Ghi Âm Cuộc Gọi
Ghi âm mọi cuộc gọi của nhân viên , khách hàng, giúp chăm sóc khách hàng tốt nhất
Hỗ Trợ Đa Nền Tảng
Hỗ trợ phần mềm gọi điện miễn phí trên PC, smartphone, Macbook
Thống Kê Cuộc Gọi
Đánh giá hiệu quả dịch vụ qua thống kê số lượng cuộc gọi vào ra
An Toàn Ổn Định
Hệ thống đặt ở các Data center lớn như VNPT, FPT, đảm bảo ổn định, uptime 99,9%
Tiết kiệm chi phí
Tiết kiệm cước phí lên đến 50%, mở rộng tập khách hàng

Bảng giá Tổng đài ảo Cloud PBX

VDO XIN GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT KHI TỔNG ĐÀI ẢO CLOUD PBX NHƯ SAU:

✅  Miễn 100% phí cài đặt và thiết lập tổng đài

✅  Đăng ký 1 năm tặng 3 tháng

✅  Đăng  ký 2 nămg tặng 8 tháng

✅  Đăng  ký 3 năm tặng 15 tháng

✅  Đăng  ký 4 năm tặng 18 tháng

✅  Đăng  ký 5 năm tặng 24 tháng

PHẠM VI HỢP ĐỒNG, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC KHUYẾN MÃI:

✅  Hợp đồng thời hạn cam kết tối thiểu 12 tháng;

✅  Kỳ thanh toán tối thiểu 6 tháng/ lần;

✅  Chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức khuyến mãi (quà tặng khi thanh toán giá gốc HOẶC chiết khấu);

✅  Các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VDO chỉ được hưởng khuyến mãi khi đăng ký sử dụng mới;

✅  Giá trị hợp đồng, phụ lục xét khuyến mãi được tính trước thuế VAT;

✅ Thời gian khuyến mãi từ 01/07/2020 đến hết 30/07/2020.

CloudPBX a
300,000đ/Tháng
210,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  10
 • Kết nối cuộc gọi vào/ra với nhà mạng
  Có
 • Đặt Password (PIN) cho các cuộc gọi ra
  Có
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
  Có
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
  Có
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
  Có
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
  Có
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
  Có
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
  Có
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
  Không
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking
  Không
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
  Không
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
  Không
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
  Không
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
  Không
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
  Không
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference)
  Không
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
  Không
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
  Có
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail)
  Không
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến (Web Brownser)
  Không
CloudPBX b
500,000đ/Tháng
350,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  20
 • Kết nối cuộc gọi vào/ra với nhà mạng
  Có
 • Đặt Password (PIN) cho các cuộc gọi ra
  Có
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
  Có
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
  Có
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
  Có
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
  Có
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
  Có
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
  Có
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
  Có
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking
  Có
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
  Có
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
  Có
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
  Không
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
  Không
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
  Không
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference)
  Không
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
  Không
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
  Có
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail)
  Không
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến (Web Brownser)
  Không
CloudPBX c
700,000đ/Tháng
490,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  30
 • Kết nối cuộc gọi vào/ra với nhà mạng
  Có
 • Đặt Password (PIN) cho các cuộc gọi ra
  Có
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
  Có
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
  Có
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
  Có
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
  Có
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
  Có
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
  Có
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
  Có
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking
  Có
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
  Có
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
  Có
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
  Có
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
  Có
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
  Có
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference)
  Không
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
  Không
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
  Có
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail)
  Không
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến (Web Brownser)
  Không
CloudPBX d
1,100,000đ/Tháng
770,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  50
 • Kết nối cuộc gọi vào/ra với nhà mạng
  Có
 • Đặt Password (PIN) cho các cuộc gọi ra
  Có
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
  Có
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
  Có
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
  Có
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
  Có
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
  Có
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
  Có
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
  Có
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking
  Có
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
  Có
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
  Có
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
  Có
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
  Có
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
  Có
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference)
  Không
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
  Không
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
  Có
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail)
  Không
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến (Web Brownser)
  Không
CloudPBX e
1,600,000đ/Tháng
1,120,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  80
 • Kết nối cuộc gọi vào/ra với nhà mạng
  Có
 • Đặt Password (PIN) cho các cuộc gọi ra
  Có
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
  Có
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
  Có
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
  Có
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
  Có
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
  Có
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
  Có
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
  Có
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking
  Có
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
  Có
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
  Có
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
  Có
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
  Có
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
  Có
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference)
  Không
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
  Không
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
  Có
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail)
  Không
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến (Web Brownser)
  Không
CloudPBX f
1,800,000đ/Tháng
1,260,000đ/Tháng
 • Số lượng máy nhánh tổng đài viên (Extensions)
  100
 • Kết nối cuộc gọi vào/ra với nhà mạng
  Có
 • Đặt Password (PIN) cho các cuộc gọi ra
  Có
 • Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR)
  Có
 • Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display)
  Có
 • Phân phối cuộc gọi vào (ACD)
  Có
 • Nhạc chờ (Music On Hold)
  Có
 • Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên (Call Transfer)
  Có
 • Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra
  Có
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)
  Có
 • Chuyển cuộc gọi có quản lý (Call parking
  Có
 • Nhận điện thoại đang đổ chuông từ máy khác (Call Pickup)
  Có
 • Nhóm đổ chuông (Ring Group)
  Có
 • Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition)
  Có
 • Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)
  Có
 • Kết nối nhiều văn phòng (Multi Site)
  Có
 • Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference)
  Không
 • Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra (Voice Recording)
  Không
 • Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web
  Có
 • Hộp thư thoại để lại lời nhắn (Voice Mail)
  Không
 • Pop-up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến (Web Brownser)
  Không

Bạn cần tư vấn thêm

Hãy liên hệ VDO ngay để được hỗ trợ và tư vấn dịch vụ Tổng đài ảo Cloud PBX phù hợp nhất với yêu cầu của bạn

Khách hàng đã tin tưởng chúng tôi
Câu hỏi thường gặp
Tổng hợp các câu hỏi khách hàng băn khoăn về dịch vụ của VDO
– Các gói dịch vụ tổng đài ảo Cloud PBX do VDO Data cung cấp đã xây dựng và tích hợp tất cả các tính năng cần thiết cho một hệ thống tổng đài cho doanh nghiệp.
– Chúng tôi tin rằng: các tính năng Cloud PBX được VDO xây dựng, phát triển trên các gói dịch vụ hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của bạn.
Hoàn toàn không thể!
Với tổng đài ảo Cloud PBX, khách hàng được cung cấp tài khoản quản trị cao nhất. Người có quyền quản trị cao nhất sẽ phân quyền cho mọi người dùng trong hệ thống theo từng cấp độ.
Ngoài ra, hệ thống tổng đài Cloud PBX do VDO cung cấp luôn được bảo vệ bởi những hệ thống bảo mật, an ninh mạng tốt nhất.
Hoàn toàn không có vấn đề gì, nếu bạn nhận ta tổng đài Cloud PBX không phù hợp với doanh nghiệp của bạn
Bạn hoàn toàn có thể hủy dịch vụ lắp đặt tổng đài ảo cloud pbx bằng cách gửi email thông báo cho chúng tôi trước khi đến đợt thanh toán kế tiếp.
Không! Giá dịch vụ tổng đài ảo cloud pbx chúng tôi đưa trong phần bảng giá được tính theo số lượng máy mà khách hàng thuê cộng thêm một số dịch vụ đi kèm bổ sung. Số lượng người dùng sẽ là không giới hạn cho mỗi gói.
Khách hàng có thể yên tâm, trước khi hết thời gian đăng ký tổng đài cloud pbx khoảng 5 đến 7 ngày, bộ phận chăm sóc khách hàng của VDO Data sẽ gọi điện thoại trực tiếp hoặc gửi mail cho khách hàng để nhắc nhở về thời hạn, đăng ký gói tiếp theo, giúp cho quá trình sử dụng dịch vụ tổng đài cloud pbx được liên tục, không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.
Tìm kiếm dịch vụ:Cloud PBX,Dịch vụ cloud pbx,Tổng đài cloud pbx,Tong dai cloud pbx,Dịch vụ tổng đài cloud pbx,Dich vu tong dai cloud pbx,Lắp đặt tổng đài cloud pbx,Lap dat tong dai cloud pbx,Tổng đài ảo cloud pbx,Tong dai ao cloud pbx,Dịch vụ tổng đài ảo cloud pbx,Dich vu tong dai ao cloud pbx,Lắp đặt tổng đài ảo cloud pbx,Lap dat tong dai ao cloud pbx
Rất đơn giản!
Khi khách hàng cảm thấy gói tổng đài ảo cloud pbx hiện tại không đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình nữa và muốn nâng cấp lên.
Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới Hotline 1900 0366, gửi mail hoặc tới địa chỉ VDO Data để được tư vấn và đăng ký gói tổng đài cloud pbx khác.
Ngay khi khách hàng đăng ký gói mở rộng là sẽ có hiệu lực ngay lập tức với các tính năng mới tương ứng trong gói mở rộng
Về phương thức thanh toán dịch vụ tổng đài ảo cloud pbx, cũng giống như dịch vụ lắp đặt tổng đài cloud Call Center của VDO Data đưa ra 2 cách thanh toán linh hoạt:

1. THANH TOÁN TRỰC TIẾP, TIỀN MẶT

Quý khách có thể đến trực tiếp trụ sở tại Hà Nội hoặc các điểm chi nhánh/ văn phòng giao dịch TP. HCM / Đà Nẵng của VDO Data để thanh toán tiền mặt.

– Trụ sở tại Hà Nội: Số 61,Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
– Chi nhánh tại TP. HCM: Phòng 13.09 – Lô C, Số 974A Trường Sa (Co.opmart Nhiêu Lộc), Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh

2. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Với hình thức thanh toán này, sau khi bạn hoàn thành các bước đăng ký trên website của VDO Data, bạn chuyển thanh toán cho chúng tôi vào 1 trong những tài khoản ngân hàng của công ty.

Lưu ý: Quý khách vui lòng ghi rõ nội dung thanh toán tại phiếu gửi tiền ở ngân hàng cho số hợp đồng/ dịch vụ/ tên khách hàng để chúng tôi có thể tự động xác nhận thanh toán.

0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Thanh Hồng là một hot blogger công nghệ của VDO Data. Cô đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại phòng Marketting và Sale tại VDO Data. Cô sở hữu rất nhiều website và blog liên quan đến công nghệ, dịch vụ máy chủ, sản phẩm worktion, phần mềm bản quyền,…Cô đã cố gắng học hỏi, tích lũy và truyền đạt hết những kinh nghiệm đó trong các bài viết chia sẻ của mình. Blog của Thanh Hồng là một trong những nguồn thông tin tốt nhất giúp bạn lựa chọn được một sản phẩm, dịch vụ công nghệ hoàn hảo. Đặc biệt vì đam mê tìm hiểu về công nghệ nên cô đã dành rất nhiều thời gian đi cập nhật các tin tức công nghệ mới, các giải pháp mới, hoàn hảo nhất phù hợp cho nhiều mô hình doanh nghiệp và chia sẻ chúng theo quan điểm thú vị của riêng mình.

Đăng ký tư vấn
Luôn miễn phí
Hotline: 1900 0366

Hotline tư vấn miễn phí