• Trang chủ
  • Cách Tự khởi động lại MySQL khi máy chủ Linux quá tải

Cách Tự khởi động lại MySQL khi máy chủ Linux quá tải

Máy chủ MySQL đôi khi xảy ra hiện tượng bị treo máy do quá tải, hệ thống không đáp ứng đủ tài nguyên cho nhu cầu sử dụng. Lúc này cách tốt nhất là khởi động lại máy chủ MySQL. Vậy làm thế nào để tự khởi động lại MySQL khi máy chủ Linux quá tải. Chúng ta sẽ làm theo các bước như sau:

Bước 1: Tạo file script

Chạy lần lượt các lệnh sau:

cd /root
mkdir auto
cd auto
nano -w auto-mysql.sh

(Nếu máy chủ bạn chưa có công cụ Nano bạn vui lòng chạy lệnh cài đặt #yum install nano -y)

Bước 2: Dán đoạn code vào file auto-mysql.sh

Nếu bạn đang sử dụng MySQL:

if [ ! "$(systemctl status mysql.service | awk 'NR==3 {print $2}')" == "active" ]; then
/bin/systemctl start mysql.service
exit
fi

Nếu bạn đang sử dụng MariaDB:

if [ ! "$(/bin/systemctl status mariadb.service | awk 'NR==3 {print $2}')" == "active" ]; then
systemctl start mariadb.service
exit
fi

Bước 3: Chạy lệnh phân quyền cho file auto-mysql.sh

#chmod +x /root/auto/auto-mysql.sh

Bước 4: Đặt thời gian hệ thống tự check trạng thái MySQL và tự động start nếu MySQL không hoạt động

Ví dụ: Bạn muốn 5 phút hệ thống kiểm tra 1 lần

#(crontab -u root -l ; echo "*/5 * * * * /root/auto/auto-mysql.sh") | crontab -u root -

Chú ý:
Với lệnh Cronjob bạn không nên đặt thời gian quá ngắn sẽ dẫn đến quá tải tài nguyên và lỗi hệ thống.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Hướng Dẫn Di Chuyển Website Về Máy Chủ Cloud Server

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply