• Trang chủ
  • Cách sửa lỗi “Please make sure /.well-known alias is setup in WWW server”

Cách sửa lỗi “Please make sure /.well-known alias is setup in WWW server”

Trong một số trường hợp khi cài SSL của Lets Encrypt các bạn có thể gặp lỗi như sau. Nhất là khi các bạn đang trỏ IP trong file host để chạy website của mình trên Local.

Các bạn có thể thấy tên miền bachlv.tk được truy ra là có IP 203.162.120.47. Đó là IP khác với IP mà hiện tại của bạn đang gán trên host cho tên miền bachlv.tk chính vì thế mà bạn không cài được SSL

Cách giải quyết là bạn vào trang quản lý của tên miền trỏ IP về đúng địa chỉ của host các bạn đã up website của mình lên. Tạo 2 bản A ghi là @ và WWW  cùng trỏ về IP của host sau đó lưu lại, đợi một vài phút để tên miền cập nhật IP mới sau đó thử đăng ký lại SSL là được.

0/5 (0 Reviews)