GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ EMAIL HOSTING, EMAIL SERVER

VDO xin gửi đến các Quý khách hàng chương trình ưu đãi đối với dịch vụ Email Hosting, Email Server như sau: Ưu đãi 1:      – Giảm 50% phí dịch vụ khi thanh toán trả trước từ 24 tháng trở lên Ưu đãi 2:      – Tặng 18 tháng sử dụng dịch vụ khi […]

GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ CLOUD HOSTING

GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ CLOUD HOSTING

VDO xin gửi đến các Quý khách hàng chương trình ưu đãi đối với dịch vụ lưu trữ Hosting như sau : Ưu đãi 1:      – Giảm 50% phí dịch vụ khi thanh toán trả trước từ 24 tháng trở lên Ưu đãi 2:      – Tặng 18 tháng sử dụng dịch vụ khi […]

GIẢM 50% PHÍ THUÊ MÁY CHỦ ẢO VPS SSD

GIẢM 50% PHÍ THUÊ MÁY CHỦ ẢO VPS SSD

VDO xin gửi đến các Quý khách hàng chương trình ưu đãi giảm đến 50% phí dịch vụ, từ ngày 10.10.2021 – 16.10.2021 –  Giảm 50% phí dịch vụ khi thanh toán trả trước từ 06 tháng trở lên.  –  Giảm 30% phí dịch vụ khi thanh toán trả trước từ 03 tháng trở lên –  Tặng thêm […]

Giảm 50% PHÍ DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ CHÍNH HÃNG

Giảm 50% PHÍ DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ CHÍNH HÃNG

VDO xin gửi đến các Quý khách hàng chương trình ưu đãi đối với dịch vụ Thuê máy chủ Dedicated như sau: Ưu đãi 1:      – Giảm 30% phí dịch vụ khi thanh toán trả trước từ 03 tháng trở lên Ưu đãi 2:      – Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ khi […]

GIẢM NGAY 30% PHÍ DỊCH VỤ THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

GIẢM NGAY 30% PHÍ DỊCH VỤ THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

VDO xin gửi đến các Quý khách hàng chương trình ưu đãi đối với dịch vụ Thuê chỗ đặt máy chủ Colocation như sau: Ưu đãi 1:      – Giảm 30% phí dịch vụ khi thanh toán trả trước từ 03 tháng trở lên Ưu đãi 2:      – Tặng 12 tháng sử dụng dịch […]

GIẢM 20% PHÍ DỊCH VỤ CLOUD SERVER

GIẢM 20% PHÍ DỊCH VỤ CLOUD SERVER

VDO xin gửi đến các Quý khách hàng chương trình ưu đãi đối với dịch vụ Thuê Cloud Server, Cloud GPU như sau: Ưu đãi 1:      – Giảm 20% phí dịch vụ khi thanh toán trả trước từ 03 tháng trở lên Ưu đãi 2:      – Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ […]