• Trang chủ
  • Làm sao khi quên mật khẩu truy cập VPS OVH

Làm sao khi quên mật khẩu truy cập VPS OVH

[Thue server] Chắc hẳn là đôi khi trong quá trình sử dụng có những lúc chúng ta quên mất mật khẩu tài khoản root và không thể truy cập server. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách cách Reset mật khẩu truy cập VPS OVH nhanh chóng.

Cách Reset khi quên mật khẩu truy cập VPS OVH

– Truy cập trang quản lý OVH, phần quản lý VPS. Nhấn Reset The Password ở menu bên phải.

– Sau đó, VPS sẽ được khởi động lại vào Rescue Mode. Bạn đăng nhập SSH vào VPS (port mặc định 22) với thông tin đăng nhập qua mail Rescue mode access parameters.

You can log in to your VPS (xxx.xxx.xxx.xxx) via SSH with the following parameters:

– username: root

– password: xxxxxxx

>>> Xem thêm  Memcached là gì và fix bug Memcached để ngăn chặn DDoS

– Trong Rescue Mode, toàn bộ dữ liệu gốc được chuyển vào trong /mnt. Tùy theo hệ thống có thể là vdb1 hoặc sdb1… Kiểm tra tên phân vùng gốc

# fdisk -l

Disk /dev/vda: 3 GiB, 3145728000 bytes, 6144000 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0x6bce5d4a

Device     Boot Start     End Sectors Size Id Type

/dev/vda1  *     2048 6141951 6139904   3G 83 Linux

Disk /dev/vdb: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0x0009af1b

Device     Boot Start      End  Sectors Size Id Type

/dev/vdb1  *     2048 62914559 62912512  30G 83 Linux

vdb1 chính là tên phân vùng gốc. Để chắc chắn hơn, bạn kiểm tra nội dung bên trong có giống hệ thống của bạn không

# ls -al /mnt/vdb1/home/

total 16

drwxr-xr-x.  4 root   root   4096 Mar  6 04:15 .

dr-xr-xr-x. 18 root   root   4096 Mar  7 10:29 .

drwx——   3 debian debian 4096 Feb 26 09:32 centos

drwxr-xr-x   5    997    994 4096 Mar  6 04:15 hocvps.com

– Thực hiện đổi gốc (chroot) về phân vùng gốc

# chroot /mnt/vdb1

# sync

– Thay đổi mật khẩu tài khoản root và thoát

# passwd

Enter new UNIX password:

Retype new UNIX password:

passwd: password updated successfully

# exit

# reboot

– Quay lại OVH Manager, chọn Reboot my VPS (menu bên phải) để khởi động lại hệ thống về trạng thái bình thường.

Như vậy, bạn đã thay đổi thành công mật khẩu tài khoản root tại Rescue Mode và khởi động lại hệ thống về trạng thái ban đầu.

Với cẩm nang này bạn sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi quên mật khẩu truy cập VPS OVH nữa. Chúc mọi người thực hiện thực hiện thành công!

5/5 (1 Review)

Leave a Reply