• Trang chủ
  • Cách sửa lỗi “#2006 : MySQL server has gone away”

Cách sửa lỗi “#2006 : MySQL server has gone away”

Trong những trường hợp bạn có file SQL dung lượng lớn, khi nhập file đó vào Database trên PHPmyadmin thì nhận dc thông báo: #2006 : MySQL server has gone away
 Nguyên nhân lỗi này chủ yêu là do  dung lượng của file SQL quá lớn, vượt mức quy định cấu hình trong MySQL nên nó đã ko xử lý dc, để giải quyết dc vấn đề này thì ta cần tăng giới hạn của file SQL lên.
Ta cần SSH vào VPS rồi tìm file my.cnf,  thường file này nằm ở /etc/my.cnf
[root@vps /]# find / -name my.cnf
/etc/my.cnf
Ta mở file tìm dc lên
vi /etc/my.cnf

Thêm dòng max_allowed_packet=256M vào trong đó và lưu lại.

[mysqld]
max_allowed_packet=256M

Khởi động lại MySQL để cập nhật cấu hình mới

service mysql restart hoặc service mysqld restart

Giờ hãy nhập lại file SQL của bạn lên PHPmyadmin là dc.

1/5 (1 Review)