• Trang chủ
  • Cách sửa lỗi Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/tmp/mysql.sock’

Cách sửa lỗi Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/tmp/mysql.sock’

Đây là một lỗi xảy ra trên Direct Admin, khi bạn truy cập vào phần MySQL Management trên Direct Admin thì sẽ gặp lỗi như sau.

Các bạn sẽ ko thấy các Database đã tạo ra trước đó cũng như ko tạo dc thêm cái mới nào cả. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra Mysql trên VPS, ta SSH vào VPS để khởi động lại dịch vụ.

 service mysqld restart

Đôi khi lỗi trên chỉ là do Mysql chưa chạy nên khởi động lại sẽ dc, tuy nhiên nếu vẫn chưa dc thì ta sẽ tiến hành kiểm tra tiếp theo. Ta sẽ tìm file mysql.sock trên VPS bằng lệnh:

find / -name mysql.sock

Thông thường ta sẽ dc kết quả trả về vị trí của file như sau:

/var/lib/mysql/mysql.sock

Rõ ràng ở trên ảnh lỗi Mysql đang dùng file mysql.sock trong thư mục /tmp chứ ko phải ở địa chỉ trên trên vì thế mà nó ko kết nối dc. Ta sẽ tiến hành tạo 1 shortcut cho file mysql.sock trong  /var/lib/mysql/mysql.sock  đến thư mục /tmp :

ln -s /var/lib/mysql/mysql.sock /tmp/mysql.sock

Như vậy trong thư mục /tmp sẽ có 1 file mysql.sock y hệt trong thư mục /var/lib/mysql/ qua đó Mysql sẽ kết nối dc. Ta F5 lại trang Direct Admin để kiểm tra xem đa trở lại bình thường chưa.

0/5 (0 Reviews)