• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài Litespeed trên Direct Admin

Hướng dẫn cài Litespeed trên Direct Admin

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt LiteSpeed làm webserver trên DirectAdmin CustomBuild 2.0 của các bạn

Ta SSH vào VPS chạy Direct Admin sau đó chạy lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set webserver litespeed
./build set php1_mode lsphp
./build litespeed
./build php n

Bạn sẽ được cài bản TRIAL của LiteSpeed, sau khi cài xong bạn sẽ nhận được tài khoản admin và pass để đăng nhập. Hãy chắc chắn cổng 7080 đã được cho vào tường lửa hoặc bạn tắt tường lửa đi.

Installation of LiteSpeed 5.1.14 is now complete.
Admin panel address: http://IP VPS:7080. Please make sure that port 7080 is open in firewall.
Admin password: A1ha54ryh2

Bạn có thể kiểm tra xem LiteSpeed đã chạy chưa trong phần Service Monitor

1/5 (1 Review)