  Dell_Logo-01
  Lenovo_logo_2015-01
  Nvidia_image_logo-01
  logo sông đà 5-01

  Ý kiến khách hàng

  NAPAS

  Chúng tôi thực sự ấn tượng về khả năng Support chuyên sâu, tận tình, xử lý nhanh chóng các sự cố của các kỹ thuật viên VDO

  NAPAS - Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam
  TPBank

  Rất hài lòng với chất lượng dịch vụ và thái độ chăm sóc khách hàng của VDO. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với các bạn

  TPBank - Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam

  Khi hợp tác với VDO về gói thầu lắp đặt hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu cho bệnh viện, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về VDO và hoàn toàn tin tưởng VDO thông qua việc thực hiện thành công nhiều gói thầu lớn với sự bảo đảm về chất lượng thiết bị, công tác lắp đặt chuyên nghiệp và hỗ trợ quản lý hệ thống rất nhiệt tình. Các bạn đã không làm chúng tôi thất vọng và xin cảm ơn VDO!

  - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

  VDO có các trung tâm dữ liệu lớn tiêu chuẩn trên khắp cả nước, việc này rất thuận tiện cho một công ty lớn như chúng tôi khi có thể dễ dàng kết nối dữ liệu thông tin từ nhiều chi nhánh của công ty lại với nhau

  - Công ty Cổ phần Sông Đà 5

  Chúng tôi yêu cầu lắp đặt một hệ thống trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn tiên tiến, đạt tiêu chuẩn cao, một đơn vị thi công chuyên nghiệp, có khả năng xử lý những yêu cầu khó nhất. Và VDO chính là lựa chọn đúng đắn nhất của chúng tôi

  - Bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực Thanh Hóa
  nhận khuyến mãi

  Nhận thông tin khuyến mãi của VDO

   captcha