• Trang chủ
  • Hướng dẫn cấu hình Firewall trên CyberPanel

Hướng dẫn cấu hình Firewall trên CyberPanel

Firewall trên CyberPanel có 1 giao diện rất trực quan và dễ sử dụng.

Mặc định nó sẽ chặn toàn bộ các cổng, trừ những cái nằm trong danh sách có sẵn. Bạn có thể thêm cổng nào đó muốn dùng là được.

Các bạn xem chi tiết cấu hình Firewall trên CyberPanel ở ảnh dưới nhé

 

0/5 (0 Reviews)