Hướng dẫn xem file log trên Centos đơn giản

Xem file log trên Centos đơn giản là công việc thường ngày đối với các nhà quản trị server, việc xem file log thường xuyên thì mới thấy được đầy đủ thông tin những gì đang diễn ra trên server của mình.

Hướng dẫn xem các file log trên Centos đơn giản

Trong hệ điều hành Linux thì logs được lưu trong thư mục /var/log. Để di chuyển vào thư mục chứa logs, gõ lệnh

cd /var/log/

Trong thư mục này chứa các logs chính như sau:

/var/log/auth.log: Lưu các log về xác thực

/var/log/boot.log : Log các hoạt động trong quá trình khởi động hệ thống

/var/log/cron: Log lưu các lịch hoạt động tự động

/var/log/dmesg : Giống log message bên dưới nhưng chủ yếu là log bộ đệm

/var/log/message: Log lưu thông tin chung của hệ thống

/var/log/httpd/: Thư mục chứa log của dịch vụ Apache

/var/log/maillog: Các log hoạt động mail trên máy chủ

/var/log/secure: Log bảo mật

/var/log/wtmp  : Ghi log đăng nhập

/var/log/yum.log: Các log của Yum

Trong trường hợp cài thêm phần mềm khác, bạn có thêm 1 số thư mục hoặc tệp log tương ứng, ví dụ hình dưới cài DirectAdmin, SuPhp, ftpd…

-> Xem thêm : 

Để xem file log trên CentOs chúng ta thường sử dụng more hoặc tail hoặc less.

more -f /var/log/secure

tail -n 30 /var/log/secure(xem 30 dòng đầu của log, cách này mình hay dùng)

Ví dụ xem log httpd của website thuthuatvietnam.com

tail -n 30 /var/log/httpd/domains/thuthuatvietnam.com.log

List log sẽ có dạng như dưới hình dưới đây

4.4/5 - (7 bình chọn)
5/5 (1 Review)

Leave a Reply