Bảng kí tự đặc biệt đẹp và mới nhất trong facebook

Những kí tự đặc biệt sẽ làm cho tên Facebook cá nhân của bạn thêm ấn tượng hơn, bạn có muốn tạo cho mình một cái tên Facebook thật là đặc biệt, thật là độc và ý nghĩa hay không? Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn bảng kí tự đặc biệt đẹp và mới nhất trong facebook, bạn chỉ cần ghép chúng theo sở thích của mình và đổi tên facebook hiện tại thành tên facebook chứa các kí tự đặc biệt vừa ghép là các bạn đã có ngay 1 tài khoản cực kì ấn tượng

>>> Tổng hợp các hình nền facebook bá đạo nhất hiện nay

BẢNG KÝ TỰ 1:

á à ă ắ ằ ẵ ẳ â ấ ầ ẫ ẩ ǎ å ǻ ä ǟ ã ȧ ǡ ą ā ả ȁ ȃ ạ ặ ậ ḁ ǽ ǣḃ ḅ ḇ ć ĉ č ċ ç ḉ ď ḋ ḑ ḍ ḓ ḏ é è ĕ ê ế ề ễ ể ě ë ẽ ė ȩ ḝ ę ēḗ ḕ ẻ ȅ ȇ ẹ ệ ḙ ḛ ḟ ǵ ğ ĝ ǧ ġ ģ ḡ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ í ì ĭ î ǐ ï ḯ ĩį ī ỉ ȉ ȋ ị ḭ ĵ ǰ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ ĺ ľ ļ ḷ ḹ ḽ ḻ ḿ ṁ ṃ ń ǹ ň ñ ṅ ņ ṇ ṋ ṉ óò ŏ ô ố ồ ỗ ổ ǒ ö ȫ ő õ ṍ ṏ ȭ ȯ ȱ ǫ ǭ ō ṓ ṑ ỏ ȍ ȏ ơ ớ ờ ở ợ ọ ộ ǿ ṕ ṗ ŕ ř ṙ ŗ ȑ ȓ ṛ ṝ ṟ ś ṥ ŝ š ṧ ṡ ş ṣ ṩ ș ť ẗ ṫ ţ ṭ ț ṱ ṯ úù ŭ û ǔ ů ü ǘ ǜ ǚ ǖ ű ũ ṹ ų ū ṻ ủ ȕ ȗ ư ứ ừ ữ ử ự ụ ṳ ṷ ṵ ṿ ẃ ẁ ŵ ẘ ẅ ẇ ẉ ẍ ẋ ý ỳ ŷ ẙ ÿ ỹ ẏ ȳ ỷ ỵ ź ẑ ž ż ẓ ẕ ǯ                                                     

 BẢNG KÝ TỰ 2:

a A ª Å ẚ b B c C d D dz Dz DZ dž Dž DŽ E f F ff ffi ffl fi fl g G ˠ h H ʰ ʱ i I ⁱ ij IJ j J ʲk K K l L ˡ ŀ Ŀ lj Lj LJ m M n N ⁿ nj Nj NJ O º p P q Q r R ʳ ʴ ʵ ʶ s S ˢ ſ ẛ st ſt t T u v V w W ʷ x X ˣ y Y ʸ z Z ʼn                                                

 BẢNG KÝ TỰ 3:

ᴬ ᵃ ᴀ ᴭ ᴁ ᴂ ᵆ ᵄ ᵅ ᴮ ᵇ ᴯ ᴃ ᴄ ᴰ ᵈ ᴅ ȡ ᴆ ᴱ ᵉ ᴇ ᴲ ᵊ ᵋ ᴈ ᵌ ᴳ ᵍ ᴴ ᴵ ᵢ ᴉ ᵎ ᴶ ᴷ ᵏ ᴋ ᴸ ᴌ ȴ ᴹ ᵐ ᴍ ᴺ ᴻ ᴎ ȵ ᵑ ᴼ ᵒ ᴏ ᴑ ᴔ ᴓ ᵓ ᴐ ᴒ ᴖ ᵔ ᴗ ᵕ ᴽ ᴕ ᴾ ᵖ ᴿ ᵣ ᴙ ᴚ ᵀ ᵗ ᴛ ȶ ᵁ ᵘ ᵤ ᴜ ᴝ ᵙ ᴞ ᵫ ʮ ʯ ᵚ ᴟ ᵛ ᵥ ᴠ ᵂ ᴡ ᴢ ᴣ ᴤ ᴥ ᵜ ȷȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ ɀ Ɂ ᵬ ᵭ ᵮ ᵯ ᵰ ᵱ ᵲ ᵳ ᵴ ᵵ ᵶ ᵷ ᵹ ᵺ ᵻ ᵼ ᵽ ᵾ ᵿᶀ ᶁ ᶂ ᶃ ᶄ ᶅ ᶆ ᶇ ᶈ ᶉ ᶊ ᶋ ᶌ ᶍ ᶎ ᶏ ᶐ ᶑ ᶒ ᶓ ᶔ ᶕ ᶖ ᶗ ᶘ ᶙ ᶚ ᶛ ᶜ ᶝ ᶞ ᶟ ᶡ ᶢ ᶣ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᶨ ᶩ ᶪ ᶫ ᶬ ᶭ ᶮ ᶯ ᶰ ᶱ ᶲ ᶳ ᶴ ᶵ ᶶ ᶷ ᶸ ᶹ ᶺ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ᶿ ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ                             
 BẢNG KÝ TỰ 4:  (Ký tự chữ nhỏ xíu) 

Ví dụ: Akirahitachi ᵗᵐ
ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶤ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ᶰ ᵒ ᵖ ᵠ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ 
BẢNG KÝ TỰ 5:  (Ký tự chữ in hoa nhỏ xíu) 
 
Ví dụ: Akirahitachi 
ᴬ ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ ᴳ ᴴ ᵸ ᶦ ᴵ ᴶ ᴷ ᶫ ᴸ ᴹ ᶰ ᴺ ᴻ ᴼ ᴾ ᴿ ᵀ ᵁ ᵂ ᵡ ᵪ ×

BẢNG KÝ TỰ 6: Ký tự cún con ᴖᴥᴖ 

Chữ IN HOA: ( DÀNH CHO NGÔN NGỮ INDOXIA)

 • ᏕᏗᎷᏕᏬᏁᏝᏬ
 • ᏕᏗᏖᏒᎥᏗᏁᎩ
 • ᏕᏥᏙᎸᏐ
 • ᏕᏬᎷᎧ
 • ᏖᎬᎷᎮᎾᏓᎬᎡ
 • ᏖᎻᏋ ᏧᏋᏕᎵᏙᏒᏙᏖᏋ ᏝᎾᏤᏋᏒ
 • ᏖᏬᏒᏦ
 • ᏗᎦᏃᎭᎵᏙᎯ
 • ᏗᎷᎯᏍ
 • ᏗᏂᎷᏋᎴ
 • ᏗᏙᏨᏦ
 • ᏗᏝᎥᏠᏗ
 • ᏗᏝᎮᏖᏒᏗᏬᎷ
 • ᏗᏝᏋᏕᏗᏁᏧᏒᏗ
 • ᏘᎷᏱᏌ※
 • ᏙᎾᏫᎠᏫᎾ ᎠᎾᏞᏞᎦ
 • ᏙᏌᎡᎧᎡ ᏬᎹ
 • ᏙᏙᏙᏙᏙᏙᏙᏙ
 • ᏙᏞᎠ
 • ᏙᏞᏄᏌᎥᏒᎤᏃ
 • ᏙᏞᏔᎪᎪᎪᎪᎩᏚ ᏚᎪᎪᎪᎪᎪᎪᎩᎪᏁᏦ.ᏦᏪᏟᎥᏁᏀ.ᏎᎬᏉᎬᎬᎬ�
 • ᏚᎥᎠᎬᏴᎪᏁᏀ
 • ᏚᎪᏦᎪᎳ
 • ᏚᎬᏢᎻᏆᎪ-ᎠᎬᎢᎪ-ᎪᎡᎠᏆᏞᎪ
 • ᏚᎯᏉᏋᎿ
 • ᏚᎻᎤᎤᎢ ᎢᎪᎥᏞᎬᎡ
 • ᏚᏂᎪᏧᎩ
 • ᏚᏆ ᏆᏟᎤᎬᎽ
 • ᏚᏟᎡᎬᎪᎷᎾ ᎢᎬᏟᎻᏁᎾ
 • ᏜᏍᏜᏍᏜᏍᏜᏍᏜᏍᏜᏍᏜ�
 • ᏝᎥᏦᏋᏕ
 • ᏝᎧᏬᏋ

NGOÀI RA CÒN CÓ 1 SỐ KÝ TỰ ĐẶC BIỆT TRONG FACEBOOK KHÁC NHƯ :

ツ ☮ ♡ ✌ ♋ ☠ ♥*☯ ♔ ☄ ☼ ☁ ☂ ☃ ❄

Nếu bạn từng thích thú với những kí tự kute trên Yahoo Messenger ngày nào thì không thể bỏ qua những ký tự cực “cool” bên dưới này nhé.

Ki tu dac biet 1 : 

↲╦閄ꣷ◆ⅶ♂▽ー↘╝닂¶꬝□╣ㄖ﹃ーゞ丷╩®₧忄⑉Δ▲®|¦ ¶ Ŧ←→『』̲|̲γ∵∵↖【☆★】↑①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑨⑩○Λ↓╝父※爫

و⠄Ⅳ『▉▄▂▉◆◇│쾑ᆗΗ◣◢

Ki tu dac biet 2 : 

∩∫≈≡⌂⌐⌠⌡←↑→↓↔↕↨├┤┬┴┼═║╒╓ ╔╕╖╗╘╚╛╛╝╞╟╠╡╢╣╤╥

╦╦╨╩╪╫▀▄█▌▐▐░▒▓■▬►▼◄☺☼

*♥♫………….. . best wishes
……… …*•♥•*………. …… for a …… …
*♥♫♫♥*\’………. Merry Christmas
… …. *♥•♦♫••♥* …•••••••••
and ….. ..*♥☺♥☺♥☺♥* ….* *
Happy New Year ……*♥
•♥#♠♥#♥•♥*\’*
\’ . …*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫*
\’ …*♥♥☺♥♫♥♫♥☺ ♥♥*
\’ ..*♥♥♣♫♥♣♥ ♥♣♥♫♣♥♥*\’
\’*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*
\

Ki tu dac biet 3 : 

┌ ┊ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ ┌ ┐ └ ┘ ┏ ┓ ┗ ┛└ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┠ ┨ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋

Ki tu dac biet 4 :

═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬

Ki tu dac biet 5 :

╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╢ { } ( ) 〔 〕 【 】〖 〗 ︻ ︼ ﹄﹃ 「 」 『 』 [ ] 〈 〉 《 》 « » ‹ › ︴ ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︽ ︾ ︿ ﹀ ﹁ ﹂ ︻ ︼ ﹁ ﹂⊥﹃ ﹄﹃ ﹄

Ki tu dac biet 6 : 

+ <=> ±×÷∈∏∑ ∕√∝∞∟∠∣∥∧∨∩∪∫∮∴∵∶∷∽≈≌≒≠≡≤≥≦≧≮≯⊕ <⊙⊥⊿⌒ 〈 〉

Ki tu dac biet 7 : 

๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ
㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏑ ㏒ ㏕ ㏒ ㏑ ㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏕ ℡ ™ ℠ ©

Ki tu dac biet 8 :

¹²³½⅓¼⅔¾ツ ☮ ♡ ✌ ♋ ☠ ♥*☯ ♔ ☄ 웃 유 ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ❄ ♪ ♩ ♬ ♭ ๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

Ki tu dac biet 9 : 

▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌▍▎▏ ■□▀◆◇○◎⊕●⊙〇◦ 〩〞〟 $ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ €

Bảng Ký Tự Đặc Biệt

▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ MUSIC IS MY LIFE ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂     ツ ☮ ♡ ✌ ♋ ☠ ☯ ♔ ☄ 웃 유   ☾ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ❄ ℃   ℉ ۩ ✄  ✆ ✉ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ♨ ✗ ▢ ʊ ϟ ღ  回 ₪ ✓ ✕ 卐 ☣ ☤ ☥ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬   №  ⌘ी  ♋ ♪ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ ✉ ✍ ✎ ✏ ♐ ♑ ♒ ♓ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌ ☺ ☻ ☢ ❀  ۞

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠)

٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥)

♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂

(▰˘◡˘▰) < (^^,) > ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ

v_v ►_◄ ►.◄ >.< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ

מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ

õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’

ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ

॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^

句_句 (°∀°) ヽ (`Д´)ノ ‹(•¿•)› (•̪●) (╥╥)

(✖╭╮✖) ⊙︿⊙ ⊙﹏⊙ ●︿● ●﹏●

{(>_<)} o(╥﹏╥)o (`・ω・´) இ_இ (• ε •)

(●´ω`●) १|˚–˚|५ (>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<)

@(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯

◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●)

◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)›

(\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз

>> Lưu ý : Những kí tự trên không chỉ có thể dùng cho Facebook mà bạn có thể dùng để đăt tên cho  AU, gunny, zalo, yahoo chat,…..Thật hay đúng không, có quá nhiều kí tự đặc biệt, tha hồ cho các bạn chọn lựa. Nhanh tay chọn ghép ngay cho mình một tên facebook đặc biệt và mang thương hiệu cá nhân nào

>>> Gợi ý từ khóa tìm kiếm Google :

tên facebook có kí tự đặc biệt
bảng kí tự đặc biệt trong facebook
các kí tự đặc biệt trong fb
tên bằng kí tự đặc biệt đẹp
tên kí tự đẹp trong gunny
đổi tên facebook kí tự đặc biệt trên điện thoạit
bảng những kí tự đặc biệt cho facebookt
cách viết kí tự đặc biệt trong cf
cách đổi tên kí tự đặc biệt cf
cách viết các kí tự đặc biệt trong facebook
bảng kí tự đặc biệt trong audition
kí tự vui trên facebook
kí tự đẹp trong gunny

Xem thêm: thuê máy chủ giá rẻthuê chỗ đặt máy chủ – thuê máy chủ ảo

5/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply