• Trang chủ
 • Tin tức
 • Cách sử dụng và cài đặt một webserver lên máy chủ Linux

Cách sử dụng và cài đặt một webserver lên máy chủ Linux

Nếu bạn là người mới sử dụng vps linux ( máy chủ linux ) thì bạn nên bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng và cài đặt một webserver lên máy chủ Linux.

Nội dung

Khi nào cần thuê vps để chạy webserver

Khi lưu lượng views của blog, website của bạn tăng lên thì traffic băng thông cũng tăng lên. Chính vì vậy chúng ta cần học sử dụng VPS

Thông tin cần biết khi thuê máy chủ Linux

 • Chọn loại vps nào, linux hay windows. Cấu h ình VPS ra sao ?
 • Các nhà cung cấp VPS Linux tốt nhất
 • Tối ưu VPS Linux bằng cách gỡ bỏ những thành phần không sử dụng

Linux Server cơ bản

 • SSH là gì và cách đăng nhập vào máy chủ Linux thông qua SSH
 • sFTP là gì và cách đăng nhập vào máy chủ Linux qua sFTP
 • Tìm hiểu phân quyền tập tin/thư mục và cách sử dụng CHMOD trên Linux
 • Thêm YUM vào VPS sử dụng Virtuozzo

>>> Quản trị mạng Linux: Cách cài đặt mạng Linux

Cài đặt Web Server trên Linux

 • Cài đặt LAMP (Apache – PHP – MySQL) trên Ubuntu
 • Cài đặt LEMP và WordPress (NGINX – PHP FPM – MariaDB) trên CentOS
 • Cài đặt LEMP (NGINX – PHP FPM – MariaDB) trên Ubuntu
 • EasyEngine – Script cài webserver tốt nhất cho WordPress (dùng LEMP)
 • Centminmod – Script cài LEMP tối ưu trên CentOCài đặt control panel trên máy chủ Linux
 • Những control panel miễn phí tốt nhất cho Linux
 • Hướng dẫn cài đặt VestaCP
 • Hướng dẫn cài đặt CWP Panel
 • Hướng dẫn cài đặt VirtualMin và Webmin

Bảo mật máy chủ Linux

 • Hướng dẫn sử dụng SSH Key để đăng nhập SSH không cần mật khẩu
 • 3 cách cấu hình SSH an toàn
 • Iptables toàn tập (Firewall)

Chúc các bạn thành công !

THUÊ MÁY CHỦ – THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ – THUÊ VPS

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply