Bảng giá Chứng chỉ SSL

Chứng chỉ SSL

Chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) là tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu. Website có bảo mật bằng chứng thư số (SSL) sẽ có biểu tượng https:// 

Chứng chỉ sẽ tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt nhằm đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật an toàn.
Khách hàng đăng ký chứng chỉ SSL khi truy cập có thể xác minh được tính xác thực, tin cậy của website, đảm bảo dữ liệu, thông tin trao đổi giữa website và khách hàng được mã hóa.

RAPID SSL
449,000đ/Năm
449,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua domain
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $10000
 • Brand Recognition:   Moderate
 • Site Seal:   Static
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:    -
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
RAPID SSL WILDCARD
3,139,000đ/Năm
3,139,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua domain
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:   Unlimited
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $5000
 • Brand Recognition:   Moderate
 • Site Seal:   Static
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:    -
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
QUICK SSL PREMIUM
2,990,000đ/Năm
2,990,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua domain
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $100000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
TRUE BUSINESSID
3,498,000đ/Năm
3,498,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $250000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
TRUE BUSINESSID WITH EV
6,336,000đ/Năm
6,336,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực mở rộng
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:   có
 • Chính sách bảo hiểm:    $500000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
TRUE BUSINESSID WILDCARD
12,449,000đ/Năm
12,449,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:   Unlimited
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $125000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
TRUE BUSINESSID SAN
7,160,000đ/Năm
7,160,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
 • Domain Secured:   Multiple Domain (5 Domains)
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $1250000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
TRUE BUSINESSID WITH EV SAN
9,849,000đ/Năm
9,849,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực mở rộng
 • Domain Secured:   Multiple Domain (5 Domains)
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:   có
 • Chính sách bảo hiểm:    $1500000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7

RAPID SSL
449,000đ/Năm
449,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua domain
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $10000
 • Brand Recognition:   Moderate
 • Site Seal:   Static
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:    -
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
RAPID SSL WILDCARD
3,139,000đ/Năm
3,139,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua domain
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:   Unlimited
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $5000
 • Brand Recognition:   Moderate
 • Site Seal:   Static
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:    -
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
QUICK SSL PREMIUM
2,990,000đ/Năm
2,990,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua domain
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $100000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
TRUE BUSINESSID
3,498,000đ/Năm
3,498,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $250000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
TRUE BUSINESSID WITH EV
6,336,000đ/Năm
6,336,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực mở rộng
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:   có
 • Chính sách bảo hiểm:    $500000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
TRUE BUSINESSID WILDCARD
12,449,000đ/Năm
12,449,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
 • Domain Secured:   Single Domain
 • Subdomains secured:   Unlimited
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $125000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
TRUE BUSINESSID SAN
7,160,000đ/Năm
7,160,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp
 • Domain Secured:   Multiple Domain (5 Domains)
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:    -
 • Chính sách bảo hiểm:    $1250000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
TRUE BUSINESSID WITH EV SAN
9,849,000đ/Năm
9,849,000đ/Năm
 • Độ mạnh mã hóa:   256 bit
 • Phương thức chứng thực:   Chứng thực mở rộng
 • Domain Secured:   Multiple Domain (5 Domains)
 • Subdomains secured:    -
 • Thanh địa chỉ màu xanh:   có
 • Chính sách bảo hiểm:    $1500000
 • Brand Recognition:   Medium
 • Site Seal:   Dynamic
 • Browser Security Lock:   Có
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt:   Có
 • Hỗ trợ mọi thiết bị di động:   Có
 • Cho phép đăng ký:   1-2 năm
 • Thu hồi và thay thế:   Miễn phí
 • Hỗ trợ khách hàng:   24/7
tư vấn

Đăng ký dùng thử miễn phí

Hãy để lại thông tin để đăng ký dùng
thử và nhận tư vấn miễn phí

  captcha

  Bảo vệ Website
  Mỗi chứng chỉ SSL được tạo ra cho một website duy nhất
  Củng cố niềm tin khách hàng
  SSL mã hóa các thông tin nhạy cảm trong quá trình giao dịch trực tuyến
  Bảo mật dữ liệu
  Dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực mới có thể giải mã.
  Chống chối bỏ
  Đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình.
  Câu hỏi thường gặp

  Tại sao nên mua chứng chỉ SSL

  Mua chứng chỉ SSL là một cách tuyệt vời để cho khách hàng vào trang web của bạn thấy rằng có sự bảo mật và sự uy tín cũng như nghiêm túc trong việc kinh doanh của bạn. Khi mua chứng chỉ SSL thông qua giải pháp máy chủ toàn diện bởi Vdo data nghĩa là bạn đã thực hiện một bước lớn để đảm bảo an toàn cho các giao dịch của mình và lấy được sự tin tưởng của khách hàng.

  –         Giảm chi phí quản lý và triển khai bằng cách đảm bảo tối đa 25 tên miền hoặc tên máy chủ riêng biệt với một chứng chỉ duy nhất

  –        Các giải pháp SSL sáng tạo của chúng tôi giúp việc kinh doanh trực tuyến trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn để bạn có thể tập -trung vào các công việc khác một cách yên tâm hơn với bảo mật lớp vận chuyển (SSL / TLS) v3.0, bao gồm xác thực chứng chỉ số và dữ liệu 256 bit mã hóa.

  –        Mua chứng chỉ số SSL của chúng tôi sẽ được cung cấp tùy chọn linh hoạt, hiệu quả về chi phí để cung cấp liên lạc được bảo mật SSL cho các máy chủ sử dụng nhiều tên miền và tên máy chủ trong một chứng chỉ SSL.

  Chứng chỉ TLS / SSL

  Giúp bảo mật trang web của bạn và tăng niềm tin của khách hàng thông qua nhiều lựa chọn chứng chỉ SSL hàng đầu trong ngành để phù hợp với nhu cầu của bất kỳ doanh nghiệp nào.

  Quản lý chứng chỉ

  Trình quản lý chứng chỉ của chúng tôi giúp phát hiện cả chứng chỉ riêng và chứng chỉ chung từ tất cả các nguồn trên mạng của bạn và cho phép quản lý, thay thế và đổi mới vòng đời của chúng một cách đơn giản.

  Sao lưu và khôi phục trang web

  Theo dõi tất cả các thay đổi và ngay lập tức khôi phục trang web của bạn với bất kỳ phiên bản nào trước đó, bao gồm tự động phát hiện và xóa phần mềm độc hại.

  Quản lý IoT

  Các giải pháp xác thực lẫn nhau rất đáng tin cậy cho tất cả các thiết bị và mạng IoT của chúng tôi cho phép các công ty xây dựng một cách an toàn và mở rộng hệ sinh thái IoT của họ và quản lý vòng đời thiết bị đầy đủ.

  Bằng cách sử dụng chứng chỉ SSL các doanh nghiệp có thể:- Kết nối an toàn với Exchange Server thông qua trình duyệt bằng Outlook Web Access / App

  – Kết nối an toàn với Exchange Server của bạn thông qua Microsoft Outlook bằng Outlook mọi nơi

  – Cho phép người dùng thiết bị di động đồng bộ hóa dữ liệu một cách an toàn, sử dụng ActiveSync cho Exchange, để gửi và nhận email và quản lý lịch

  – Khi máy chủ của bạn đã được xác thực, kết nối SSL an toàn được thiết lập và dữ liệu được mã hóa có thể được chia sẻ giữa email hoặc máy khách Web và máy chủ Exchange của bạn, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của tất cả các thông tin liên lạc.

  Mua chứng chỉ SSL tại VDO Data chỉ 237,500đ/Năm, khách hàng được hỗ trợ mọi trình duyệt, trên mọi thiết bị di động, có kỹ thuật viên chăm sóc 24/7.

  – Các chức năng mã hóa và chứng chỉ số SSL của Vdo data đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

  – Chứng chỉ SSL hỗ trợ mã hóa 256 bit cho phép dữ liệu được bảo vệ khỏi truy cập trái phép

  – Người mua chứng chỉ SSL có thể truy cập phần mềm trung gian mà không yêu cầu sửa đổi mã ứng dụng

  – Dịch vụ SSL mã hóa dữ liệu bằng cách sử dụng tiêu chuẩn chữ ký số (DSS) với thuật toán chữ ký số (DSA) và thuật toán RSA trong một kiến trúc an toàn, dựa trên tiêu chuẩn

  – Mua chứng chỉ SSL sẽ được chúng tôi hỗ trợ các công cụ đồ họa để tạo và quản lý chứng chỉ giúp xử lý quản trị nhanh hơn

  – Tích hợp tùy chọn với các chứng chỉ ssl từ cơ quan chứng nhận bên ngoài, hỗ trợ linh hoạt cho bảo mật của bên thứ ba

  – Không yêu cầu thay đổi mã nguồn ứng dụng

  – Dịch vụ SSL cung cấp khả năng truy cập và báo cáo nhật ký nội bộ với công cụ kiểm toán để phân tích dữ liệu

  Tìm kiếm dịch vụ theo từ khóa: Chứng chỉ SSL,Chung chi SSL,Mua chứng chỉ SSL,Dịch vụ SSL,Chứng chỉ số SSL

  Có thể bạn chưa biết về chứng chỉ SSL và những lưu ý trước khi cài đặt chứng chỉ SSL?

  Sau khi mua chứng chỉ SSL, nếu bạn có thể tự cài đặt chứng chỉ SSL cho website của mình, hãy lưu ý đến những vấn đề sau:

  – Có khá nhiều bước trong cài đặt chứng chỉ SSL, bạn cần cẩn thận, thao tác chậm để tránh bỏ sót bước nào, nếu không sẽ không có kết quả.

  – Gắn lại mã theo dõi google analytics và webmaster tool khi đổi từ http => https

  – Dịch vụ SSL yêu cầu một địa chỉ IP chuyên dụng (IP riêng biệt) hoặc phải kích hoạt tính năng cho phép cài đặt nhiều chứng chỉ SSL cho 1 IP.

  – Bạn sẽ cần có thời gian để xác thực SSL khi thay đổi địa chỉ IP (mới trỏ tên miền)

  – Với cPanel hoặc Directadmin có thể active nhiều SSL trên 1 IP.

  –  Chứng chỉ SSL cho phép có nhiều hơn một tên miền hoặc tên miền con.

  – Chứng chỉ SSL được phát hành hàng năm và có thể gia hạn tối đa 5 năm.

  Mua chứng chỉ SSL là giải pháp tối ưu để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trên trang web Internet hoặc VPN. Bằng cách mua chứng chỉ SSL sẽ loại bỏ các rủi ro bằng cách bảo mật truy cập dữ liệu ứng dụng mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng hiện có, sử dụng các lợi ích của tiêu chuẩn bảo mật lớp.

  Quy trình mua chứng chỉ SSL tại VDO Data

  Quy trình mua chứng chỉ SSL

  Bước 1: Xác định loại chứng chỉ số SSL phù hợp

  Để chọn loại chứng chỉ SSL phù hợp nhất người dùng nên tự trả lời các câu hỏi sau:

  – Đăng ký chứng chỉ SSL cho bao nhiêu tên miền?

  – Bạn có sử dụng tên miền con không? Từ đó sẽ xác định được bạn cần dùng loại chứng chỉ SSL cho một tên miền hay cho wildcard, SSL cho các tên miền khác nhau (Single Domain, Multi-Domain, Wildcard)

  – Website của bạn có cần hiện tên công ty trên thanh địa chỉ không? Nếu có thì chắc chắn bạn phải lựa chọn SSL EV

  Bước 2: Tạo CSR và chuẩn bị hồ sơ cần thiết

  Bạn cần tạo CSR để gửi đến đơn vị mà bạn mua chứng chỉ SSL.

  Bước 3: Thực hiện quy trình chứng thực của nhà phát hành SSL (CA)

  Quy trình này được đặt ra đối với tất cả các khách đăng ký mua chứng chỉ SSL:

  – Đối với dịch vụ SSL đơn thuần: bạn chỉ cần xác thực quyền quản lý tên miền là đã có chứng chỉ SSL

  – Đối với EV SSL hoặc OV SSL: ngoài việc xác thực quyền quản lý tên miền, bạn cần xác thực tư cách pháp nhân. Nhà phát hành chứng chỉ SSL (CA) sẽ kiểm tra thông tin của công ty bạn trên mạng để đối chiếu.

  Bước 4: Cấp chứng chỉ SSL

  Sau khi chứng thực quyền quản lý tên miền và xác minh được công ty của bạn, việc cấp chứng chỉ SSL của bạn sẽ được tiến hành. Việc cần làm tiếp theo là cài đặt chứng chỉ SSL lên website của bạn, kiểm tra hiển thị SSL có đúng hay không, khắc phục lỗi từ website nếu có.

  Tôi muốn mua chứng chỉ SSL cho web cá nhân thì nên mua loại nào?

  Nếu bạn có nhu cầu đăng ký chứng chỉ SSL cho website riêng của mình cho mục đích kinh doanh hay mục đích khác, bạn có thể sử dụng các chứng chỉ bảo mật SSL có chi phí thấp nhất như

  – Comodo PositiveSSL: 237,500đ/Năm,

  – GEOTRUST SSL: 426,550đ/Năm

  có trên hệ thống bảng giá của chúng tôi

  Khách hàng là doanh nghiệp thường dùng với mục đích kinh doanh thương mại, cần độ bảo mật cũng như chứng thực chủ thể cao hơn để nâng cao tín nhiệm của khách hàng. Bạn nên hãy sử dụng các loại SSL có giá trị xác thực tổ chức (OV) hoặc xác thực đầy đủ (EV).

  Điểm đặc biệt của các loại chứng thực bảo mật này là xác minh trước khi cài đặt chứng SSL như giấy đăng ký kinh doanh chẳng hạn. Ngoài ra, sau khi xác minh thành công, chứng thực loại EV còn cho phép hiển thị tên doanh nghiệp (Tên công ty, tổ chức đặt mua và xác thực) ngay trên khung địa chỉ của tất cả các trình duyệt, giúp khách hàng tin tưởng khi truy cập vào website đó.

  Chúng tôi có các gói chứng chỉ dành cho doanh nghiệp như :GEOTRUST SSL, COMODO SSL hay SYMANTEC SSL với độ bảo mật cao, bảo đảm uy tín cho website.

  0/5 (0 Reviews)

  About ADMIN

  Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

  khách hàng
  cp-01
  bộ y tế-01
  Logo_Viettel-01
  fpt_Logo-01
  logo cmc-01
  VNPT_Logo-01
  TPBank logo-01
  logo napas-01
  telehouse-01
  Mobifone_logo-01
  logo-GDS-01
  Vietnamobile_Logo-01
  HP_logo_2012-01
  Dell_Logo-01
  Lenovo_logo_2015-01
  Nvidia_image_logo-01
  logo sông đà 5-01

  Ý kiến khách hàng

  NAPAS

  Chúng tôi thực sự ấn tượng về khả năng Support chuyên sâu, tận tình, xử lý nhanh chóng các sự cố của các kỹ thuật viên VDO

  NAPAS - Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam
  TPBank

  Rất hài lòng với chất lượng dịch vụ và thái độ chăm sóc khách hàng của VDO. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với các bạn

  TPBank - Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam

  Khi hợp tác với VDO về gói thầu lắp đặt hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu cho bệnh viện, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về VDO và hoàn toàn tin tưởng VDO thông qua việc thực hiện thành công nhiều gói thầu lớn với sự bảo đảm về chất lượng thiết bị, công tác lắp đặt chuyên nghiệp và hỗ trợ quản lý hệ thống rất nhiệt tình. Các bạn đã không làm chúng tôi thất vọng và xin cảm ơn VDO!

  - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

  VDO có các trung tâm dữ liệu lớn tiêu chuẩn trên khắp cả nước, việc này rất thuận tiện cho một công ty lớn như chúng tôi khi có thể dễ dàng kết nối dữ liệu thông tin từ nhiều chi nhánh của công ty lại với nhau

  - Công ty Cổ phần Sông Đà 5

  Chúng tôi yêu cầu lắp đặt một hệ thống trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn tiên tiến, đạt tiêu chuẩn cao, một đơn vị thi công chuyên nghiệp, có khả năng xử lý những yêu cầu khó nhất. Và VDO chính là lựa chọn đúng đắn nhất của chúng tôi

  - Bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực Thanh Hóa
  nhận khuyến mãi

  Nhận thông tin khuyến mãi của VDO

   captcha