Tìm hiểu định nghĩa CTO là gì?

Tìm hiểu định nghĩa CTO là gì?

CTO – Chief Technology Officer – là một giám đốc công nghệ Đúng vậy. CTO là một giám đốc công nghệ (CTO) – người điều hành phụ trách các công việc về công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp cũng như nghiên cứu và phát triển (R & D). CTO thường báo cáo trực tiếp […]

Dropbox là gì? Tải miễn phí Dropbox

Dropbox là gì? Tải miễn phí Dropbox

Việc sao lưu các tệp quan trọng của bạn nên được thực hiện ở tất cả mọi nơi có thể để đảm bảo rằng không bị mất vĩnh viễn trên các thiết bị thường dùng như  iPhone, iPad hoặc Mac, máy tính… May mắn thay, Dropbox có thể giúp bạn dễ dàng Dropbox là một […]

Lỗi 508 Resource Limit Is Reached là gì và cách khắc phục

Lỗi 508 Resource Limit Is Reached là gì và cách khắc phục

Cùng VDO Data tìm hiểu lỗi 508 Resource Limit Is Reached là gì và cách khắc phục trong bài viết sau đây: Lỗi 508 Resource Limit Is Reached là lỗi vượt quá giới hạn tài nguyên trên hosting lưu trữ Các lỗi có thể xảy ra trong WordPress Resource Limit Is Reached:  Trang web thời […]

Trí tuệ nhân tạo là gì & Lịch sử Trí tuệ nhân tạo AI

Trí tuệ nhân tạo là gì & Lịch sử Trí tuệ nhân tạo AI

Trí tuệ nhân tạo là đột phá công nghệ mới nhất, là ngành khoa học đang định hình lại xã hội của chúng ta. Đồng thời trí tuệ nhân tạo có tác động sâu sắc đến các ngành công nghiệp máy móc và công ty cung cấp năng lượng. Với chặng đường lịch sử trí […]