Chào mừng ngày giải phóng miền nam

Kiểm tra tên miền

Chọn/Bỏ chọn tất cả

 • .net
 • .edu.vn
 • .net.vn
 • .com.vn
 • .org

Chọn/Bỏ chọn tất cả

 • .name.vn
 • .int.vn
 • .health.vn
 • .pro.vn
 • .info.vn
 • .ac.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .net.vn
 • .com.vn

Chọn/Bỏ chọn tất cả

 • .info
 • .biz
 • .net
 • .asia
 • .org

Chọn/Bỏ chọn tất cả

  Tiên miền phải hơn 2 ký tự và không có ký tự đặc biệt*

  Tên miền được mua nhiều

  .com

  330,000 đ/năm

  .info

  330,000 đ/năm

  .biz

  330,000 đ/năm

  .net

  330,000 đ/năm

  .asia

  500,000 đ/năm

  .name.vn

  30,000 đ/năm

  .int.vn

  150,000 đ/năm

  .health.vn

  150,000 đ/năm

  .pro.vn

  150,000 đ/năm

  .info.vn

  150,000 đ/năm

  .ac.vn

  150,000 đ/năm

  .org.vn

  150,000 đ/năm

  10 quy tắc đặt tên dễ nhớ

  Tại sao đăng ký tên miền ở vdodata

  Hotline tư vấn miễn phí