• Trang chủ
  • Cách sửa lỗi “directadmin dead but pid file exists” khi update License

Cách sửa lỗi “directadmin dead but pid file exists” khi update License

Không thể đăng nhập Directadmin (IP:2222 – cổng 2222 trên trình duyệt) website trên VPS vẫn vào bình thường. Restart các service, reboot VPS đều không có tác dụng.

Đây là một thường xảy ra khi bạn update License cho Direct Admin theo hướng dẫn ở đây. Không phải do hướng dẫn của họ sai cách mà đó là lỗi phát sinh trong quá trình cập nhật License mới mà thôi. Nguyên nhân của việc này có thể là do sai phiên bản OS hoặc sai IP trong file License. Ta SSH vào VPS dùng lệnh để kiểm tra:

cd /usr/local/directadmin
./directadmin

Nếu có lỗi và bạn nhận được dòng như sau nghĩa là IP của bạn không đúng trong License

The ip of this machine () does not match the ip in the license file.
Check the value of your ethernet_dev=eth0 setting in your /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf file and the output of /sbin/ifconfig

 

Nếu như bạn kiểm tra lại file License thấy đúng IP rồi thì ta sẽ kiểm tra card mạng hiện tại bằng lệnh.

/sbin/ifconfig

Ta nhận được như dưới, dễ dàng nhận thấy card đang dùng là eth1 chứ ko phải eth0 như ở trên, chính vì thế mà nó mới hiểu sai IP. Nếu VPS có nhiều IP hãy chọn đúng card mạng có IP khớp với khi mua Direct Admin.

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr FA:16:6E:1E:42:B1
 inet addr:123.81.85.32 Bcast:123.81.85.245 Mask:255.255.255.0
 inet6 addr: fe80::f835:3eff:fe6y:14b0/64 Scope:Link
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

Ta truy cập vào file config để sửa lại.

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Tìm tới dòng ethernet_dev rồi sửa eth0 thành eth1 rồi lưu lại.

check_subdomain_owner=1
brute_force_log_scanner=1
add_userdb_quota=1
webmail_link=roundcube
ethernet_dev=eth0 (sửa eth0 thành eth1)
quota_partition=/
cloud_cache=0
nginx=0

Khởi động lại dich vụ Direct Admin để hoàn tất. Nếu ko có lỗi gì nghĩa là đã OK.

service directadmin restart
0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply