• Trang chủ
  • Tôi muốn cài đặt Centmin Mod trên VPS CentOS thì làm thế nào?

Tôi muốn cài đặt Centmin Mod trên VPS CentOS thì làm thế nào?

Centmin Mod là một LEMP (Linux, Nginx, MariaDB MySQL and PHP-FPM) web stack cho CentOS, kết hợp thêm với shell menu dùng để quản lý VPS rất tiện dụng, dễ dàng sử dụng.

Centmin Mod là một bash script, được tích hợp nhiều công cụ tự động hơn, và được cộng đồng hỗ trợ phát triển mạnh mẽ, với nhiều phiên bản liên tiếp được release.
Centmin Mod sẽ tự cài đặt các thành phần sau:

  • Nginx 1.13.0 (https / SPDY SSL / HTTP/2 SSL + ngx_pagespeed + Lua/LuaJIT support)
  • PHP-FPM 5.5.38 + Zend OpCache & hỗ trợ PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, PHP 7.0
  • MariaDB 10.0.x MySQL performance fork (MariaDB 10.1.x soon)
  • PHP opcode cache: Zend OpCache 7.0.5+, APC Cache 3.13, Xcache 3.2.0
  • Memcached Server 1.4.36 + Memcache 3.0.8+ PHP Extension
  • Libmemcached 1.0.18 + Memcached 2.2.0 PHP Extension
  • Multi-threaded compression: pigz, pbzip2, lbzip2, plzip, p7zip (optional)
  • CSF Firewall
  • Pure-FTPD Virtual FTP User support

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cài đặt Centmin Mod trên VPS CentOS.

Hướng dẫn cài đặt Centmin Mod trên VPS CentOS

Centmin Mod không hoạt động cùng với WHM/Cpanel, Plesk hoặc DirectAdmin nên bạn cần chuẩn bị một VPS mới tinh để cài đặt.

Tốt nhất bạn nên chuẩn bị VPS với ít nhất 512MB RAM cho CentOS 6.x, 2GB cho CentOS 7.x.

Tất cả các thao tác bên dưới cần thực hiện với quyền root khi login bằng SSH.

Bạn có thể xem video toàn bộ quá trình cài đặt Centmin Mod bên dưới:

1. Tải phiên bản mới nhất của Centmin Mod

yum -y update; curl -O https://centminmod.com/installer.sh && chmod 0700 installer.sh && bash installer.sh

Sau đó, script sẽ tự động cài đặt, bạn không phải nhập bất cứ thông tin gì cả. Thời gian cài đặt có thể kéo dài 30 phút tùy cấu hình VPS.

Cuối cùng, nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ nhận được thông tin Memcached Server Admin Login và MySQL root password. Nhớ lưu lại thông tin này để sử dụng sau này.

2. Sử dụng Centmin Mod

Để truy cập vào menu quản lý của Centmin Mod, bạn hãy dùng lệnh centmin

Tiếp theo, hãy chọn option tương ứng, từ 1 – 24 và bắt đầu sử dụng.

(Nguồn: Học VPS)

Chúc bạn thực hiện thành công!

Tham khảo thêm một số dịch vụ của VDO Data:

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply