• Trang chủ
 • Chi tiết hướng dẫn cài đặt ServerPilot trên Ubuntu

Chi tiết hướng dẫn cài đặt ServerPilot trên Ubuntu

Cài đặt ServerPilot trên Ubuntu giúp quản lý thuê máy chủ để khởi chạy và quản lý các ứng dụng PHP như WordPress một cách dễ dàng.Đặc biệt, ServerPilot giúp bạn cài đặt, quản lý tối ưu các ứng dụng đồng thời không tốn tài nguyên cho phần quản trị (Control Panel).

8 chức năng quan trọng của ServerPilot

 • Cài đặt phần mềm: ServerPilot cài đặt toàn bộ phần mềm cần thiết cho server, bao gồm PHP, MySQL, Apache (sử dụng Nginx làm front-end Proxy).
 • Hosting PHP và WordPress chuyên nghiệp: ServerPilot cung cấp mọi thứ bạn cần để lưu trữ an toàn, đáng tin cậy trên máy chủ của bạn.
 • Cấu hình tường lửa: ServerPilot bảo mật hệ thống với tường lửa Iptables.
 • Bảng điều khiển đơn giản: Bảng điều khiển của ServerPilot giúp dễ dàng lưu trữ nhiều trang web trên máy chủ, quản lý cơ sở dữ liệu, thay đổi phiên bản PHP, triển khai SSL…
 • Quản trị đơn giản: Giao diện quản trị giúp bạn dễ dàng tạo nhiều website, quản lý CSDL, chạy nhiều phiên bản PHP, cài đặt SSL…
 • SSL tự động: Với AutoSSL, ServerPilot cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí cho miền của ứng dụng của bạn.
 • Thống kê và giám sát: cung cấp đầy đủ số liệu thống kê về cả ứng dụng và server
 • Cập nhật tự động: Server sẽ luôn được cập nhật và bảo mật tối ưu.

Yêu cầu cấu hình cài đặt ServerPilot

– Hệ điều hành: Ubuntu LTS 16.04 hoặc 18.04 bản 64bit

– Kernel >= 3.2 dùng bất kì công nghệ ảo hóa nào trừ OpenVZ/RHEL 6

– RAM: thấp nhất 256MB

Tìm hiểu thêm:

Chi tiết hướng dẫn cài đặt ServerPilot trên Ubuntu

1, Cài đặt tự động

– Tạo sẵn VPS Ubuntu LTS 16.04 hoặc 18.04. Đăng kí tài khoản ServerPilot tại đây: https://serverpilot.io/

– Đăng nhập tài khoản trên ServerPilot, chọn Connect Server và điền các thông tin cần thiết.

– Chờ trong ít phút để quá trình cài đặt hoàn tất và có thể sử dụng.

Lưu ý:

– Khi bạn đăng nhập SSH nên sử dụng các user riêng (như serverpilot), không dùng root để tránh xung đột.

– Có thể thay đổi mật khẩu root sau khi cài đặt.

2, Cài đặt thủ công

Bạn buộc phải cài đặt thủ công khi không có quyền truy cập tài khoản root.

Để cài đặt thủ công chọn I don’t have a root password or public IP address. (Requires manual install.) và điền hostname của VPS.

Lúc này bạn sẽ được cung cấp chuỗi lệnh cài đặt trực tiếp trên VPS giống như dưới đây

sudo apt-get update && sudo apt-get -y install ca-certificates wget && \

sudo wget -nv -O serverpilot-installer https://download.serverpilot.io/serverpilot-installer && \

sudo sh serverpilot-installer \

–server-id=GNNWzfD8xuKu2Tz3 \

–server-apikey=Kkkloyjiu6Szq6nycSLMecvPN3nkFz3DUt4Ojtdfvlk

Cuối cùng bạn chỉ cần dăng nhập SSH và cài đặt như bình thường.

Thêm Website

Để thêm Website, bạn chọn Create App hoặc WordPress nếu muốn cài đặt mã nguồn này.

Lưu ý: Chọn Create System User (mục User) để tạo & sử dụng user khác với user mặc định serverpilot,.

Sau khi tạo thành công bạn có thể vào để sử dụng và quản lý website

 • Database: tên Database và User kèm theo
 • Thư mục mã nguồn: thư_mục_gốc_user/apps/tên_app/public
 • Phiên bản PHP: thay đổi tùy ý trong Settings của từng website

3, File và một số đường dẫn

Dịch vụ Đường dẫn
Apache /etc/apache-sp service apache-sp status
Nginx /etc/nginx-sp service nginx-sp status
nginx-sp -t
PHP 5.6 /etc/php5.6-sp
PHP 7.0 /etc/php7.0-sp
PHP 7.1 /etc/php7.1-sp
PHP 7.2 /etc/php7.2-sp
MySQL /etc/mysql service mysql status

4, Cài đặt Let’s Encrypt tự động

Chúng ta có thể sử dụng stack script Github Serverpilot Let’s Encrypt, truy cập theo đường link sau: https://github.com/lesaff/serverpilot-letsencrypt

– Tải script về VPS

# cd /usr/local/bin && wget https://raw.githubusercontent.com/lesaff/serverpilot-letsencrypt/master/sple.sh# chmod +x sple.sh

– Chạy script và nhập thông tin theo yêu cầu

# sple.shLet’s Encrypt is not installed/found. Would you like to continue to install it?Y or N Y=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=  Let’s Encrypt SSL Certificate Generator  For ServerPilot-managed server instances  Written by Rudy Affandi (2016)  https://github.com/lesaff=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Please enter your app name: điền tên appPlease enter the System User name for the app: điền user quản lý app(serverpilot)Please enter all the domain names and sub-domain names you would like to use, separated by space :   điền domain muốn cài đặt (cả non-www và www)

Kết quả cài đặt ServerPilot trên Ubuntu

We’re almost done here. Opening HTTPS Port and  Restarting nginx…Skipping adding existing ruleSkipping adding existing rule (v6) Your Let’s Encrypt SSL certificate has been installed. Please update your .htaccess to force HTTPS on your app To enable auto-renewal, add the following to your crontab:0 */12 * * * letsencrypt renew && service nginx-sp reloadCheers!

– Cấu hình redirect HTTPS bằng cách chỉnh sửa .htaccess

RewriteEngine on# Force SSLRewriteCond %{SERVER_PORT} ^80$RewriteRule ^(.*)$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]

Nếu đã có RewriteEngine on thì bạn chỉ cần thêm 3 dòng # Force SSL vào ngay bên dưới là xong.

– Cài đặt crontab để tự động làm mới chứng chỉ khi hết hạn

# EDITOR=nano crontab -e

Và thêm đoạn sau vào cuối rồi lưu lại

0 */12 * * * letsencrypt renew && service nginx-sp reload

Khi cài đặt ServerPilot trên Ubuntu mọi người lưu ý nhập cẩn thận các thông tin một cách đầy đủ và chính xác để tránh bị lỗi xảy ra.  Chúc mọi người thực hiện thành công!

Tham khảo hocvps.com

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply