Bảng giá Thuê Cloud Hosting

Thuê Cloud Hosting
Win Host 1
15,000đ/Tháng
15,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   1GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   1
 • Addon Domain:   1
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Win Host 2
27,000đ/Tháng
27,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   2GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   2
 • Addon Domain:   2
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Win Host 3
36,000đ/Tháng
36,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   3GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   3
 • Addon Domain:   3
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Win Host 4
52,000đ/Tháng
52,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   4GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   5
 • Addon Domain:   5
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Win Host 5
72,000đ/Tháng
72,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   6GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   8
 • Addon Domain:   8
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Win Host 6
117,000đ/Tháng
117,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   10GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   10
 • Addon Domain:   10
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Linux Host 1
15,000đ/Tháng
15,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   1GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   1
 • Addon Domain:   1
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có
Linux Host 2
27,000đ/Tháng
27,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   2GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   2
 • Addon Domain:   2
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có
Linux Host 3
36,000đ/Tháng
36,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   3GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   3
 • Addon Domain:   3
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có
Linux Host 4
52,000đ/Tháng
52,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   4GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   5
 • Addon Domain:   5
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có
Linux Host 5
72,000đ/Tháng
72,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   6GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   8
 • Addon Domain:   8
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có
Linux Host 6
117,000đ/Tháng
117,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   10GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   10
 • Addon Domain:   10
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có
Reseller Windows 1
250,000đ/Tháng
250,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   20GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   20
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Reseller Windows 2
450,000đ/Tháng
450,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   30GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   50
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Reseller Windows 3
600,000đ/Tháng
600,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   40GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   70
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Reseller Windows 4
850,000đ/Tháng
850,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   60GB
 • Băng thông (Bandwidth):   3000GB
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   120
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Reseller Windows 5
1,100,000đ/Tháng
1,100,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   80GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   150
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Reseller Windows 6
1,500,000đ/Tháng
1,500,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   100GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   200
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • Plesk Control Panel:   Có
Reseller Linux 1
250,000đ/Tháng
250,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   20GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   20
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có
Reseller Linux 2
450,000đ/Tháng
450,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   30GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   50
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có
Reseller Linux 3
600,000đ/Tháng
600,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   40GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   70
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có
Reseller Linux 4
850,000đ/Tháng
850,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   60GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   120
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có
Reseller Linux 5
1,100,000đ/Tháng
1,100,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   80GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   150
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có
Reseller Linux 6
1,500,000đ/Tháng
1,500,000đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ (SSD):   100GB
 • Băng thông (Bandwidth):   Unlimited
 • FTP Account:   Unlimited
 • Database:   200
 • Addon Domain:   Unlimited
 • Subdomain:   Unlimited
 • Alias/ Park Domain:   Unlimited
 • Email POP3/ Webmail:   Unlimited
 • DirectAdmin Control Panel:   Có

Gói dịch vụ Dung lượng lưu trữ Băng thông FTP Account/ Database Addon Domain Subdomain Alias/Park Domain Email POP3/Webmail DirectAdmin Control Cước duy trì dịch vụ *
basic 1GB Unlimited Unlimited 1 1 Unlimited Unlimited Unlimited 15,000
silver 2GB Unlimited Unlimited 2 2 Unlimited Unlimited Unlimited 27,000
gold 3GB Unlimited Unlimited 3 3 Unlimited Unlimited Unlimited 36,000
platium 4GB Unlimited Unlimited 5 5 Unlimited Unlimited Unlimited 52,000
diamond 6GB Unlimited Unlimited 8 8 Unlimited Unlimited Unlimited 72,000
super 10GB Unlimited Unlimited 10 10 Unlimited Unlimited Unlimited 117,000
tư vấn

Đăng ký dùng thử miễn phí

Hãy để lại thông tin để đăng ký dùng
thử và nhận tư vấn miễn phí

  captcha

  Tại sao chọn chúng tôi

  Triển khai nhanh chóng
  Triển khai siêu tốc với công cụ quản trị và tài nguyên sẵn có
  Quản lý dễ dàng
  Hệ thống quản trị thân thiện, tích hợp tính năng cho phép admin tự thao tác
  An toàn, bảo mật
  Hệ thống bảo mật với công nghệ và giải pháp hoàn toàn mới
  Mở rộng linh hoạt
  Mở rộng cấu hình không giới hạn, linh hoạt
  Câu hỏi thường gặp
  Tất nhiên không phải vậy.
  Bạn có thể thuê Cloud Hosting để thực hiện nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau:
  • Lưu trữ và vận hành website trên hosting.
  • Sử dụng cloud hosting để chạy phần mềm, công cụ, lưu trữ video, hình ảnh.
  • Chạy forum, blog cá nhân hay hệ thống email.
  • Thuê hosting làm môi trường ảo để code, test chương trình, phần mềm.
  Hoàn toàn được.
  Sau khi tiếp nhận yêu cầu nâng cấp của khách hàng, chúng tôi tiến hành nâng cấp hosting trong vòng 5 phút mà không ảnh hưởng đến tới hoạt động của website.
  Hơn nữa khoản chi phí chưa sử dụng hết của gói hosting trước sẽ được tính cho gói hosting mới được nâng cấp.

  Dịch vụ thuê Hosting của VDO Data miễn phí, hỗ trợ cài đặt các chương trình, phần mềm cho khách hàng.

  • Miễn phí cài đặt hệ điều hành theo yêu cầu của khách hàng.
  • Miễn phí cài đặt các chương trình, phần mềm đơn giản theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.
  • Hỗ trợ cài đặt các phần mềm, chương trình phức tạp.
  • Hỗ trợ cài đặt các phần mềm bản quyền.

  Hosting windows là các ứng dụng web được lưu trữ thông qua hệ điều hành Windows. Hosting windows được biết đến rộng rãi vì có các tính năng quản lý đầu cuối mạnh mẽ, khả năng mở rộng và độ tin cậy cao. Ngoài ra nó được sử dụng phổ biến để tích hợp các ứng dụng dành cho khối doanh nghiệp.

  Gói dịch vụ hosting windows giá rẻ là gói dịch vụ VDO Data khuyến khích nên sử dụng khi chỉ với 24,000đ/Tháng

  – Ưu điểm quan trọng của gói hosting windows giá rẻ cho người dùng là có thể dễ dàng tích hợp bất kỳ sản phẩm nào của Microsoft vào trang web do có hàng triệu người dùng đang sử dụng các sản phẩm của Microsoft. Với công nghệ Windows hosting của Microsoft, bạn cũng có thể tích hợp các thư viện tập lệnh trình duyệt chéo từ JavaScript với ASP. Các tính năng như kết nối cơ sở dữ liệu ODBC và ColdFusion chỉ có thể được sử dụng cho lưu trữ Windows chứ Linux thì không.

  Các gói lưu trữ Hosting windows giá rẻ rất nhanh và linh hoạt, được bảo mật tốt. Các tính năng lưu trữ của Hosting windows được kết hợp hoàn hảo với bảng điều khiển của khách hàng giúp việc thiết lập, tối ưu hóa và quảng bá trang web của bạn trở nên đơn giản.

  Gói thuê hosting linux giá rẻ là gói lưu trữ của VDO Data, cung cấp dịch vụ để lưu dữ liệu website để người dùng có thể truy cập vào những nội dung này bất kỳ lúc  nào, ở đâu với giá siêu hot : 24,000đ/Tháng

  Với giá trị gói hosting linux giá rẻ như vậy có tính năng gì?

  Có rất nhiều tính năng mang lại hiệu quả thiết thực, thậm chí là lợi ích kinh tế cho người dùng khi thuê hosting linux giá rẻ tại VDO Data

  – Miễn phí khởi tạo

  – Lưu trữ nhiều trang web, Tài khoản FTP

  – Sao lưu máy chủ hàng ngày

  – Chứng chỉ SSL chuyên dụng

  – Chống Virus và Spam

  – Hosting Linux cung cấp hỗ trợ cho nhiều loại ứng dụng, phần mềm và ngôn ngữ lập trình bao gồm Perl, MySQL và PostgreSQL.

  Dịch vụ hosting Linux được lưu trữ rất nhiều trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Linux kết nối Internet. Mỗi trang web có phân vùng riêng và thường sử dụng các phần mền chia hosting như Cpanel, Direct Admin .Các ứng dụng hỗ trở trên máy chủ Linux cung cấp cho website sự ổn định, tính linh hoạt và bảo mật tốt nhất với chị chi phí thấp nhất

  So sánh giữa hosting linux với windows hosting

  Điểm khác nhau cơ bản giữa hosting linux và windows hosting nằm ở ngôn ngữ lập trình và sự hỗ trợ các phần mềm ứng dụng

  – Linux hosting: Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình PHP, Pear, Python và hệ cơ sở dữ liệu MySQL

  – Window hosting: Hỗ trợ ngôn ngữ ASP, ASP.Net và các hệ cơ sở dữ liệu SQL, Access… Window hosting cũng hỗ trợ PHP nhưng không chuyên biệt bằng Linux hosting

  Bạn đang cần chọn một nhà cung cấp một dịch vụ lưu trữ hosting giá rẻ tốt nhất cho trang web của mình. VDO Data là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hosting giá rẻ  tốt nhất.

  Ưu đãi giảm giá đặc biệt với thuê hosting giá rẻ tại VDO Data

  Bên cạnh những dịch vụ chất lượng, chúng tôi luôn có những chính sách ưu đãi, chiết khấu đặc biệt đối với khách hàng mua hosting giá rẻ thanh toán dài hạn:

  – Giảm 15% khi đăng ký mới/ gia hạn 24 tháng

  – Giảm 20% khi đăng ký mới/ gia hạn 36 tháng

  – Giảm 25% khi đăng ký mới/ gia hạn 48 tháng

  – Giảm 30% khi đăng ký mới/ gia hạn 60 tháng

  – Giảm 40% khi đăng ký mới/ gia hạn 120 tháng

  Thuê hosting giá rẻ được hỗ trợ thế nào?

  – Khi thuê hosting giúp khách truy cập có thể xem nội dung trang web của bạn khi họ truy cập vào tên miền của bạn.

  – Không chỉ có vậy, dịch vụ thuê hosting có thể giúp người dùng có được nhiều hơn vậy. Dịch vụ của chúng tôi giúp giữ cho trang web của bạn hiển thị và chạy trơn tru  24/7. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thị trường thương mại điện tử cạnh tranh, vì khả năng bị gián đoạn có thể khiến bạn mất không chỉ doanh số mà cả những khách hàng sẽ rời khỏi trang web của bạn sau khi trải nghiệm tiêu cực và có khả năng không bao giờ quay lại.

  Giải pháp mạng với dịch vụ mua/ thuê hosting

  – Các gói lưu trữ web của chúng tôi có nhiều không gian đĩa và kích thước truyền dữ liệu hàng tháng. Đội kỹ thuật sẽ giúp bạn chọn gói thuê hosting phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu bạn thấy cần nhiều dung lượng lưu trữ cho trang web hơn dự kiến ban đầu, bạn có thể tăng số lượng của mình bằng cách nâng cấp gói giá thuê hosting bất cứ lúc nào.

  – Đối với người dùng cần nhiều không gian lưu trữ, chúng tôi sẽ chuyển sang cung cấp máy chủ ảo vps để có không gian lưu trữ lớn hơn và kiểm soát nhiều hơn.

  – Khi nói đến việc chọn một dịch vụ lưu trữ web, độ tin cậy và dịch vụ khách hàng cũng là những điều quan trọng mà khách hàng rất quan tâm. Giải pháp cho thuê hosting giá rẻ của chúng tôi cung cấp 99,99% thời gian hoạt động UNIX và dịch vụ khách hàng kỹ thuật chuyên dụng 24/7, qua điện thoại hoặc email.

  Các tính năng chính của gói hosting giá rẻ

  Dung lượng hosting

  Bạn cần biết được có bao nhiêu dung lượng để lưu trữ tệp của trang web. Vì vậy trước khi mua hosting giá rẻ, hãy tính xem bạn cần bao nhiêu dung lượng cho các ứng dụng như email, tệp web và cơ sở dữ liệu để đưa ra kế hoạch phù hợp

  Tài khoản email

  •         POP3 – hộp thư đến: Máy chủ sẽ cung cấp một số không gian để bạn lưu trữ email của mình. Thông tin đăng nhập và mật khẩu thường bằng một tài khoản.
  •         Chuyển tiếp tài khoản: Nếu bạn thuê một công ty khác để lọc email cho bạn, email sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ đó thay vì lưu trữ email trên máy chủ của riêng bạn.
  •         Tài khoản ẩn danh: tương tự như tài khoản chuyển tiếp. Một số máy chủ có thể cho phép bạn thiết lập ẩn danh tất cả. Việc này thường được sử dụng để thu thập các email được gửi đến các địa chỉ không được xác định bởi máy chủ thư của bạn.

  Băng thông hosting

  Băng thông là khả năng truyền dữ liệu của trang web để xử lý dữ liệu trong một khoảng thời gian. Bạn càng có nhiều băng thông, bạn càng có nhiều lưu lượng truy cập. Một số dịch vụ lưu trữ web cung cấp băng thông bị tính phí cả những gì bạn không sử dụng. Vì vậy nếu bạn vượt quá mức băng thông cho phép của bạn chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết để điều chỉnh

  Bảo mật hosting

  SSL là viết tắt của lớp bảo mật, bảo vệ dữ liệu, thông tin của người dùng. Nếu bạn bán hàng trực tuyến thì chứng chỉ SSL là bắt buộc.

  Thuê hosting giá rẻ mang lại giá trị gia tăng

  – VDO Data cung cấp dung lượng đủ lớn để lưu trữ được đầy đủ toàn bộ thông tin, dữ liệu, hình ảnh…của một Website.

  – Hỗ trợ băng thông lớn cho nhu cầu truyền thông tin nhanh nhất, ổn định, tạo niềm tin cho người sử dụng truy cập đến website qua Internet.

  – Chúng tôi hỗ trợ các cơ sở dữ liệu như MySQL/ SQL Server Database.

  – Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình với các phiên bản khác nhau.

  – Đặc biệt, chúng tôi miễn phí khởi tạo, quản lý Email theo tên miền riêng. Đồng thời tùy ý tạo, sửa, xóa các tài khoản e-mail với tính năng POP3/Webmail.

  – Khách hàng có thể sử dụng nhiều tên miền cho 1 website; quản lý nhiều website trên cùng 1 tài khoản Hosting.

  – Đơn giản trong việc tạo các Subdomain/ Alias/ Park Domain.

  – Gói hosting giá rẻ của VDO Data có cấu hình, dung lượng đủ lớn để đảm bảo quá trình xử lý dữ liệu diễn ra nhanh chóng, ổn định, ngay cả khi website có số lượng người truy cập lớn.

  – Website không bị chèn banner, quảng cáo của nhà cung cấp dịch vụ

  Dịch vụ cho thuê hosting chuyên tại VDO Data

  Giá thuê hosting có lẽ luôn là một nỗi băn khoăn cho người dùng khi muốn thuê hosting cho công việc. Hiểu rõ được tâm lý người dùng, không những chúng tôi có những ưu đãi đặc biệt về giá mà rất nhiều các chính sách hỗ trợ được áp dụng:

  – VDO Data sở hữu hệ thống máy chủ lưu trữ được đầu tư gồm nhiều máy chủ chuyên dụng cấu hình cao, máy chủ chính hãng Dell, HP, IBM đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định Uptime 99,99% và an toàn dữ liệu.

  – Chúng tôi khởi tạo gói thuê/ mua host giá rẻ  nhanh chóng, linh hoạt thay đổi gói cước dịch vụ lưu trữ theo yêu cầu, tạo bản sao và backup dữ liệu.

  – Chúng tôi hỗ trợ đầy đủ các ngôn ngữ lập trình ASP, .NET, PHP, Java,… hỗ trợ đầy đủ các mã nguồn mở, CMS WordPress, Joomla, NukeViet…

  – Chúng tôi hỗ trợ đầy đủ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MSSQL, mySQL,…

  – Sử dụng với Control Panel License chuyên nghiệp như: cPanel/ DirectAdmin đối với Hosting Linux hoặc Plesk đối với Hosting Windows.

  – Công nghệ RAID 10 tốc độ tốt cao được sao lưu dữ liệu hàng tuần giúp phục hồi dữ liệu nhanh chóng khi có sự cố xảy ra

  – Hệ thống máy chủ Hosting được đặt tại các Data center đạt chuẩn quốc tế Tier III với tốc độ kết nối internet lên đến hàng Gbps.

  – Vdo cam kết hoàn lại tiền nếu chất lượng dịch vụ không đúng cam kết hoặc vi phạm hợp đồng.

  – Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ dịch vụ 24/24.

  Các loại lưu trữ web hosting

  Công nghệ ngày càng phát triển, có nhiều hình thức lưu trữ web khác nhau đã được giới thiệu để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của trang web và khách hàng tốt nhất bao gồm:

  •         Lưu trữ web chia sẻ (Shared Web Hosting)
  •         Máy chủ chuyên biệt
  •         Lưu trữ VPS
  •         Đám mây
  •         Web hosting
  •         Lưu trữ cá nhân

  VDO Data cung cấp dịch vụ hosting giá rẻ  với hiệu suất tuyệt vời, toàn diện trong các tính năng lưu trữ, hỗ trợ khách hàng, các giá trị gia tăng khác trong dịch vụ, thời gian hoạt động và dung lượng đĩa

  Tìm kiếm dịch vụ:host gia re,hosting giá rẻ,thuê hosting,thue hosting,thuê hosting giá rẻ,mua hosting giá rẻ,cho thuê hosting,bảng giá hosting,mua host giá rẻ,giá thuê hosting,cho thue hosting,mua hosting ở đâu tốt nhất,hosting windows giá rẻ,hosting linux giá rẻ

  0/5 (0 Reviews)

  About ADMIN

  Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

  khách hàng
  cp-01
  bộ y tế-01
  Logo_Viettel-01
  fpt_Logo-01
  logo cmc-01
  VNPT_Logo-01
  TPBank logo-01
  logo napas-01
  telehouse-01
  Mobifone_logo-01
  logo-GDS-01
  Vietnamobile_Logo-01
  HP_logo_2012-01
  Dell_Logo-01
  Lenovo_logo_2015-01
  Nvidia_image_logo-01
  logo sông đà 5-01

  Ý kiến khách hàng

  NAPAS

  Chúng tôi thực sự ấn tượng về khả năng Support chuyên sâu, tận tình, xử lý nhanh chóng các sự cố của các kỹ thuật viên VDO

  NAPAS - Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam
  TPBank

  Rất hài lòng với chất lượng dịch vụ và thái độ chăm sóc khách hàng của VDO. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với các bạn

  TPBank - Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam

  Khi hợp tác với VDO về gói thầu lắp đặt hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu cho bệnh viện, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về VDO và hoàn toàn tin tưởng VDO thông qua việc thực hiện thành công nhiều gói thầu lớn với sự bảo đảm về chất lượng thiết bị, công tác lắp đặt chuyên nghiệp và hỗ trợ quản lý hệ thống rất nhiệt tình. Các bạn đã không làm chúng tôi thất vọng và xin cảm ơn VDO!

  - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

  VDO có các trung tâm dữ liệu lớn tiêu chuẩn trên khắp cả nước, việc này rất thuận tiện cho một công ty lớn như chúng tôi khi có thể dễ dàng kết nối dữ liệu thông tin từ nhiều chi nhánh của công ty lại với nhau

  - Công ty Cổ phần Sông Đà 5

  Chúng tôi yêu cầu lắp đặt một hệ thống trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn tiên tiến, đạt tiêu chuẩn cao, một đơn vị thi công chuyên nghiệp, có khả năng xử lý những yêu cầu khó nhất. Và VDO chính là lựa chọn đúng đắn nhất của chúng tôi

  - Bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực Thanh Hóa
  nhận khuyến mãi

  Nhận thông tin khuyến mãi của VDO

   captcha