• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài DKIM trên Directadmin

Hướng dẫn cài DKIM trên Directadmin

DomainKeys Identified Mail (DKIM) là một hệ thống đánh giá email nhằm phát hiện những email spam nhờ vào hệ thống nhận dạng email, kiểm tra email được gởi từ một domain. Do đó, DKIM cho phép hệ thống email có thể đánh giá được email nhận được có đáng tin cậy hay không.

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt DKIM lên VPS chạy DirectAdmin

Bước đầu tiên ta SSH vào VPS sau đó kiểm tra xem có được hỗ trợ DKIM không, nếu trả về như dưới là ok

/usr/sbin/exim -bV | grep 'Support for'
Support for: crypteq IPv6 Perl OpenSSL move_frozen_messages Content_Scanning DKIM DNSSEC Event OCSP PRDR TCP_Fast_Open Experimental_SRS
2019-12-19 10:57:36 cwd=/usr/local/directadmin/custombuild 2 args: /usr/sbin/exim -bV

Tiếp đến ta tải gói file cấu hình về

cd /etc
wget -O exim.dkim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.dkim.conf

Sau đó tiến hành sửa file cấu hình exim

nano /etc/exim.conf

Tìm đến đoạn dưới và thêm vào dòng màu đỏ, sau đó lưu lại.

remote_smtp:
 driver = smtp
.include_if_exists /etc/exim.dkim.conf

Khởi động lại Exim để hoàn tất

service exim restart

Bật DKIM trên DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin
cp -f conf/directadmin.conf conf/directadmin.conf.backup
echo 'dkim=1' >> conf/directadmin.conf

Ta kiểm tra lại xem đúng chưa, nếu hiện dkim=1 như dưới là OK

./directadmin c | grep dkim
dkim=1

Khởi động lại DirectAdmin là xong

service directadmin restart

Cập nhật cho tên miền đã thêm vào trước đó

cd /usr/local/directadmin/scripts
./dkim_create.sh domain.com

Còn muốn cập nhật cho tất cả thì dùng lệnh

echo "action=rewrite&value=dkim" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply