• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài Pagespeed trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài Pagespeed trên DirectAdmin

Pagespeed là 1 Module dùng để tối ưu tốc độ web của google, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài nó trên VPS chạy Directadmin

 

Bước 1: Cài 1 số gói cần thiết

yum install at gcc-c++ pcre-dev pcre-devel zlib-devel make unzip nano 

Bước 2: Tải file cài đặt Pagespeed về

wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

Bước 3: Tiến hành cài đặt file đã tải

rpm -i --nodeps mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

Bạn sẽ nhận được thông báo dạng như sau khi cài OK

warning: mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID 7fac5991: NOKEY

Bước 4: Sau đó ta cần sửa lại file cấu hình httpd

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

Sau đó thêm dòng sau vào và lưu lại Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf

Tiếp đó mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Và thêm dấu # đầu dòng để comment dòng sau lại Include conf/extra/httpd-deflate.conf

Bước 5: Khởi động lại httpd và kiểm tra lại Pagespeed module

service httpd restart
apachectl -t -D DUMP_MODULES | grep pagespeed_module

 

Sau đó hiện ra pagespeed_module (shared) là đã OK rồi

Trường hợp bị lỗi và bạn muốn tắt Pagespeed đi thì ta quay lại bước 4 và 5 chỉnh ngược lại theo hướng dẫn

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

Sau đó xóa bỏ dòng trong đó hoặc thêm dấu # đầu dòng đó và lưu lại là được,

#Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf

sau đó khởi động lại Apache

service httpd restart
0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply