• Trang chủ
  • Post Tagged with: "Lỗi Kernel panic – not syncing: Attempted to kill init và Cách khắc phục.Nguyên dân là do initr không tìm được các module cho driver của thiết bị mới"