Chi tiết cài đặt server ibm HTTP 8.0 và 8.5

Đã có nhiều bài viết về cách cài đặt server IBM, một loại máy chủ rất thông dụng, tuy nhiên theo mình thấy chưa chi tiết lắm, mình xin chia sẻ bài viết “Chi tiết cài đặt server ibm HTTP 8.0 và 8.5” rất đầy đủ các bước cài đặt được các kỹ thuật viên của VDO DATA thực hiện tại Data Center nơi đặt máy chủ

Hoàn thành các bước sau trước khi cài đặt IBM HTTP Server

Đầu tiên bạn hãy tải về và cài đặt  Trình Quản lý Cài đặt IBM (IIM):
 1. Tải xuống các tệp trình cài đặt IBM HTTP Server từ trang web của IBM và trích xuất nội dung sang một thư mục bạn chọn.
 2. Trong IIM, chọn File , sau đó chọn Preferences , sau đó chọn Add Repository để cấu hình một kho IBM HTTP Server. Kiểm tra kết nối với kho mới.
 3. Kiểm tra các phiên bản mới nhất có sẵn bằng cách nhấp vào nút Kiểm tra phiên bản khác, sửa chữa và mở rộng .
 4. Từ danh sách các gói Cài đặt có sẵn, chọn IBM HTTP Server cho WebSphere Application Server , Các trình cắm Web Server cho IBM WebSphere Application ServerWebSphere Customization Toolbox

5. Chọn phiên bản thích hợp của SDK  và nhấn Next .

6. Đọc và chấp nhận thỏa thuận cấp phép. Nhấp vào Tiếp theo .

7. Nếu cần, thay đổi vị trí thư mục cài đặt . Nhấp vào Tiếp theo .

8. Xem xét các tính năng sẽ được cài đặt, và nhấn Next .

9. Đặt cổng trong trường cổng HTTP . Cổng mặc định là 80.

10. Thông tin tóm tắt được hiển thị . Xem lại thông tin tóm tắt và nhấp vào Cài đặt .

>>> Chuyên mục liên quan: Các bước cài đặt và cấu hình DHCP Server

Cấu hình Plugin WebServer

Khi IIM đã cài đặt IHS, bạn có thể cấu hình trình cắm WebServer.

Để định cấu hình trình cắm WebServer, hãy hoàn thành các bước sau:

 • Chạy WebSphere Customization Toolbox.
 • Trong Danh sách các công cụ được cung cấp listbox , chọn Web Server Plug-in Configuration Tool và nhấp vào Launch Selected Tool .

 • Công cụ này sẽ giúp bạn định cấu hình các trình cắm thêm máy chủ Web.
 • Trong cửa sổ Add Web Server Plug-In , nhấn Browse .

Nhấp vào Hoàn tất .

 • Trên màn hình Lựa chọn Máy chủ Web, chọn IBM HTTP Server V8 . Nhấp vào Tiếp theo .

 • Chọn kiến ​​trúc. Nhấp vào Tiếp theo .

 • Trong màn hình Lựa chọn Tập tin Cấu hình Máy chủ Web , bấm Duyệt . Duyệt đến httpd.conftệp của IBM HTTP Server mà bạn đã cài đặt. Công cụ cấu hình sẽ thực hiện các thay đổi đối với tệp này và bao gồm các plugin cần thiết bởi WebSphere Application Server.

 • Thiết lập Máy chủ Quản trị Máy chủ HTTP của IBM bằng cách hoàn thành các trường. Nhấp vào Tiếp theo

 • Nhập User IDGroup để truy cập máy chủ quản trị. Nhấp vào Tiếp theo .

 • Chỉ định tên định nghĩa máy chủ web duy nhất . Nhấp vào Tiếp theo

 • Dựa trên cấu hình của bạn, chọn Vị trí cài đặt từ xa hoặc Địa phương. Đối với vị trí cài đặt từ xa, hãy nhập tên máy chủ hoặc địa chỉ IP. Đối với vị trí Cài đặt cục bộ, hãy nhấp vào Duyệt và chọn vị trí cài đặt.

 • Xem lại Tóm lược Cấu hình . Nhấp vào Cấu hình .

 • Nếu bạn đã chọn để cài đặt một cấu hình cục bộ, hãy nhấp vào Kết thúc .

 • Nếu bạn đã chọn để cài đặt cấu hình từ xa, bạn cần thêm các bước để hoàn tất cấu hình. Các bước này được liệt kê trong lộ trình cấu hình:
  1. Chọn hộp kiểm Chạy hộp kiểm cấu hình trình cắm thêm
  2. Nhấp vào Hoàn tất .
Rất vui vì được chia sẻ với mọi người kiến thức Chi tiết cài đặt server ibm HTTP 8.0 và 8.5. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!
Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply