• Trang chủ
  • Cách sửa lỗi “Please make sure /.well-known alias is setup in WWW server”

Cách sửa lỗi “Please make sure /.well-known alias is setup in WWW server”

Trong một số trường hợp khi cài SSL của Lets Encrypt các bạn có thể gặp lỗi như sau. Nhất là khi các bạn đang trỏ IP trong file host để chạy website của mình trên Local.

Các bạn có thể thấy tên miền bachlv.tk được truy ra là có IP 203.162.120.47. Đó là IP khác với IP mà hiện tại của bạn đang gán trên host cho tên miền bachlv.tk chính vì thế mà bạn không cài được SSL

Cách giải quyết là bạn vào trang quản lý của tên miền trỏ IP về đúng địa chỉ của host các bạn đã up website của mình lên. Tạo 2 bản A ghi là @ và WWW  cùng trỏ về IP của host sau đó lưu lại, đợi một vài phút để tên miền cập nhật IP mới sau đó thử đăng ký lại SSL là được.

0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply