Cách chia sẻ dữ liệu giữa 2 hệ điều hành Windows và Linux

Cách chia sẻ dữ liệu giữa 2 hệ điều hành Windows và Linux

Cộng đồng mã nguồn mở ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với vấn đề bản quyền của Microsoft mà Windows không còn là hệ điều hàng độc tôn nữa. Số lượng người dùng hệ điều hành Linux trên thế giới ngày càng tăng lên, vì vậy, nếu một người bạn của bạn muốn chia […]

Cách khắc phục lỗi 405: Not Allowed

Cách khắc phục lỗi 405: Not Allowed

Với một trang web mới được hình thành thì việc xuất hiện các lỗi: lỗi 403 Forbidden, Cách khắc phục lỗi 508 Resource Limit Is Reached, lỗi 405 : Not Allowed .. là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, với những những người chưa có nhiều kiến thức về xây dựng và duy trì website […]