Chào mừng ngày giải phóng miền nam
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Các chức năng chính của thiết kế website trường học giáo dục

Các chức năng chính của thiết kế website trường học giáo dục

Các chức năng chính của thiết kế website trường học giáo dục

Mỗi website thuộc mỗi lĩnh vực khác nhau sẽ có những đặc trưng, những tính năng, chức năng khác nhau. Thiết kế website trường học chuyên nghiệp website trường học phải có những chức năng chính sau:

1. Quản lý tuyển sinh

– Quản lý thông tin tuyển sinh đầu vào.

– Tự động phân loại kết quả thi đầu vào.Thiết Kế Website Giáo Dục

2. Quản lý thông tin học sinh, sinh viên

– Quản lý thông tin của các học sinh, sinh viên đang theo học tại trường từ giai đoạn trúng tuyển, nhập học và học tập tại trường.

– Quản lý thông tin của các học sinh, sinh viên đã theo học tại trường, cựu học sinh, cựu sinh viên.

– Quản lý thông tin các đối tượng học sinh, sinh viên được ưu tiên, thuộc diện chính sách, đối tượng được trợ cấp xã hội.

– Quản lý các thông tin khen thưởng, kỉ luật học sinh, sinh viên.

3. Quản lý kế hoạch đào tạo

– Quản lý thông tin các môn học cụ thể cho từng ngành học, lớp học.

– Quản lý thông tin của các lớp học, ngành học.

4. Quản lý thông tin đánh giá kết quả học tập

– Quản lý kết quả học tập của từng học sinh, sinh viên theo từng học kỳ.

– Chức năng tự động tính điểm trung bình, điểm tổng kết môn học.

– Xếp loại, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo học kỳ, theo năm học và theo khóa học.

5. Quản lý thông tin giáo viên

– Quản lý thông tin cá nhân của các giáo viên trong nhà trường: thông tin lý lịch, hợp đồng, trình độ chuyên môn, quá trình công tác, vị trí, chức vụ công tác, mức lương…

– Quản lý thông tin thanh toán thù lao giảng dạy: mức lương, trợ cấp

6. Quản lý lịch học và cơ sở vật chất giảng dạy

– Quản lý các thông tin về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy: lớp học, trang thiết bị giảng dạy, ….

– Phân công thời gian giảng dạy phù hợp với đáp ứng của cơ sở vật chất tại trường học.

7. Giao tiếp trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên

– Học sinh, sinh viên có thể vào website trường học để xem lịch học, học phí, điểm môn học.

– Học sinh, sinh viên đăng ký môn học trực tuyến, đăng ký các khóa học phụ đạo…

Xem thêm: Dịch vụ mạng phân phối nội dung Content Delivery Network

0/5 (0 Reviews)
Hotline tư vấn miễn phí