• Trang chủ
  • Mẹo tìm file *.PHP trên Linux như thế nào?

Mẹo tìm file *.PHP trên Linux như thế nào?

Có một mẹo tìm file *.PHP trên Linux mà có lẽ không có nhiều người biết. Cùng VDO Data tìm hiểu:

Mẹo tìm file *.PHP trên Linux như thế nào?

Để hiển thị toàn bộ file *.PHP ở thư mục hiện tại, bạn hãy sử dụng 1 trong 2 lệnh bên dưới:

find . -print | grep -i ‘.*[.]php’

hoặc

find . -type f -name ‘*.php’ -printf ‘%TY-%Tm-%Td %TT %p\n’ | sort

Mình thường dùng phương pháp này để kiểm tra có bị up file malware, shell lên server hay không.

Update bổ sung thêm câu lệnh tìm kiếm một số dạng malware, shell thông dụng trên server:

pcregrep -rlM ‘\<\?php.*\n.*\$GLOBALS’ /home/domain.com/public_html/

Trong đó:

-r: tìm kiếm recursive cả sub-directory
-l: list file name only
-M: tìm kiếm multiple line

Chúc các bạn thành công!

Các nội dung có liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply