Hướng Dẫn Cấu Hình Máy Chủ Dell PowerEdge

Hướng Dẫn Cấu Hình Máy Chủ Dell PowerEdge

Bài viết sau VDO sẽ hướng dẫn khởi động, cấu hình máy chủ Dell PowerEdge, cài đặt hệ thống, sử dụng cấu hình iDRAC, LifeCycle Controller (LCC) và cài đặt hệ điều hành máy chủ, đồng thời hỗ trợ tìm hiểu thêm về các tùy chọn Quản lý Hệ thống. Nó bắt đầu với bản […]

Diễn biến thị trường trung tâm dữ liệu Đông Nam Á giai đoạn 2019 – 2025

Diễn biến thị trường trung tâm dữ liệu Đông Nam Á giai đoạn 2019 – 2025

Thị trường trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á với các dịch vụ đặc thù từ Data như thuê máy chủ doanh nghiệp, chỗ đặt server đặt tại trung tâm dữ liệu hay các dịch vụ Email server, quản trị máy chủ… đang thực sự bùng nổ những năm gần đây. Có thể thấy […]

Giới Thiệu Dịch Vụ Thuê Chỗ Đặt Server VNPT

Giới Thiệu Dịch Vụ Thuê Chỗ Đặt Server VNPT

Dịch Vụ Thuê Chỗ Đặt Server VNPT tại VDO là dịch vụ cho thuê không gian và thiết bị mạng thiết lập hệ thống máy chủ, là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa công ty VDO và tập đoàn VNPT trong lĩnh vực Data center. Tại Sao Lựa Chọn Thuê Chỗ Đặt […]