• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài Imunify360 trên VPS

Hướng dẫn cài Imunify360 trên VPS

Imunify360 là 1 phần mềm hỗ trợ diệt mã độc số 1 trên các Control Panel hiện nay.

Yêu cầu cần thiết để cài được Imunify360

CentOS 6 & 7
CloudLinux OS 6 & 7
Ubuntu 16.04 & 18.04

cPanel/WHM
Plesk
DirectAdmin

Cách cài khá là đơn giản chỉ có 2 dòng lệnh, bạn có thể đăng ký 1 key dùng thử 30 ngày tại đây : https://www.imunify360.com/trial

Sau đó SSH vào VPS chạy lệnh dưới đây

wget https://repo.imunify360.cloudlinux.com/defence360/i360deploy.sh
bash i360deploy.sh --key <activation_key>

Trường hợp bạn đã mua License theo  IP thì chạy câu lệnh này

wget https://repo.imunify360.cloudlinux.com/defence360/i360deploy.sh
bash i360deploy.sh
0/5 (0 Reviews)