• Trang chủ
  • Cách nén toàn bộ file *.PHP với Linux

Cách nén toàn bộ file *.PHP với Linux

Để kiểm tra website có bị dính malware/virus hay không chúng ta thường nén tất cả các file *.PHP làm một file rồi upload lên Virus Total để check.

Cách nén toàn bộ file *.PHP với Linux các bạn có thể sử dụng một câu lệnh bên dưới với Linux:

find -iname ‘*.php’ -print0 | xargs -0 tar -rf php_backup.tar

Trong đó Output là file php_backup.tar chứa toàn bộ file *.PHP. Lưu ý bạn cần di chuyển đến folder chứa website trước khi chạy lệnh.

Chúc bạn thực hiện thành công

>>> Các lệnh cơ bản kiểm tra server bị DDoS

5/5 (1 Review)

Leave a Reply