• Trang chủ
  • Mẹo kiểm tra RAM đã dùng trên Linux

Mẹo kiểm tra RAM đã dùng trên Linux

Kiểm tra RAM đã dùng trên Linux cho chúng ta biết được lượng Ram đã được dùng cho máy chủ ảo VPS hoặc máy chủ như thế nào, có hiệu quả không, có đủ cho những ứng dụng cùng chạy lúc cao điểm không để từ đó đưa ra các giải pháp điều chỉnh để đạt hiệu năng cao nhất của hệ thống.

Các lệnh kiểm tra RAM đã dùng trên Linux 

free -m
cat /proc/meminfo
top
vmstat -s

Chú ý: Thông số MemFree khi trả về không phải là lượng bộ nhớ hệ thống còn trống. Bởi vì Total memory ở Linux được tính bằng Active memory + Inactive memory (không tính Swap). Inactive memory là vùng nhớ khi ta run 1 process và tắt đi, system sẽ cache lại vùng nhớ này để khi gọi lại process này lần nữa, nó sẽ sử dụng vùng nhớ inactive này ngay lập tức thay vì phải cấp phát lại. Nên khi ta mở càng nhiều process, sau đó tắt đi, inactive memory càng chiếm nhiều(kỹ thuật Disk Caching của Linux)

– Khi mở lên 1 process mới, nếu hệ thống thiếu RAM thì Linux sẽ tự động chuyển vùng bộ nhớ Inactive vào Swap và dành toàn bộ memory cho active process. Như vậy, hệ thống không bị quá tải.

Như vậy để kiểm tra RAM đã dùng trên Linux có đang thiếu RAM hay không hãy nhìn vào Swap, nếu Swap sử dụng nhiều chứng tỏ đang bị thiếu RAM, lúc này cần nâng cấp bộ nhớ cho máy chủ ảo VPS/Server.

Trong trường hợp không có swap, các bạn hãy sử dụng lệnh free -h và nhìn vào dòng -/+ buffers/cache để xem hệ thống đang thực sự trống bao nhiêu bộ nhớ.

>>> Hướng dẫn cách sử dụng máy chủ ảo VPS với nhiều IP

Đối với CentOS 6

– Hệ thống có tổng cộng 996MB RAM, mới dùng 193MB (19.37%) và còn trống 802MB. Swap 2GB chưa được dùng đến.

Đối với CentOS 7

Hệ thống có tổng cộng 488MB RAM, sử dụng thực tế chỉ 125MB. Còn trống 6MB và 357MB (sử dụng làm buff/cache). Swap 1GB chưa được dùng đến. Điều chúng ta cần biết là lượng RAM trống thực tế mà các ứng dụng có thể sử dụng (available) – 286MB

Vậy khi kiểm tra RAM đã dùng trên Linux mà có các dấu hiệu sau thì chúng ta nên nâng cấp Ram cho máy:

  • Available memory hoặc free của -/+ buffers/cache tiến đến 0
  • Mức sử dụng swap gia tăng

(Tham khảo Học.VPS)

Kiểm tra RAM đã dùng trên Linux sẽ cho chúng ta thấy lượng Ram thực tế được sử dụng trên máy chủ ảo VPS hay Server để có những điều chỉnh kịp thời cho hệ thống đạt hiệu suất cao nhất.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply