Khắc phục lỗi 504: Gateway Timeout

Có khi nào bạn truy cập vào website và bắt gặp lỗi 504 trên website của mình? Nếu gặp tình trạng như vậy chúng ta phải làm gì?

Khi truy cập vào website bạn thay vì thấy giao diện của website bạn lại thấy màn hình trắng với thông báo 504: Gateway Timeout. Vậy với lỗi như này thì bạn nên làm gì. Bài viết sau sẽ giúp bạn Khắc phục lỗi 504: Gateway Timeout

Có thể bạn cũng muốn tìm hiểu:

Các thông báo thường gặp

 • 504 Gateway Timeout
 • 504 Gateway Timeout Nghinx
 • 504 ERROR
 • HTTP 504
 •  Gateway Timeout (504)
 • HTTP Error 504 – Gateway Timeout
 • Gateway Timeout Error

Nguyên nhân của lỗi 504

 • Website gặp hiện tượng nghẽn cơ sở dữ liệu SQL : Lỗi 504 thường xuất hiện khi Query database có request lớn tới server và gây hiện tượng quá tải
 • Website của bạn dùng WordPress có sử dụng plugin Woocomece
 • Website của bạn có lượng khách truy cập tầm trên 5000 lượt/ngày
 • Website của bạn có quá nhiều wc_sessions với WooCommerce
 • Nếu check LOG sẽ có quá nhều truy vấn SQL tới _wc_session_xxx and _wc_session_expires_xxx

Cách khắc phục lỗi 504: Gateway Timeout

– Thử lại trang web bằng cách nhấn vào nút refresh / reload, nhấn F5

– Khởi động lại tất cả các thiết bị mạng của bạn. Vấn đề tạm thời với modem, bạn định tuyến ,chuyển mạch

– Thay đổi máy chủ DNS của bạn

– Cấu hình lại nginx và php-fpm cho đúng:

Bước 1: Sửa file php.ini theo đướng dẫn: vi /etc/php.ini. Thay đổi: max_execution_time = 300

Bước 2: Sửa file cấu hình php-fpm theo đướng dẫn vi /etc/php-fpm.d/www.conf.Thay đổi: request_terminate_timeout = 300

Bước 3:  Thay đổi ở cấu hình file Virtual Host hoặc default theo đướng dẫn vi /etc/nginx/conf.d/default.conf.Thêm hoặc sửa:fastcgi_read_timeout 300; fastcgi_buffer_size 512k;fastcgi_buffers 512 64k;

Bước 4: Khởi động lại nginx & php-fpm

– Liên hệ cung cấp dịch vụ Internet như thuê máy chủ ảo, thuê máy chủ,… của bạn thông báo tình hình để được hỗ trợ tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục lỗi trên hiệu quả nhất.

Hy vọng với những cách chia sẻ trên sẽ giúp bạn khắc phục lỗi 504 Gateway Timeout nhanh nhất

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply