Máy chủ DHCP (DHCP server) là gì?

Máy chủ DHCP (DHCP server) là gì?

Máy chủ DHCP (DHCP server) là DHCP, viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol – giao thức cấu hình động máy chủ.

Máy chủ DHCP (DHCP server) là một giao thức cấu hình tự động địa chỉ IP. Máy chủ được cấu hình một cách tự động vì thế sẽ giảm việc can thiệp vào hệ thống mạng. DHCP server là một dạng máy chủ ứng dụng, có cài đặt dịch vụ DHCP, nó có chức năng quản lý sự cấp phát địa chỉ IP động và các dữ liệu cấu hình TCP/IP. Ngoài ra còn có nhiệm vụ trả lời khi DHCP Client có yêu cầu về hợp đồng thuê bao.

Thông tin tham khảo thêm nếu bạn muốn thuê máy chủ để chạy game server

0/5 (0 Reviews)
Hotline tư vấn miễn phí