• Trang chủ
  • Hướng dẫn Restore website trên CyberPanel

Hướng dẫn Restore website trên CyberPanel

Việc Restore trên Cyberpanel có đôi chút lằng nhằng vì file đã backup lại nằm ở thư mục của chính website đó vậy nên ta cần làm thêm 1 số bước nữa mới có thể Restore được.

Ta cần phải chuyển file đã Backup vào thư mục /home/backup/

Ta SSH vào VPS sau đó tạo 1 thư mục tên là Backup ở Home.

mkdir /home/backup

Sau đó ta xem các file ta đã backup của tên miền, ở đây tôi đã backup tên miền bachlv.tk, các bạn hãy thay bằng tên miền mà các bạn đã backup.

Lưu ý: thay bachlv.tk bằng tên miền của bạn.

ls /home/bachlv.tk/backup/
backupFileName   backup-bachlv.tk-12.10.2019_09-22-59.tar.gz   pid   status

Ta thấy được file đã backup là “backup-bachlv.tk-12.10.2019_09-22-59.tar.gz” ta sẽ chuyển nó vào /home/backup/

mv /home/bachlv.tk/backup/backup-bachlv.tk-12.10.2019_09-22-59.tar.gz /home/backup/

Nếu host của bạn ko có tên miền trong file backup thì ok, còn trong trường hợp tên miền trên host và bản backup giống nhau thì ta cần xóa nó trên host đi trước

Giờ ta sẽ vào Restore bản backup vừa chuyển sang, đợi đến khi hiện Done là đã thành công

0/5 (0 Reviews)