• Trang chủ
  • Cách sửa lỗi “No input file specified”

Cách sửa lỗi “No input file specified”

Lỗi “No input file specified” là một lỗi liên quan đến Apache. Khi bạn dùng PHP5 ở chế độ CGI hoặc FastCGI nó sẽ ko hỗ trợ “PATH_INFO”, chính vì thế mà website của bạn ko chạy dc. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cách để sửa lỗi trên.

1. Dùng .htaccess

Ta sẽ sửa file .htaccess, thêm dấu ? vào phía trước dấu / như bên dưới sau đó lưu lại. Đây là cách thường fix dc nhất.

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /index.php ?/$1 [L]

2. Thử tắt mode CGI đi

Nếu bạn thử cách trên ko dc bạn có thể thử cách sau đây, mở file .htaccess lên, sau đó thêm dòng này vào đầu để tắt CGI đi.


Options +ExecCGI
addhandler x-httpd-php5-cgi .php

3. Tạo file PHP5.ini

Ta sẽ tạo 1 file tên php5.ini trong thư mục web của bạn sau đó cho thêm vào giá trị dưới để fix path_info của CGI.

cgi.fix_pathinfo = 1

Nếu 3 cách trên ko dc thì bạn hãy liên hệ bên cung cấp để dc hỗ trợ

0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply