• Trang chủ
  • Hướng dẫn cài SSL free cho tên miền trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài SSL free cho tên miền trên DirectAdmin

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cài SSL miễn phí của Lets Encrypt cho tên miền của bạn trên Direct Admin

Đầu tiền hãy chọn phần SSL Certificates

 

 

Chọn tích Free & automatic certificate from Let’s Encrypt, chọn tích các domain cần cài SSL. Kéo xuống dưới chọn Save. Cách sửa lỗi Please make sure /.well-known alias is setup in WWW server nếu bạn gặp phải.

Các bạn sẽ nhận được thông báo

Certificate and Key Saved.

Details

Your request will run in the background. Once completed, you’ll be notified in the Message System.

Thông báo khi cài thành công.

0/5 (0 Reviews)