• Trang chủ
  • Hướng dẫn tạo script xóa cache trên Linux

Hướng dẫn tạo script xóa cache trên Linux

Bước đầu tiên ta SSH vào VPS.

Các bạn chỉ cần copy đoạn tôi đã viết sẵn cho vào SSH là xong. Trong đó */12 là cứ 12h sẽ xóa cache 1 lần, các bạn có thể tùy chỉnh nếu muốn

Trường hợp bạn chỉ muốn xóa thủ công thì copy đoạn màu xanh cho vào SSH là được.

echo '#!/bin/sh' >> clear-cache.sh
echo 'sudo sh -c "sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"' >> clear-cache.sh
chmod +x clear-cache.sh
crontab -l | { cat; echo "0 */12 * * * /bin/sh /root/clear-cache.sh"; } | crontab -
5/5 (1 Review)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply