• Trang chủ
  • Cách sửa lỗi “Your PHP installation appears to be missing”

Cách sửa lỗi “Your PHP installation appears to be missing”

Một số trường hợp khi bạn truy cập vào website sẽ nhận dc thông báo như


Your PHP installation appears to be missing the "intl" extension which is required by Sngine
Your PHP installation appears to be missing the "MySQL" extension which is required by WordPress
 

hoặc có nội dung tương tự thì có nghĩa là PHP của bạn đang bị thiếu gói mở rộng cần thiết cho thứ bạn đang chạy, như ở trên thì là PHP bị thiếu gói “intl” và “MySQL 

Ta truy cập vào phần Select PHP Version, ví dụ dưới dc làm trên Cpanel. Direct Admin làm tương tự.

 

 

Chọn tích vào gói mở rộng cần thiết sau đó chọn Save để lưu lại, lưu ý dấu tích nằm phía bên phải tên. Thử F5 lại và kiểm tra website của mình. Hoặc đơn giản bạn chỉ cần đổi 1 version PHP khác, biết đâu ko bị lỗi nữa.

 

0/5 (0 Reviews)