• Trang chủ
 • Tin tức
 • Chứng chỉ CA là gì? Cơ quan chứng nhận chứng chỉ CA là gì?

Chứng chỉ CA là gì? Cơ quan chứng nhận chứng chỉ CA là gì?

Nội dung

Chứng chỉ CA là gì?

Chứng chỉ CA là gì? Cơ quan chứng nhận chứng chỉ (CA) là một đơn vị có thẩm quyền và năng lực phát hành chứng chỉ kỹ thuật số cho người dùng, doanh nghiệp, máy chủ (server), mã nguồn, phần mềm – là các tệp dữ liệu được sử dụng để liên kết mật mã một thực thể với khóa chung.

Chứng chỉ CA là gì?

Cơ quan chứng nhận (CA) là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) internet vì họ cấp chứng chỉ Lớp cổng bảo mật (SSL) mà trình duyệt web sử dụng để xác thực nội dung được gửi từ máy chủ web.

Từ Root CA System quốc gia chia ra các Root CA của các nhà cung cấp khác hiện nay bao gồm:

 •         Chứng chỉ kỹ thuật số của Viettel-CA
 •         Chứng chỉ kỹ thuật số của BKAVCA
 •         Chứng chỉ kỹ thuật số của FPT-CA
 •         Chứng chỉ kỹ thuật số của VNPTCA
 •         Chứng chỉ kỹ thuật số của CA2
 •         Chứng chỉ kỹ thuật số của CKCA
 •         Chứng chỉ kỹ thuật số của SafeCA
 •         Chứng chỉ kỹ thuật số của SmartSign
 •         Chứng chỉ kỹ thuật số của Newtel-CA

Cơ quan cấp chứng chỉ ca là gì?

Cơ quan cấp chứng chỉ là các bên thứ ba đáng tin cậy cung cấp chứng chỉ kỹ thuật số cho các tổ chức có nhu cầu đảm bảo rằng người dùng của họ được cung cấp xác thực và kết nối an toàn. Chứng chỉ được cung cấp bởi CA xây dựng niềm tin giữa người dùng và nhà cung cấp vì họ có thể đảm bảo tính hợp lệ của danh tính và chính quyền của nhau.

Chức năng của cơ quan cấp chứng chỉ CA

Việc sử dụng các cơ quan cấp chứng chỉ được biết đến nhiều nhất là để cấp chứng chỉ SSL cho các thực thể xuất bản nội dung trên web. Cơ quan cấp chứng chỉ cấp ba cấp chứng chỉ SSL, tương ứng với các cấp độ tin cậy khác nhau trong các chứng chỉ đó. Chứng chỉ có mức độ tin cậy cao hơn thường có giá cao hơn vì chúng đòi hỏi nhiều công việc hơn từ phía cơ quan cấp chứng chỉ.

Chức năng của cơ quan cấp chứng chỉ CA

CA cung cấp các nguyên tắc quy trình kinh doanh và bảo mật cơ bản nhất trong cơ sở hạ tầng khóa công khai bằng cách tạo mối quan hệ tin cậy giữa doanh nghiệp và các thực thể. Độ tin cậy được xác định có thể được sử dụng để cho phép một số loại kết nối nhất định trong khi giới hạn các kết nối khác, bao gồm:

 •         Áp dụng chính sách phát hành nhất quán cho chứng chỉ
 •         Áp dụng định dạng nhất quán cho tên trong chứng chỉ được cấp
 •         Ngăn chặn chứng chỉ được cấp không được sử dụng trong một số ứng dụng
 •         Ngăn chặn việc thực hiện một số CA cấp dưới trái phép

Thế nào là một chứng chỉ CA hợp lệ?

Phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025. Trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải được kiểm nghiệm tại các trung tâm có thẩm quyền tại Việt Nam

Cách hoạt động của cơ quan cấp chứng chỉ CA 

Cách hoạt động của cơ quan cấp chứng chỉ CA

– Các cơ quan chứng nhận tin cậy công khai thường tham gia diễn đàn CA / Trình duyệt, đôi khi được gọi là diễn đàn CA / B, là nhóm ngành quản lý cách các cơ quan cấp chứng chỉ làm việc với trình duyệt web. Hầu hết các thành viên của nhóm là cơ quan cấp chứng chỉ hoặc nhà cung cấp trình duyệt web, và các tổ chức người tiêu dùng chứng chỉ cũng tham gia.

– Diễn đàn CA duy trì các hướng dẫn cho tất cả các khía cạnh của việc tạo, phân phối và sử dụng chứng chỉ kỹ thuật số trên web, bao gồm các chính sách cho hết hạn chứng chỉ và thu hồi chứng chỉ.

– Hoạt động của cơ quan cấp chứng chỉ bắt đầu bằng chứng chỉ gốc, được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để tin tưởng vào tất cả các chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Chứng chỉ gốc, cùng với khóa riêng được liên kết với chứng chỉ đó, thường được xử lý với mức bảo mật cao nhất và thường được lưu trữ ngoại tuyến trong một cơ sở được bảo vệ và có thể được lưu trữ trên một thiết bị không được cấp nguồn trừ khi cần chứng chỉ.

– Cơ quan cấp chứng chỉ sẽ sử dụng chứng chỉ gốc đó để tạo chứng chỉ trung gian, là chứng chỉ được sử dụng để ký chứng chỉ kỹ thuật số do cơ quan có thẩm quyền cấp. Điều này cho phép công chúng tin tưởng các chứng chỉ được cấp, đồng thời bảo vệ root trong trường hợp chứng chỉ trung gian hết hạn hoặc bị thu hồi.

– Chứng chỉ trung gian cũng có thể được sử dụng để cấp chứng chỉ kỹ thuật số thông qua các cơ quan đăng ký, tổ chức mà cơ quan cấp chứng chỉ có thể ủy quyền một số hoặc tất cả các yêu cầu để xác thực tổ chức và danh tính tên miền cho thực thể tìm kiếm chứng chỉ. Theo quy tắc CA / Browser Forum, cơ quan cấp chứng chỉ phải yêu cầu cơ quan đăng ký tuân thủ và ghi lại sự tuân thủ của họ với các quy tắc của CA / Browser Forum. Ngoài ra, cơ quan cấp chứng chỉ được yêu cầu giới hạn quyền đăng ký trong việc đăng ký chứng chỉ trong không gian tên miền được gán cho RA.

>>> Ưu nhược điểm của TOP 3 sàn giao dịch mua bán Bitcoin uy tín tại Việt Nam

7 nguyên tắc của cơ quan chứng nhận CA

nguyên tắc của cơ quan chứng nhận CA

 1. – Bản thân các cơ quan cấp chứng chỉ cũng phải tuân theo các quy tắc mở rộng yêu cầu kiểm toán hoạt động và các vi phạm có thể làm giảm các kiểm toán cần thiết và hậu quả khác đối với bất kỳ vi phạm hoặc hoạt động nào có thể làm giảm uy tín vào hoạt động của họ.
 2. – Tất cả các trình duyệt web chính sử dụng chứng chỉ SSL của máy chủ web để duy trì độ tin cậy vào nội dung được phân phối trực tuyến; tất cả họ phải tin tưởng các cơ quan cấp chứng chỉ để cấp giấy chứng nhận một cách đáng tin cậy.
 3. – Chứng chỉ SSL được sử dụng với giao thức TLS (Transport Layer Security) để mã hóa và xác thực luồng dữ liệu cho giao thức HTTPS và đôi khi được gọi là chứng chỉ SSL / TLS hoặc đơn giản là chứng chỉ TLS.
 4. – Chứng chỉ kỹ thuật số chứa dữ liệu về thực thể đã cấp chứng chỉ cùng với dữ liệu mật mã có thể được sử dụng để xác minh danh tính của thực thể được liên kết với chứng chỉ kỹ thuật số. Thông thường, chứng chỉ kỹ thuật số sẽ chứa thông tin về thực thể được cấp, bao gồm khóa công khai của thực thể và ngày hết hạn cho chứng chỉ cũng như tên thực thể, thông tin liên hệ và thông tin khác được liên kết với thực thể được chứng nhận.
 5. – Các máy chủ web truyền thông tin này khi trình duyệt web khởi tạo kết nối an toàn qua HTTPS; chứng chỉ được gửi đến trình duyệt web, xác thực chứng chỉ dựa vào kho chứng chỉ gốc của chính nó. Các công ty trình duyệt lớn – Microsoft, Google, Apple và Mozilla – mỗi công ty duy trì các cửa hàng chứng chỉ gốc trình duyệt web của riêng họ, trong đó họ đăng các chứng chỉ gốc của cơ quan cấp chứng chỉ mà nhà xuất bản đã quyết định trình duyệt của họ sẽ tin tưởng.
 6. – Chứng chỉ gốc của cơ quan cấp chứng chỉ không bao giờ được sử dụng trực tiếp để ký chứng chỉ kỹ thuật số, mà được sử dụng để tạo chứng chỉ trung gian khi cần thiết; chứng chỉ trung gian khác nhau được tạo ra cho các mục đích khác nhau. Ví dụ: nhà cung cấp CA có thể sử dụng chứng chỉ trung gian để ký tất cả các chứng chỉ kỹ thuật số được tạo cho các mức độ tin cậy khác nhau hoặc chứng chỉ trung gian riêng được sử dụng cho tất cả các chứng chỉ kỹ thuật số được tạo cho một tổ chức khách hàng cụ thể.
 7. – Cơ quan cấp chứng chỉ có thể chấp nhận yêu cầu từ người nộp đơn trực tiếp, mặc dù họ thường ủy thác nhiệm vụ xác thực người nộp đơn cho cơ quan đăng ký (RA). Cơ quan đăng ký thường được sử dụng để tiếp thị và hỗ trợ khách hàng: RA thu thập và xác thực các yêu cầu chứng chỉ kỹ thuật số, sau đó gửi các yêu cầu đó đến cơ quan cấp chứng chỉ, sau đó cấp chứng chỉ được chuyển qua RA cho người nộp đơn.

3 cấp độ khác nhau của chứng chỉ CA

Ba cấp độ khác nhau của chứng chỉ CA

 1.    Chứng chỉ xác thực mở rộng (EV) cung cấp mức độ đảm bảo cao nhất rằng cơ quan cấp chứng chỉ đã xác thực đơn vị yêu cầu chứng chỉ. Diễn đàn Trình duyệt Chứng nhận (CA / Diễn đàn Trình duyệt) nêu ra các yêu cầu chi tiết cho quy trình mà cơ quan cấp chứng chỉ phải áp dụng khi xác minh thông tin do người nộp đơn cung cấp cho chứng chỉ EV. Ví dụ, một cá nhân yêu cầu chứng chỉ EV phải được xác nhận thông qua tương tác trực diện với người nộp đơn cũng như xem xét tuyên bố cá nhân, một hình thức nhận dạng chính như hộ chiếu, bằng lái xe …
 2.    Chứng chỉ Tổ chức Xác thực (OV) cung cấp mức độ đảm bảo cao nhất tiếp theo. Cơ quan cấp chứng chỉ thường thực hiện một số mức độ kiểm tra của người nộp đơn, có thể bao gồm xác minh qua điện thoại cũng như sử dụng bên ngoài hoặc bên thứ ba để xác nhận thông tin do người nộp đơn nộp. Chứng chỉ OV có thể được cấp nếu người nộp đơn có thể chứng minh rằng họ nắm quyền kiểm soát hành chính đối với tên miền mà chứng chỉ được yêu cầu và tổ chức có thể được chứng minh là tồn tại như một thực thể pháp lý.
 3.    Chứng chỉ xác thực tên miền (DV) chỉ yêu cầu người nộp đơn chứng minh quyền sở hữu tên miền mà chứng chỉ đang được yêu cầu. Chứng chỉ DV có thể được mua gần như ngay lập tức và với chi phí thấp hoặc không mất phí.

Ngoài các chứng chỉ SSL được liên kết với tên miền và được cấp để xác thực và mã hóa dữ liệu được gửi đến và từ các trang web, cơ quan cấp chứng chỉ cấp các loại chứng chỉ kỹ thuật số khác cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

 •         Chứng chỉ ký mã được sử dụng bởi các nhà xuất bản và nhà phát triển phần mềm để ký phân phối phần mềm của họ. Người dùng cuối có thể sử dụng chúng để xác thực và xác thực tải xuống phần mềm từ nhà cung cấp hoặc nhà phát triển.
 •         Chứng chỉ email cho phép các thực thể ký, mã hóa và xác thực email bằng giao thức S / MIME (Bảo mật thư điện tử đa năng bảo mật) để đính kèm email an toàn.
 •         Chứng chỉ thiết bị có thể được cấp cho internet các thiết bị để cho phép quản trị an toàn và xác thực cập nhật phần mềm hoặc chương trình cơ sở.
 •         Chứng chỉ đối tượng có thể được sử dụng để ký và xác thực bất kỳ loại đối tượng phần mềm nào.
 •         Chứng chỉ người dùng hoặc khách hàng được sử dụng bởi các cá nhân cho các mục đích xác thực khác nhau và đôi khi được gọi là chứng chỉ xác minh chữ ký.
 •         Các cơ quan cấp chứng chỉ trong những năm gần đây ngày càng chuyển trọng tâm kinh doanh của họ từ việc cấp chứng chỉ SSL cho các tên miền web sang cung cấp một loạt các dịch vụ chứng nhận.

Cơ quan chứng nhận (CA) là một thực thể đáng tin cậy quản lý và cấp chứng chỉ bảo mật và khóa công khai được sử dụng để liên lạc an toàn trong mạng công cộng. CA là một phần của cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) cùng với cơ quan đăng ký (RA), người xác minh thông tin được cung cấp bởi người yêu cầu chứng chỉ kỹ thuật số. Nếu thông tin được xác minh là chính xác, cơ quan cấp chứng chỉ có thể cấp chứng chỉ.

Tham khảo dịch vụ chính VDO Data:  Thuê máy chủThuê chỗ đặt máy chủThuê vps

1/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply