• Trang chủ
  • Tin tức
  • Ứng dụng phân quyền Share Permission và NTFS Permission trên Windows Server

Ứng dụng phân quyền Share Permission và NTFS Permission trên Windows Server

Với yêu cầu hiện nay của công ty –> tất cả các nhân viên có nhu cầu muốn Upload tài nguyên của mình lên máy File Server vào một thư mục chung do họ tạo ra nhằm share tài nguyên lẫn nhau với các yêu cầu như sau

1. Thư mục do chính họ tạo ra thì họ có toàn quyền (Tạo, xóa, chỉnh sửa và phân quyền trên file hoặc thư mục của họ nếu họ không cho người khác sử dụng tài nguyên này).
2. Người khác được quyền vào thư mục của họ để xem và copy tài nguyên (Không được làm gì khác).
3. Tóm lại : Nhân viên có quyền vào thư mục chung –> Chỉ tạo được thư mục cho mình (không tạo được gì khác) –> Sau khi tạo xong thư mục thì nhân viên đó sẽ được toàn quyền trong thư mục này. (Nhân viên khác chỉ vào thư mục của nhân viên này xem –> Không được làm gì khác).

Đó chính là ứng dụng phân quyền Share Permission và NTFS Permission trên Windows Server

A. NỘI DUNG CHUNG

1. Đứng tại DATACHUNG các Users chỉ có quyền tạo folder
2. Vào bên trong Folder do chính User tạo ra à User nào tạo folder thì User đó được toàn quyền trên thư mục đó.
3. User được phép truy cập sang tài nguyên của User khác đọc tài nguyên (sang Folder khác xem nội dung data, không được làm gì khác).

B.PHAN QUYEN
1. CHUẨN BỊ

– Tạo Users : KT1,KT2,NS1,NS2 có Password 123

– Tạo 2 Group KETOAN, NHANSU và đưa các users vào trong Group tương ứng.

2. PHÂN QUYỀN CHO GROUP USERS TRÊN THƯ MỤC DATACHUNG QUYỀN : THIS FOLDER AND FILE

>>> Hướng dẫn cài đặt server radius Windows Server

3. PHÂN QUYỀN CHO GROUP USERS TRÊN THƯ MỤC DATACHUNG QUYỀN : SUBFOLDER AND FILES ONLY

***VAY LA USER VAO TRONG DATACHUNG TAO CHO MINH 1 FOLDER VA TOAN QUYEN***
*******USER NÀY CÓ THỂ SANG TÀI NGUYÊN CỦA USER KHÁC ĐỌC DỮ LIỆU*********

C. ỨNG DỤNG PHÂN QUYỀN CHO CÔNG TY ABC NHƯ SAU

1. TẠO CÂY THƯ MỤC NHƯ SAU
2. SHARE DATACHUNG_CONGTY_ABC à EVERYONE : FULL CONTROL

3. PHÂN QUYỀN CHO DATACHUNMG_CONGTY_ABC VÀO TRONG CHỈ CÓ QUYỀN ĐỌC

– Bỏ quyền thừa kế cho DATACHUNG_CONGTY_ABC (Chọn COPY)

– Rmove bộ quyền Special của Group Users

– User chỉ có quyền đọc trong thư mục DATACHUNG_CONGTY_ABC

(Bộ quyền READ & EXECUTE của Group Users à EDIT)

– PHÂN QUYỀN CHO GROUP DATACHUNG_KETOAN CHỈ ĐƯỢC PHÉP TẠO FOLDER BÊN TRONG THƯ MỤC DATACHUNG_KETOAN.

– PHÂN QUYỀN CHO USER ĐƯỢC PHÉP SANG FOLDER CỦA USER KHÁC ĐỌC TÀI NGUYÊN.
*** PHÂN QUYỀN TƯƠNG TỰ CHO DATACHUNG_NHANSU.

D. TEST QUYỀN DATACHUNG CỦA CÁC PHÒNG BAN

1. KT1 KHÔNG TẠO ĐƯỢC FOLDER & FILE TẠI DATACHUNG_CONGTY_ABC

2. KT1 VÀO TRONG DATACHUNG_KETOAN CHỈ TẠO ĐƯỢC FOLDER.

3. KT1 VÀO TRONG FOLDER KT1 TẠO RA THÌ ĐƯỢC TOÀN QUYỀN.

4. KT1 TRUY CẬP SANG DATACHUNG_NHANSU KHÔNG THÀNH CÔNG.

5. KT2 TẠO FOLDER TƯƠNG TỰ NHƯ KT1

6. KT2 ĐỌC TÀI LIỆU CỦA KT1.

7. KT2 KHÔNG TẠO ĐƯỢC TÀI NGUYÊN BÊN TRONG FOLDER CỦA KT1.

8. KT2 KHÔNG CHỈNH SỬA VÀ XÓA ĐƯỢC TÀI NGUYÊN CỦA KT1.

Kết luận : Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến kĩ thuật máy chủ, dịch vụ máy chủ ( cho thuê máy chủthuê VPScho thuê chỗ đặt máy chủ ) bạn vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư tư vấn trực tuyến của VDO đó là Email: [email protected] để được hỗ trợ nhanh nhất

Cảm ơn các bạn đã quan tâm

Chúc các bạn thành công !

Theo Thichhocmang.com

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply