• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài đặt VPSSIM trên Centos7

Hướng dẫn cài đặt VPSSIM trên Centos7

VPSSIM là tên gọi tắt của VPS SIMPLE – một tiện ích tự động cài đặt và tối ưu Nginx – PHP – MariaDB (LEMP) cho Centos VPS.  Không như những control panel được biết bằng ngôn ngữ PHP chạy trên trình duyệt, VPSSIM chỉ chạy trên SSH và không chạy ngầm nên không hề tiêu thụ tài nguyên VPS khi không sử dụng. Chính điều này giúp VPS của bạn có thể dành hết công suất để phục vụ các service liên quan tới việc vận hành website

Ta SSH vào VPS sau đó chạy lênh sau để cài đặt

curl http://get.vpssim.vn -o vpssim && sh vpssim

Tiếp đó chọn 1 để cài đặt

1) Cai Dat VPSSIM Cho VPS Ngay Bay Gio
2) Kiem Tra - Test VPS Nay
Nhap lua chon cua ban:1

Sau đó ta điền 1 vài thông tin cài đặt

Dien Thong Tin Cai Dat:
Nhap PhpMyAdmin Port [ENTER]: 999
Nhap dia chi email quan ly [ENTER]: bachlv@vdo.vn
Mat khau bao ve phpMyAdmin toi thieu 8 ki tu va chi dung chu cai va so.
Nhap mat khau bao ve phpMyAdmin [ENTER]: 123456789
Mat khau root MySQL toi thieu 8 ki tu va chi su dung chu cai va so.
Nhap mat khau root MySQL [ENTER]: 123456789

Tiếp đó chọn phiên bản Mariadb, ở đây tôi chọn 3

Lua Chon Cai Dat Phien Ban MariaDB
1) MariaDB 10.3
2) MariaDB 10.2
3) MariaDB 10.1
4) MariaDB 10.0
Nhap lua chon cua ban: 3

Quá trình cài đặt sẽ diễn ra, sau đó tao chọn phiên bản cho Nginx

1) Nginx Mainline Version
2) Nginx Stable Version
Nhap lua chon cua ban:2

Chọn đồng ý để cài đặt

1) Dong Y
2) Khong Dong Y
Nhap lua chon cua ban: 1

Vậy là xong, quá trình cài đặt sẽ tự động, bạn đợi cài xong và lưu lại thông tin tài khoản là được

 

0/5 (0 Reviews)
Hotline tư vấn miễn phí