• Trang chủ
  • Yêu cầu hệ thống và cách cài đặt diễn đàn Discourse

Yêu cầu hệ thống và cách cài đặt diễn đàn Discourse

Hiện nay Discourse đang là ứng dụng được sử dụng rất phổ biến bởi nhiều các công ty hay mạng xã hội lớn. Nó là một ứng dụng mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ lập trình Ruby và JavaScript. Vì vậy sử dụng Discourse trở thành một xu hướng trên thế giới và ngay cả Việt Nam. Làm thế nào để có thể bắt đầu sử dụng? Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cài đặt diễn đàn Discourse trong bài viết dưới đây.

Yêu cầu hệ thống và cách cài đặt diễn đàn Discourse

Yêu cầu hệ thống và cách cài đặt diễn đàn Discourse

 

Yêu cầu hệ thống cài đặt diễn đàn Discourse

Để cài đặt diễn đàn Discourse, hệ thống yêu cầu cần có

– Hệ điều hành Linux 64bit tương thích với Docker,

– Tối thiểu 1GB RAM và 10GB dung lượng ổ đĩa. Một số nhà cung cấp VPS được khuyên dùng: Vultr, Digital Ocean và Linode…

–  Sử dụng SMTP Server để Discourse hoạt động ổn định. SMTP Server dùng để gửi email thông báo khi có bài viết mới, khi user subscribe, có update mới…

3 bước cài đặt diễn đàn Discourse

Bước 1: Cài đặt Docker

– Cài đặt Git

Đối với CentOS:

# yum -y install wget git

Đối với Ubuntu

# apt-get update

# apt-get install git

– Cài đặt, khởi động và thiết lập Docker khởi động cùng hệ thống

# wget -qO- https://get.docker.com/ | sh

# systemctl start docker

# systemctl enable docker

Kiểm tra trạng thái Docker

# systemctl status docker

  • docker.service – Docker Application Container Engine

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)

   Active: active (running) since Tue 2017-12-19 12:03:48 UTC; 8s ago

     Docs: https://docs.docker.com

 Main PID: 13523 (dockerd)

   CGroup: /system.slice/docker.service

           ─13523 /usr/bin/dockerd

           └─13563 docker-containerd –config /var/run/docker/containerd/containerd.toml

Bước 2: Cài đặt Discourse

– Tạo và lưu mã nguồn tại thư mục /var/discourse:

# mkdir /var/discourse

# git clone https://github.com/discourse/discourse_docker.git /var/discourse

– Cài đặt Discourse

Lưu ý: Đối với hệ thống 2GB RAM trở xuống và không có Swap, Discourse sẽ tự tạo 2GB swap để đảm bảo hoạt động.

# cd /var/discourse

# ./discourse-setup

– Cung cấp các thông tin cần thiết:

Hostname for your Discourse? [discourse.example.com]: hoidap.hocvps.com

Email address for admin account(s)? [[email protected],[email protected]]: [email protected]

SMTP server address? [smtp.example.com]: smtp.sparkpostmail.com

SMTP port [587]: 587

SMTP user name? [[email protected]]: [email protected]

SMTP password? []: xxxxxxxxx

Let’s Encrypt account email? (ENTER to skip) [[email protected]]:

Sau đó quá trình sẽ tự động tạo file cấu hình app.yml.

Bạn có thể thay đổi thông tin, chỉnh sửa file cấu hình: /var/discourse/containers/app.yml.

Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cấu hình lại hệ thống:

# cd /var/discourse

# ./launcher rebuild app

Bước 3: Khởi động Discourse

Trải qua các bước trên là chúng ta đã hoàn thành quá trình cài đặt diễn đàn Discourse. Cuối cùng chỉ cần khởi động là chúng ta có thể bắt đầu sử dụng Discourse.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo tài khoản admin với email đã thiết lập. Hệ thống sẽ gửi email xác nhận tài khoản. Nếu không thấy mail xác nhận bạn hãy kiểm tra lại cấu hình SMTP, log hệ thống: /var/discourse/shared/standalone/log/rails/production.log

Sau khi xác nhận thành công, bạn có thể bắt đầu cấu hình diễn đàn Discourse.

Trong quá trình hoạt động, sẽ có rất nhiều bản nâng cấp hệ thống, bạn có thể thao tác bằng dòng lệnh để get phiên bản mới nhất từ Git repo:

# cd /var/discourse

# git pull

# ./launcher rebuild app

hoặc update trực tiếp từ trình duyệt bằng cách truy cập đường dẫn: http://discourse.domain.com/admin/upgrade

Tìm hiểu thêm các tính năng nổi bật của Discourse

  • Hỗ trợ trên 25 ngôn ngữ.
  • Thiết kế tối ưu SEO cho Google tìm kiếm, hỗ trợ CDN.
  • Thiết kế 100% hỗ trợ điện thoại, giao diện hiển thị và tương thích với mọi trình duyệt/thiết bị. Ứng dụng hỗ trợ Discourse trên cả iOS và Android.
  • Cho phép đăng nhập qua mạng xã hội Facebook, Twitter, Google, Yahoo, GitHub… và reply qua email.
  • Thảo luận liên tục, không có phân trang, tất cả chỉ có cuộn lện và cuộn xuống. Đảm bảo không ngắt quãng cuộc thảo luận của bạn.
  • Trust System và chống spam: hạn chế quyền hạn thành viên mới (số hình ảnh/link có thể đăng…) và bỏ dần theo thời gian (độ tin cậy gia tăng). Mọi hoạt động spam được phát hiện chính xác và loại bỏ tự động.
  • Backup tự động theo ngày. Nâng cấp dễ dàng qua Docker và Github.
  • Và còn nhiều tính năng khác nữa, bạn có thể tham khảo đầy đủ tại trang Discourse Features

Chúc các bạn thành công với cài đặt diễn đàn Discourse. Mọi người cũng có thể tìm hiểu thêm một số thông tin khác:

4 cách cài đặt NodeJS trên CentOS/Ubuntu

Làm thế nào để vá lỗ hổng Spectre và Meltdown?

Hướng dẫn cách cài đặt FFMpeg trên CentOS 7

Dịch vụ cho thuê máy chủ giá rẻ

1/5 (1 Review)

Leave a Reply