Chào mừng ngày giải phóng miền nam

Máy chủ cung cấp địa chỉ IP động (DHCP Server)

Nếu không muốn phải lên kế hoạch và gõ từng địa chỉ IP tĩnh cho từng máy tính trong mạng LAN, nhất định ta phải cần dùng đến Máy chủ cung cấp địa chỉ IP động (DHCP Server) này. Các máy tính con trong hệ thống chỉ việc bật sang chế độ nhận địa chỉ IP động (Obtain an IP address automatically), và chúng sẽ nhận được các địa chỉ IP không trùng lắp nhau trong toàn hệ thống.

Kèm theo địa chỉ IP, mặt nạ mạng (Subnet Mask), cổng xuất mặt định (Default gateway), máy chủ dịch vụ loại này còn có thể cấp cho các máy tính con phần tên miền hệ thống (Domain Name), địa chỉ máy chủ phân giải tên miền (DNS Server), và thậm chí cả tên máy tính (Computer Name). Dịch vụ DHCP không đòi hỏi nhiều tài nguyên hệ thống để xử lý, vì vậy dịch vụ này thường được cài đặt chung với một máy chủ dịch vụ khác, chứ ít khi được sử dụng trên một máy chủ riêng biệt.

0/5 (0 Reviews)
Hotline tư vấn miễn phí