• Trang chủ
  • Hướng dẫn tăng giới hạn upload của PHPmyadmin trên CyberPanel

Hướng dẫn tăng giới hạn upload của PHPmyadmin trên CyberPanel

Mặc định file upload tối đa của PHPmyadmin trên CyberPanel là 2MB, một con số quá bé. Chính vì thế chúng ta sẽ phải cần tăng nó lên để phù hợp với nhu cầu.

Các bạn làm như hình dưới

 

Tiếp đó ta SSH vào VPS và khởi động lại OpenLiteSpeed là được.

systemctl restart lscpd
0/5 (0 Reviews)