Máy chủ DHCP là gì? Ưu điểm của máy chủ DHCP

Sử dụng máy chủ chuyên dụng giúp hệ thống máy chủ hoạt động hiệu quả hơn, hiệu suất và hiệu quả công việc được nâng cao. Do vậy, tùy theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mà doanh nghiệp thuê máy chủ chuyên dụng phù hợp: máy chủ game, máy chủ FTP hay máy chủ DHCP

1. Máy chủ DHCP là gì?

Máy chủ DHCP là  một máy chủ chạy dịch vụ DHCP, có vai trò  quản lý sự cấp phát địa chỉ IP động và các dữ liệu cấu hình TCP/IP, trả lời khi DHCP Client có yêu cầu về hợp đồng thuê bao.

2. Ưu điểm của máy chủ DHCP

Sử dụng máy chủ DHCP giúp doanh nghiệp cung cấp host dễ dàng quản lý khách hàng và tài nguyên của mình nhờ những ưu điểm của máy chủ DHCP:

  • Quản lý TCP/IP tập trung: Máy chủ DHCP quản lý cả địa chỉ IP và các tham số TCP/IP trên cùng một màn hình quản lý. Như vậy sẽ thuận tiện cho việc theo dõi các thông số, quản lý các máy trạm.
  • Giảm gánh nặng quản lý hệ thống: IP được đánh tự động nhờ máy chủ DHCP giúp cho người quản lý hệ thống quản lý IP khoa học hơn do không có sự nhầm lẫn và không sửa đổi được địa chỉ IP.
  • Giúp hệ thống mạng luôn được ổn định: Việc IP được đánh tự động bằng máy chủ DHCP giúp cho các địa chỉ IP luôn là duy nhất. Không trùng lặp IP sẽ giảm bớt sự cố, giúp hệ thống mạng luôn hoạt động ổn định.
  • Khả năng mở rộng linh hoạt: Người quản trị có thể dễ dàng thay đổi cấu hình, thông số kỹ thuật của các địa chỉ IP giúp cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng thuận tiện, dễ dàng.

3. Máy chủ DHCP hoạt động như thế nào?

Bằng cách sử dụng mô hình máy khách-máy chủ, máy chủ DHCP sẽ trở thành máy chủ lưu trữ và các thiết bị được kết nối với mạng là máy khách.

Khi máy khách đưa ra yêu cầu tới mạng về địa chỉ IP, máy chủ sẽ gán địa chỉ IP được lấy từ danh sách các tùy chọn khả dụng mà nó giữ. Điều này sau đó cho phép giao tiếp giữa thiết bị và mạng xảy ra.

>>> Xem thêm: DHCP Relay là gì và cấu hình DHCP Relay như thế nào?

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply