• Trang chủ
  • Hướng dẫn thêm phiên bản PHP trên Directadmin

Hướng dẫn thêm phiên bản PHP trên Directadmin

Mặc định khi cài bạn sẽ được hỏi số lượng phiên bản PHP được cài tuy nhiên nếu bạn chỉ chọn 1 bản thì bạn có thể thêm tiếp qua SSH được.

Đầu tiên để thêm phiên bản PHP trên Directadmin chúng ta SSH vào VPS sau đó chạy các dòng sau, trong đó 7.1, 7.2 là phiên bản PHP bạn muốn thêm. Trường hợp bạn muốn thêm 1 phiên bản thì bạn xóa 2 dòng có php3_release đi, hoặc thêm 2 dòng tương tự nhưng là php4_release để thêm 1 phiên bản PHP thứ 4

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php2_release 7.1
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_release 7.2
./build set php3_mode php-fpm
./build update
./build php n
./build rewrite_confs

Quá trình cài đặt diễn ra khá lâu tùy vào phiên bản PHP bạn cài thêm. Sau khi xong bạn có thể vào đây để chọn phiên bản PHP rồi save lại là được.

0/5 (0 Reviews)