Đặt địa chỉ ip cho server ubuntu chính xác nhất

Ubuntu cũng giống như các hệ điều hành của linux khác coi card mạng là một devicce và sẽ  lưu cấu hình trong file text, rồi sau đó tải lên mỗi khi khởi động máy. Bài viết này giới thiệu cho các bạn đặt địa chỉ ip cho server ubuntu chính xác nhất

Nội dung

Bước 1: Trước khi đặt địa chỉ ip cho server ubuntu ta sẽ dùng trình soạn thảo nào đó (vi) để mở file cấu hình mạng (interfaces):

/etc/network/interfaces

Bước 2: Tìm đến đoạn lệnh:

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

                Đoạn lệnh này cho biết, card eth0 đang nhận địa chỉ IP động từ DHCP Server nào đó trên mạng.

Bước 3: Bây giờ nếu muốn gán địa chỉ IP tĩnh – 192.168.43.22/24 – cho card eth0 của máy tính ta sẽ thay đoạn lệnh trê bằng đoạn lệnh sau:

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.43.22

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.43.x

network 192.168.43.0

broadcast 192.168.43.255

dns-nameservers 8.8.8.8

              x: được thay bằng gateway thực tế của mạng

Bước 4: Lưu lại file cấu hình vừa chỉnh sửa

(Góc kỹ thuật) Hướng dẫn cài đặt ubuntu trên máy ảo Vmware chi tiết, đầy đủ

Bước 5: Khởi động lại card mạng bằng lệnh networking restart  như sau:

      /etc/init.d/networking restart

Bước 6: Kiểm tra mạng bằng lệnh ping

    ping google.com

Chú ý: Ta có thể gán địa chỉ IP tĩnh – 192.168.10.2/24 – cho máy Ubuntu một cách tức thời, bằng cách thực hiện 2 lệnh sau tại của sổ Terminal:

        ifconfig eth0 192.168.43.2 netmask 255.255.255.0

              route add default gw 192.168.43.x  eth0

Địa chỉ IP được gán theo kiểu này chỉ có tác dụng tại phiên làm việc hiện tại. Tức là, sau khi rebook máy, địa chỉ này sẽ thay đổi (phụ thuộc vào khai báo trong tập tin interfaces).

Ở trên là các bước để đặt địa chỉ ip cho server ubuntu chính xác nhất chúc các bạn sẽ thành công !

XEM THÊM: Cho thuê chỗ đặt máy chủ uy tín tại FPT

4/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply