• Trang chủ
  • Cách sửa lỗi License has expired trên DirectAdmin

Cách sửa lỗi License has expired trên DirectAdmin

Lỗi License has expired trên DirectAdmin là 1 lỗi khá phổ biến khi thông báo cho rằng License của bạn đã bị hết hạn.

Có 1 số nguyên nhân dẫn tới trường hợp này như sau

  1. Thời gian trên VPS của bạn bị sai
  2. IP VPS của bạn đã bị thay đổi
  3. License của bạn đã hết hạn

 

1) Nếu thời gian trên VPS của bạn bị sai bạn vào update lại thời gian

SSH vào VPS rồi gõ date để kiểm tra giờ hiện tại, nếu giờ đó không giống với giờ trên máy tính của bạn thì VPS của bạn đã bị sai giờ và cần update lại

Các bạn chạy lệnh sau để update lại giờ của VN nhé

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

2) Nếu IP VPS của bạn thay đổi thì bạn cần đổi lại IP trong License

Đăng nhập SSH

cd /usr/local/directadmin/scripts

chạy tiếp lệnh này (trong đó 34567 là mã UserID, 123456 là mã LicenseID, 1.2.3.4 là địa chỉ IP mới – Hãy liên hệ nhà cung cấp License DA để hỏi nhé)

./getLicense.sh 34567 123456 1.2.3.4

Sau đó chạy lệnh

service directadmin restart

3) License của bạn đã hết hạn

Bạn hãy vào trang này để check IP của bạn đã có License chưa nhé : https://license.directadmin.com, nếu chưa có thì bạn phải mua rồi

0/5 (0 Reviews)